| |

Jak solární články vyrábějí elektřinu

Jak solární články vyrábějí elektřinu

Solární články jsou zařízení, která využívají energii slunečního světla k přeměně na elektřinu. Jsou složeny z fotovoltaických buněk, které obsahují polovodičový materiál, nejčastěji křemík. Když na článek dopadnou sluneční paprsky, fotonová energie je absorbována a přeměněna na elektrickou energii. Tento proces se nazývá fotoelektrický efekt.

Solární články jsou často instalovány na střechách budov, kde jsou vystaveny maximálnímu slunečnímu záření. Kombinací více článků je možné vytvářet solární panely, které jsou schopny generovat více elektřiny. Elektrická energie vyrobená solárními články je stejnosměrná a musí být následně přeměněna na střídavý proud pomocí speciálních zařízení.

Solární energie je čistá, obnovitelná a nevyčerpávající zdroj energie. Využívání solárních článků umožňuje snížení závislosti na fosilních palivech a přispívá k ochraně životního prostředí. Vývoj solárních technologií se stále zlepšuje, čímž se snižuje cena a zvyšuje účinnost solárních článků.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Solární energie je na trhu již delší dobu a je preferovanou alternativní možností energie pro ty, kteří chtějí snížit svou uhlíkovou stopu.

Je to také chytrá volba pro každého, kdo se snaží snížit své výdaje za energii.

Snížení výdajů je nyní aktuálnější než kdy jindy díky omezení cen energií který po většinu roku zaujímal místo na titulních stranách novin a nyní se ještě zhoršil v důsledku rusko-ukrajinské války.

Obnovitelná energie je jednoznačně cestou vpřed.

Každý už slyšel o solární energii. Ale ví někdo, jak přesně solární panely fungují?

Pokud jste o tom sami přemýšleli, pak vás seznámíme se zákoutími výroby elektřiny pomocí solární energie.

Co jsou solární články?

Technický termín pro solární článek je fotovoltaický (PV) článek. Jeho úkolem je pohlcovat částice světla neboli fotony ze slunce a přeměňovat je na elektřinu vhodnou pro napájení každodenních spotřebičů v domácnosti nebo ve firmě.

Fotovoltaické články jsou vyrobeny z polovodičových materiálů, které absorbují energii ze slunce a převádějí ji na záporně nabité částice zvané elektrony. Tato energie je vedena článkem jako proud a odebírána přes kovy (viditelné čáry na solárních panelech) a využívána k napájení domácností a podniků nebo je odebírána do sítě.

Tento objev vedl k tomu, že dnešní moderní fotovoltaické články, které se používají v solárních elektrárnách po celém světě. a které umožňují výrobu obnovitelné energie.

Co jsou solární panely?

Za prvé, ve skutečnosti existují tři typy solárních panelů.

Každý typ solárního panelu je vhodnější nebo méně vhodný pro různé potřeby a místa.

Jeden solární panel může být vhodnější pro použití v domácnosti, zatímco jiný typ může být vhodnější pro větší podnik.

Před instalací je třeba vzít v úvahu i typ nastavení střechy.

Jak přesně fungují solární panely?

Skládají se ze solárních fotovoltaických článků, které pohlcují světelné částice slunce a ve spolupráci s vrstvou křemíku a vodiči vytvářejí elektrický proud.

Toto elektrické pole pak prochází solárním měničem, který stejnosměrnou elektřinu přeměňuje na střídavou, vhodnou pro domácí použití.

Mohou solární články vyrábět elektřinu bez velkého množství slunce?

Ano!

Je to dlouholetý mýtus, že solární panely jsou účinné, pouze pokud jsou vystaveny celodennímu slunečnímu svitu. To prostě není pravda.

Solární panely nevyžadují přímé sluneční světlo, protože využívají fotony přítomné v přirozeném světle, nikoliv ze slunečního světla samotného.

To znamená, že i v zamračených dnech budou schopny vyrábět elektřinu. Skvělá zpráva pro ty z nás, kteří žijí s nepředvídatelným počasím!

Co se děje s přebytečnou energií vyrobenou solárními články?

Věděli jste, že solární články nevyrábějí energii pouze během dne, ale často jsou schopny vyrábět dostatek elektřiny i po celou noc?

To je možné díky použití solárních baterií.

Střídač baterií přeměňuje střídavou energii na formu skladovatelné energie. Toto skladování usnadňuje využití solární energie v době tmy nebo dokonce při výpadku proudu!

Pokud váš solární systém využívá solární baterii, pak bude vaše nemovitost méně závislá na síti, protože se bude po určitou dobu spoléhat na obnovitelnou energii.

Směřování k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie než pouze energie dodávané ze sítě je jistě něco, o co je třeba usilovat v době, kdy se všichni snažíme snížit naši závislost na fosilních palivech a snížit stále rostoucí účty za energii.

Navíc jsou solární panely rozumnou investicí. Díky pokroku v moderních technologiích lze u většiny solárních panelů očekávat průměrnou životnost kolem 25 až 30 let.

Po mírné investici do instalace, jsou panely poměrně nenáročné na údržbu.

Odměnou vám bude snížení nákladů na energie a pocit finanční jistoty a svobody, který je upřímně řečeno k nezaplacení.

 

solarni panely

Časté dotazy o solárních článcích

Jak solární články fungují?

Solární články využívají fotovoltaický jev k přeměně sluneční energie na elektrickou energii. Skládají se z krystalického křemíku nebo jiného polovodičového materiálu, který obsahuje fotovoltaické buňky.

Jak sluneční záření se přeměňuje na elektřinu?

Sluneční záření obsahuje částice nazývané fotony. Když dopadnou na fotovoltaické buňky, přesněji na povrch polovodiče, vyvolávají energii, která uvolňuje elektrony a vytváří podmínky pro vznik elektrického proudu.

Jaký je výstup solárního článku?

Výstup solárního článku je stejnosměrný proud (DC). Tento proud je následně převeden na střídavý proud (AC) pomocí měniče, který se používá pro dodávání elektřiny do elektrické sítě nebo pro nabíjení baterií.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *