Vysvětlení výhod a nevýhod solární energie

Vysvětlení výhod a nevýhod solární energie

Solární energie je obnovitelný zdroj energie vycházející z přeměny slunečního záření na elektřinu. Tento způsob výroby energie má několik výhod a nevýhod, které je důležité zvážit.

Výhody solární energie

 • Ekologická: Solární energie je čistá a neznečišťuje životní prostředí. Při jejím využívání nedochází ke vzniku emisí skleníkových plynů, což přispívá k redukci globálního oteplování.
 • Obnovitelná: Sluneční záření je nevyčerpatelným zdrojem energie. Slunce se pravidelně dostává na Zemi, takže existuje stálý potenciál pro výrobu elektrické energie.
 • Nízké provozní náklady: Po instalaci solárního systému jsou provozní náklady relativně nízké. Potřebné údržbové práce jsou minimální a solární panely mají dlouhou životnost.
 • Místo využití: Solární panely lze instalovat na různých typech budov a pozemků. Je možné je umístit na střechy domů, komerčních budov, ale také na volné plochy, jako například pole a parkoviště.

Nevýhody solární energie

 • Vysoké pořizovací náklady: Instalace solárního systému vyžaduje inicialní investici. Pořizovací náklady spojené s nákupem solárních panelů a jejich instalací mohou být relativně vysoké.
 • Závislost na podmínkách: Produktivita solárního systému závisí na množství slunečního záření. Méně slunečního svitu v oblačných dnech a v zimních měsících může snížit výkon solárních panelů.
 • Ukládání energie: Solární energie vyrobená během dne musí být využita nebo uchována do doby, kdy je potřeba. Sklady energie, jako jsou baterie, mohou zvýšit náklady a vyžadují pravidelnou údržbu.
 • Omezená výroba v noci: Solární energie není dostupná ve stejné míře v noci, což může být problémem, pokud je elektřina potřebná po setmění.

Je důležité zvážit tyto výhody a nevýhody při rozhodování o využívání solární energie. Navzdory některým omezením je solární energie jednou z nejčistších a nejúčinnějších forem obnovitelné energie.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Pokud uvažujete o instalaci systému solárních panelů, je důležité zvážit výhody a nevýhody spojené se solární energií. Solární energie je revolučním energetickým řešením pro majitele nemovitostí jakéhokoli typu, ale stejně jako každé energetické rozhodnutí má i volba solárního systému různé výhody a nevýhody, které byste měli mít na paměti. V tomto článku vám nastíníme některé z nejdůležitějších výhod a nevýhod instalace solárního systému.

Klíčové poznatky: porovnání výhod a nevýhod solární energie


 • Střešní solární panely nejsou ideální pro každého, ale to nevadí – stejně jako jakýkoli jiný produkt pro elektrifikaci domácnosti poskytují solární panely jasné výhody majitelům domů, kteří potřebují modernizaci energie a snížení účtů za elektřinu.
 • Výhody solárních panelů ve většině situací převažují nad nevýhodami: pro většinu zákazníků nakupujících solární energii je přínos úspory účtů za energii dostatečný na to, aby se solární energie vyplatila!
 • Solární panely mohou zvýšit hodnotu domu a poskytují ochranu před rostoucími náklady na energie.

Hlavní výhody a nevýhody solární energie

Hlavní výhody solární energie z ní činí atraktivní volbu, ať už je vaším hlavním motivem zvýšení hodnoty domu, snížení uhlíkové stopy nebo boj proti rostoucím nákladům na elektřinu. Kromě zajištění větší energetické nezávislosti se solární fotovoltaický systém často vyplatí v úsporách účtů za elektřinu – pobídky, jako je federální daňová úleva, také pomáhají snížit vaše počáteční náklady a zvýšit návratnost investice.

Na druhou stranu mezi hlavní nevýhody solární energie patří, že se nehodí pro každou střechu, není ideální, pokud se chystáte přestěhovat, počáteční náklady mohou být drahé, úspory mohou být nízké, pokud jsou vaše účty za elektřinu nízké, a najít místního instalatéra může být někdy obtížné.

Hlavní výhody a nevýhody solární energie

Výhody solární energie Nevýhody solární energie
Nižší účet za elektřinu Nefunguje pro každý typ střechy
Zvyšte hodnotu svého domova Není ideální, pokud se chystáte přestěhovat
Snižte svou uhlíkovou stopu Nákup panelů může být drahý
Chraňte se před inflací Nízké náklady na elektřinu = nižší úspory
Vydělejte na své investici Hledání místních solárních instalátorů může být obtížné
Solární energie je univerzální zdroj energie
Získejte nezávislost na elektrické síti

Výhody solární energie

Instalace solárního systému ve vašem domě nebo firmě má mnoho výhod. Zde je náš seznam nejdůležitějších výhod solární energie mít na paměti:

1. Solární energie může výrazně snížit nebo eliminovat vaše účty za elektřinu.

Výhoda číslo jedna solárních panelů je poměrně jednoduchá – když si nainstalujete solární energii pro svůj domov, vyrábíte si vlastní elektřinu, stanete se méně závislými na vaší elektrické společnosti a v důsledku toho snížíte svůj měsíční účet za elektřinu. Systém solárních panelů má obvykle životnost 25 až 35 let, což znamená, že díky solární energii můžete snížit své náklady na elektřinu na několik desetiletí dopředu. Kromě toho se náklady na solární energii snížily o o více než 70 procent. za posledních deset let, zatímco cena elektřiny vzrostla přibližně o pět procent. Očekává se, že tento trend bude pokračovat, a solární systém vám může pomoci získat kontrolu nad těmito rostoucími náklady.

2. Solární energie zvyšuje hodnotu vašeho domu

Stále více lidí v Česku se zajímají o domácí solární panely, ale nechápou, jak to ovlivní jejich domovy. Nedávné studie ukazují, že instalace solárního systému může zvýšit hodnotu vašeho domu přibližně o čtyři procenta. Takže i když se v blízké budoucnosti plánujete stěhovat, investice do solárních panelů by se vám mohla vrátit, a to i při prodeji vašeho domu. Ať už v něm bydlíte léta, nebo jste se právě přestěhovali do nového domu, instalace solárního systému je pro většinu majitelů domů dobrou investicí.

3. Solární energie snižuje emise uhlíku

Solární energie je obnovitelný zdroj čisté energie která pomáhá snižovat emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů a snižuje tak dopad na životní prostředí. Na rozdíl od tradičních fosilních paliv, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, solární energie neuvolňuje přímo do atmosféry a vodních zdrojů znečišťující látky, které způsobují změnu klimatu (např. oxid uhličitý). Dokonce i ve srovnání s jadernou energií vychází solární energie z hlediska dopadu na životní prostředí nejlépe.

4. Solární energie chrání před rostoucími náklady na energii

Když si nainstalujete solární panely na svůj dům, zajistíte si náklady na energii na dalších více než 25 let, pokud si systém nepronajmete. Jakmile splatíte počáteční náklady na solární panely, pokud jste si vzali úvěr, budete si vyrábět vlastní elektřinu zdarma. Federální daňová úleva na solární energii také poskytuje 30procentní daňovou úlevu na nově instalované solární systémy, což může snížit vaše počáteční náklady.

5. Solární energie vám může vydělávat peníze, zatímco vyděláváte zpět svou investici

Díky řadě solárních pobídek v některých státech vám mohou solární panely kromě úspor na účtech, které splatí náklady na systém, skutečně přinést zisk. Kredity za solární obnovitelnou energii (SREC) vám kompenzují elektřinu, kterou váš systém solárních panelů vyrábí. Pokud žijete ve státě, kde se tato pobídka uplatňuje, můžete očekávat okamžité i dlouhodobé zisky z investice do solárních panelů.

6. Solární energie je nejuniverzálnější formou alternativní energie.

Na rozdíl od jiných druhů alternativní energie, jako je větrná a vodní energie, které vyžadují rozsáhlé otevřené prostory s dostatečnými změnami větru a velké vodní zdroje, je solární energie zdrojem energie, který lze realizovat téměř v každém prostředí. I když je výkon nižší v zamračených dnech nebo v klimatických oblastech bez tak pravidelného slunečního záření, solární panely jsou téměř vždy skvělou investicí.

7. Solární elektřinu lze „prodávat“ zpět do sítě

8. Solární energie je zdroj energie s nízkými nároky na údržbu

Jakmile jsou vaše panely nainstalovány, vyžadují ve srovnání s jinými formami výroby energie jen velmi malou údržbu. Díky absenci pohyblivých částí mohou vaše panely vyžadovat pouze občasné čištění po sněhu nebo nepříznivém počasí.

Nevýhody solární energie

Solární energie není dokonalá – zde jsou některé nevýhody solární energie, které je třeba mít na paměti, když uvažujete o instalaci solárních panelů:

1. Solární panely nejsou vhodné pro každý typ střechy

Střešní solární panely se instalují připojením montážního systému (známého také jako „regál“) na střechu. Některé střešní krytiny používané u starších nebo historických domů, jako jsou břidlicové nebo cedrové tašky, mohou být pro instalatéry solárních panelů obtížně zpracovatelné, což představuje překážku pro solární energii. Mnoho domů a bytových domů má navíc střešní okna nebo jiné střešní doplňky, jako jsou střešní paluby, které mohou ztížit nebo prodražit proces solární instalace. Naštěstí by tento problém z dlouhodobého hlediska neměl být překážkou masového rozšíření solární energie. 

2. Solární energie není ideální, pokud se chystáte přestěhovat.

Solární energie je skvělou finanční investicí, ale může trvat nějakou dobu, než dosáhne bodu rentability: průměrná doba návratnosti solárních panelů je přibližně osm až devět let. Majitelům domů, kteří se možná budou v příštích letech stěhovat, nemusí umístění solárních panelů na střechu připadat jako výhodná investice. Ale jak již bylo řečeno, solární energie může ve skutečnosti zlepšit hodnotu vaší nemovitosti a zvýšit návratnost, až svůj dům prodáte. Záruka na systém solárních panelů je často přenosná v závislosti na společnosti, takže noví majitelé domů budou moci využít záruky, která byla poskytnuta s panely, které jste nainstalovali. Pokud tedy plánujete nákup systému za hotovost nebo úvěr, lze se této nevýhodě solární energie snadno vyhnout.

3. Pokud jsou vaše náklady na elektřinu nízké, jsou nízké i vaše úspory na solární energii.

Konečným přínosem solární energie je, že sníží vaši spotřebu elektřiny poskytované službami, zvýší vaši celkovou energetickou účinnost a v důsledku toho vám každý měsíc ušetří peníze. Tato podmínka však předpokládá, že majitel domu má na začátku značné účty za elektřinu. 

4. Pokud nemáte přístup k financování solárního systému, mohou být počáteční náklady na solární energii zastrašující.

V celé zemi probíhá debata o tom, kolik musí majitelé domů zaplatit z vlastní kapsy za solární energii. Celková cena solárního systému závisí na daňových úlevách, slevách a možnosti financování, kterou si vyberete. Ačkoli můžete snadno získat údaj o průměrných nákladech na solární energii ve vašem státě nebo dokonce individuální odhad pro váš dům, je jednoduchá odpověď, že počáteční náklady na solární energii jsou značné, pokud nemáte nárok na dotaci. solární úvěr s nulovou splátkou. Nevýhoda solární energie je v tomto případě jasná: ne každý má po ruce hotovost, aby mohl provést tak velkou investici s platbou předem. Existuje však řada možnosti financování solární energie které vám pomohou vyhnout se tomuto solárnímu podvodu, jako jsou státem podporované úvěrové programy, leasingy a smlouvy o odkupu energie.

5. Solární panely v noci nefungují

Solární panely potřebují světlo, aby mohly absorbovat energii ze slunce. Solární panely potřebují k absorpci energie ze slunce světlo, což znamená, že v noci nefungují. Pokud však svůj solární systém spojíte s skladování energie, můžete využít přebytečnou energii vyrobenou solárními panely během dne a uloženou v solárních bateriích, i když není sluneční světlo. Součástí vašeho systému pak budou také střídače, které mohou část uložené energie přeměnit na energii využitelnou pro vaši domácnost. Pokud žijete ve státě, kde funguje net metering, přebytečná vyrobená energie se prodává zpět do sítě a připisuje se na váš účet za elektřinu.

6. Solární panely jsou někdy vyráběny z toxických materiálů

Solární panely se vyrábějí z monokrystalického, polykrystalického nebo tenkovrstvého křemíku. V závislosti na značce a modelu však mohou obsahovat také toxické těžké kovy, jako je olovo a kadmium. To znamená, že většina starých solárních panelů je považována za nebezpečný odpad. EPA a musí být řádně zlikvidovány. Je důležité poznamenat, že používání těchto materiálů klesá s tím, jak se technologie solárních panelů neustále vyvíjí a zdokonaluje.

7. Vyhledání kvalitních místních solárních instalatérů a snadné porovnání cenových nabídek může být obtížné.

Bohužel mnoho majitelů domů si spojuje domácí solární energii s dotěrnými prodejci solárních zařízení, kteří tlačí na spotřebitele, aby podepsali smlouvu na 20 let, než vysvětlí celý rozsah nabídky nebo důvěryhodnost solární společnosti. Solární energie je jedním z nejrychleji rostoucích trhů na světě a existuje spousta společností, které nasazují agresivní prodejní taktiky, aby získaly svůj podíl na trhu. V důsledku toho může být pro mnoho lidí nákup solární energie stresujícím a matoucím scénářem. 

Vyplatí se investice do solární energie?

I když jsou počáteční náklady vysoké, solární energie se vyplatí pro většinu majitelů domů, kteří mají způsobilé nemovitosti: ve většině případů výhody solární energie výrazně převáží nad nevýhodami. Solární energie je stále dostupnějším obnovitelným zdrojem energie, který vám pomůže snížit emise skleníkových plynů a zároveň ušetří značné peníze za účty za elektřinu.

Často kladené otázky o solární energii

Když zvažujete investici do solární energie, je důležité zvážit výhody a nevýhody, které se týkají vašeho domu, zeměpisné polohy a klimatu a jedinečných potřeb. Podívejte se na několik nejčastějších otázek, které dostáváme od zákazníků ohledně výhod solárních panelů, a dozvíte se více:

Jaké jsou hlavní výhody solární energie?

Mezi hlavní výhody solární energie patří snížení účtů za elektřinu, zvýšení hodnoty vašeho domu, snížení emisí oxidu uhličitého, ochrana před rostoucími náklady na elektřinu a návratnost investic. Po instalaci je solární energie poměrně nenáročná na údržbu a kromě občasného čištění nevyžaduje mnoho údržby.

Jaké jsou hlavní nevýhody solární energie?

Nevýhody solární energie zahrnují vysoké počáteční náklady, nemožnost pracovat na každém typu střechy a někdy obtíže při hledání renomovaného a místního instalatéra (v závislosti na místě, kde žijete).

Je solární energie prospěšná pro životní prostředí?

Solární energie je forma obnovitelné energie, která má řadu výhod pro životní prostředí a vede k čistší vodě a vzduchu. Jediným faktorem, který někteří považují za nevýhodu, je nedostatek možností recyklace solárních panelů po skončení jejich životnosti. Přečtěte si více o výhodách a nevýhodách obnovitelné energie a zjistěte, jaké možnosti recyklace solárních panelů máte k dispozici. Solární technologie se naštěstí stále zdokonalují a dále prodlužují již tak dlouhou životnost solárních panelů, která se obvykle pohybuje od 25 do 35 let.

 

solarni panely

Solární kalkulačka
Vysvětlení výhod a nevýhod solární energie

Výhody solární energie

Obnovitelná energie: Solární energie je získávána z nekonečného zdroje – Slunce, což ji činí udržitelnou a obnovitelnou formou energie.
Ekologicky šetrná: Používání solární energie nezpůsobuje emise skleníkových plynů, což výrazně přispívá k ochraně životního prostředí.
– Snížení energetických nákladů: Instalace solárních panelů umožňuje využívat volně dostupnou energii ze Slunce a snižuje potřebu závislosti na konvenčních zdrojích energie.

Nevýhody solární energie

– Vysoké náklady na instalaci: Výroba a instalace solárních panelů může být považována za nákladnou investici.
– Závislost na slunečním světle: Množství vyrobené elektřiny závisí na dostupnosti slunečního světla. V oblačných oblastech nebo během zimních měsíců může produkce solární energie klesat.
– Prostorové požadavky: K instalaci solárních panelů je potřeba dostatek prostoru na střeše nebo na pozemku.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *