|

Jaké jsou výhody komerční solární energie pro životní prostředí?

Jaké jsou výhody komerční solární energie pro životní prostředí?

Solární energie získávaná pomocí fotovoltaických panelů nebo koncentrujících solárních zařízení přináší mnoho výhod pro životní prostředí. Využívání této formy energie může mít pozitivní dopady na naši planetu jako celok.

Jednou z klíčových výhod solární energie je její nezávadnost pro životní prostředí. Při výrobě elektřiny získané ze slunečního záření není třeba spalovat fosilní paliva, což znamená, že nevzniká oxid uhličitý ani jiné skleníkové plyny, které by přispívaly k globálnímu oteplování. Solární panely nevytvářejí hluk a neznečišťují ovzduší ani vodu.

Další výhodou je, že sluneční energie je nevyčerpatelným zdrojem. Slunce poskytuje obrovské množství energie každý den, kterou lze využívat k výrobě elektřiny. To znamená, že solární energie je dlouhodobě udržitelná a nemusíme se obávat, že bychom ji někdy vyčerpali.

Komerční solární energie také znamená menší potřebu těžby a transportu fosilních paliv. Tím dochází k poklesu emisí škodlivých látek do ovzduší a snižuje se vliv těžby na životní prostředí. Solární energetika přispívá k udržitelnému životu a pomáhá snižovat závislost na fosilních palivech.

Výroba a instalace solárních panelů může být zpočátku finančně náročná, ale dlouhodobě se tato investice vyplácí. Nižší náklady na elektřinu a možnost získávat přebytečnou energii, kterou lze prodávat do sítě, přináší ekonomické výhody pro podnikání. Navíc státy často poskytují různé pobídky a dotace pro instalaci solárních energetických systémů, což zvyšuje jejich dostupnost a atraktivitu.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Má vaše firma za úkol pomáhat zachraňovat planetu?

Kromě potenciálních finančních výhod může komerční solární energie umožnit vaší organizaci využívat několik výhod pro životní prostředí – díky tomu je Den Země každý den.

Bez ohledu na vaši velikost nebo odvětví může investice do solárních panelů potenciálně pomoci vaší organizaci snížit uhlíkovou stopu, zmírnit změny klimatu a splnit důležité cíle udržitelnosti.

1. Snížení uhlíkové stopy

Elektrárny obvykle vyrábějí elektřinu pro podniky spalováním uhlí, ropy nebo plynu k výrobě páry generované turbínou. Při tomto procesu se uvolňuje oxid uhličitý (CO2) a dalších skleníkových plynů do atmosféry, což má negativní dopad na životní prostředí.

Čím více energie váš podnik spotřebuje, tím více emisí CO2 a tím vyšší je vaše uhlíková stopa.

Naproti tomu fotovoltaické (PV) články, které tvoří solární panely, vyrábějí elektřinu z čistého a obnovitelného zdroje energie – slunečního světla. Během provozu tak nevznikají žádné emise ani znečištění, což podnikům umožňuje snížit uhlíkovou stopu a minimalizovat závislost na fosilních palivech.

2. Zlepšení kvality ovzduší

Bez ohledu na to, kde vaše firma působí, pociťuje znečištění ovzduší a jeho vliv na změnu klimatu.

Vzhledem k tomu, že skleníkové plyny jsou jedním z největších znečišťovatelů ovzduší, mohou podniky, které nainstalují solární panely – a sníží tak svou závislost na fosilních palivech – výrazně snížit svůj příspěvek k tomuto problému.

Pokud by 10 000 podniků přešlo na komerční solární panely o výkonu 50 kilowattů (kW), vyrobily by dostatek čisté energie – přibližně 500 megawattů (MW) solárního výkonu -, který by se vyrovnal výkonu tradiční, středně velké elektrárny na zemní plyn.

3. Snížení závislosti na elektrické síti

Podle agentury EPA je odvětví elektřiny zodpovědné za přibližně 25 % emisí skleníkových plynů v USA.*. Investicí do solární energie může vaše firma pravděpodobně snížit množství elektřiny, kterou musí nakupovat ze sítě.

Bez ohledu na velikost vašeho podniku to může potenciálně pomoci snížit poptávku po energii vyráběné z fosilních paliv, a tím snížit šíření skleníkových plynů v atmosféře.

4. Zachování vodních zdrojů

Výroba elektřiny z fosilních paliv vyžaduje značné množství vody, především na chlazení elektráren.*. Přestože se skladba paliv posunula směrem k méně vodohospodářsky náročným zdrojům energie, jen v roce 2020 se v odvětví elektrické energie spotřebovalo 47,5 bilionu galonů vody.*, jehož značná část se používá k napájení obchodních operací.

Solární energie naproti tomu nepotřebuje k výrobě elektřiny žádnou vodu, takže je pro podniky, zejména ty, které sídlí v oblastech s nedostatkem vody, jako je americký Západ, mnohem udržitelnější variantou.

Podle výzkumníků z Dukeovy univerzity představují solární panely, které se podílejí 1,5 % na dodávkách elektrické energie v zemi, úsporu 99 miliard galonů vody ročně, což odpovídá přibližně čtyřem dnům celkové spotřeby vody v Kalifornii.*.

Představte si, kolik vody by se dalo ušetřit, kdyby tisíce dalších komerčních zařízení v příštím desetiletí využily solární energii.

5. Minimalizujte využití půdy

Podniky se solárními panely mohou minimalizovat využití půdy různými způsoby. Jedním z nejefektivnějších jsou střešní solární panely, které využívají stávající prostor budovy a nevyžadují další pozemek k instalaci. To je obzvláště výhodné, pokud se vaše společnost nachází v městské oblasti s omezeným prostorem.

Pokud není střešní solární panel realizovatelný, lze využít i jiné části zastavěného území – například parkoviště a stavby – a zároveň poskytnout stín pro vozidla ve vašem objektu. Vaše firma může také vlastnit nevyužívané nebo neproduktivní pozemky, které by také mohly představovat vhodnou příležitost pro komerční solární zařízení.

6. Podpora udržitelné energie

Propagací udržitelné energie prostřednictvím komerční solární energie můžete povzbudit další místní podniky, aby následovaly tento příklad, což by mohlo vést k dalšímu přijetí, menší uhlíkové stopě a nižším emisím skleníkových plynů z tradičních zdrojů energie.

Tím, že se stanete prvními, kdo si osvojí solární energii, může váš podnik potenciálně zlepšit svou pověst ekologicky odpovědného správce – což je něco, na co spotřebitelé, investoři a další zúčastněné strany kladou stále větší důraz a co může vést ke zvýšení hodnoty značky, zvýšení loajality a získání nových zákazníků.

Začněte svou komerční solární cestu

Přínos komerční solární energie pro životní prostředí je nepopiratelný, ale investice do této technologie má i solidní obchodní důvody. Bez ohledu na velikost nebo rozsah vaší organizace vám můžeme pomoci zajistit energetickou nezávislost.

solarni panely

Jaké jsou výhody komerční solární energie pro životní prostředí?

Snížení emisí skleníkových plynů

Solární energie je šetrná k životnímu prostředí, protože při její výrobě a využívání nedochází k emisím škodlivých skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý nebo oxid siřičitý. Používání komerční solární energie tak přispívá k ochraně kvality vzduchu a snižování klimatických změn.

Využití obnovitelné energie

Solární energie je obnovitelným zdrojem energie, což znamená, že je neomezená a šetrná k přírodě. Slunce je zdrojem, který se pravidelně obnovuje a nikdy nevyčerpá. Využívání tohoto zdroje energie přispívá k diverzifikaci energetického mixu a snižuje závislost na fosilních palivech, která jsou vyčerpávající a příčinou znečištění životního prostředí.

Mírnější dopad na vodní zdroje

Komerční solární energie využívá sluneční paprsky k výrobě elektřiny, což minimalizuje potřebu využívání vodních zdrojů. Vodní zdroje jsou v současné době ohrožené růstem lidské populace a změnou klimatu. Používání solární energie představuje šetrnější alternativu, která nezatěžuje vodní zdroje a pomáhá udržovat jejich kvalitu a dostupnost pro domácnosti i průmyslové odvětví.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *