Vliv orientace sklonu fotovoltaických panelů na jejich výkon

 

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Vliv sklonu a orientace

Pokud máme zájem zachytit maximální sluneční energii, je nutné využít pohyblivou konstrukci (sledovač), která umístí panely za sluncem tak, aby sluneční paprsky dopadaly kolmo na panely. Instalace sledovače na budovy se šikmou střechou není v úvahu. Montáž sledovače na plochou střechu je teoreticky možná. Prvním problémem je dostatečné ukotvení sledovače do střechy, protože je vystaven silným větrům. Větším problémem je změna vzhledu budovy. Kompromisem by mohlo být v některých případech použití jednoosého sledovače s osou ve vhodném sklonu, která naklání panely během dne od východu k západu. V České republice se s takovouto konstrukcí setkáváme zatím jen u instalací na volném prostranství.

Při dlouhodobém srovnání produkce panelů s orientací na jihovýchod a jihozápad je zřejmé, že jihozápadní panely mají většinu roku vyšší produkci než jihovýchodní. Pouze v letních měsících je produkce jihovýchodních panelů vyšší nebo stejná jako jihozápadních. To je způsobeno tím, že ve odpoledních hodinách se venkovní vzduch zahřívá, což snižuje účinnost jihovýchodních panelů. Při celoročním srovnání mají jihozápadně orientované panely o 5 a 7 % vyšší produkci než jihovýchodně orientované.

Podobně při srovnání produkce panelů se stejnou orientací, ale různým sklonem, se ukazuje, že teoretický předpoklad ideálního sklonu 35 je správný. Při srovnání produkce různě skloněných panelů na fotovoltaické elektrárně na budově MP v Praze se ukazuje, že snížení produkce panelů ve sklonu 55 je oproti panelům s ideálním sklonem 32 velmi malé, menší než je předpoklad modelu. Naopak produkce svisle umístěných panelů je nižší, než odpovídá menší dopadající energii (dle předpokladu modelu). To je zřejmě způsobeno i horším chlazením panelů umístěných na fasádě, které se lépe ochlazují a proto mají vyšší teplotu a tím horší účinnost.

 

solární panely

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *