Degradace komerčních solárních panelů

Degradace komerčních solárních panelů

Při výběru solárního panelu pro vaše komerční potřeby je důležité brát v potaz degradaci a dlouhodobou spolehlivost. Výběrem kvalitního řešení můžete mít jistotu, že vaše solární panely budou fungovat optimálně po celou jejich životnost. Investice do solární energie se tak stává výhodným řešením pro vaše podnikání.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Při rozhodování o výběru solárních panelů pro vaši firmu je třeba zvážit řadu důležitých vlastností. Jednou z nejdůležitějších je pochopení míry degradace solárních panelů, které hodnotíte, její porovnání mezi výrobci a dopad, který může mít degradace solárních panelů na hospodářský výsledek vaší organizace.

Co přesně však znamenají pojmy „degradace“ a „míra degradace“ – a jak moc by se míra degradace komerčních solárních panelů měla promítnout do vašich rozhodnutí? Pojďme se na to rychle podívat.

Co je degradace solárních panelů a co znamená „míra degradace“?

Může to znít zlověstně, ale „degradace“ je pouze průmyslový termín používaný k popisu poklesu výkonu, který časem zaznamenávají všechny solární panely. Kdyby tu dnes byl Ben Franklin, nepochybně by ke svým slavným slovům přidal i degradaci solárních panelů.

Pokud se ptáte: „Degradují solární panely v průběhu času?“, Stručná odpověď zní: „Ano.“ Všechny solární panely degradují. Ale ne všechny degradují stejně. rychlost-To je to, na čem záleží a co si zaslouží bližší pohled. V prvním roce provozu panely obvykle procházejí krátkodobou degradací v rozmezí od méně než 1 % do 3 %. Poté podle nedávné studie klesá výkon solárních panelů každý rok v průměru o 0,8 % až 0,9 %.

Pokud by například krátkodobá degradace panelu v prvním roce činila 2 %, pracoval by v druhém roce s účinností 98 %. Od tohoto okamžiku, za předpokladu, že by se následně degradoval o 0,8 % ročně, by v roce 25 stále pracoval s účinností 78,8 %.

Nyní se pravděpodobně ptáte: „Jak dlouho vlastně solární panely vydrží?“. To je dobrá otázka. Komplexní testování provedené komerčními výrobci solárních panelů naznačuje, že životnost solárních panelů se pohybuje mezi 25 a 40 lety v závislosti na výrobci. To však neznamená, že panely po této době přestanou fungovat nebo vyrábět elektřinu. Znamená to pouze, že jejich produkce energie poklesla na úroveň, kterou výrobci označují jako „životnost“ panelu.

Jaký dopad může mít míra degradace komerčních solárních panelů na vaše podnikání?

Viděli jsme, jak průměr solární panel by se zhoršil. Ale co když uvažujete o panelu, který degraduje rychleji, třeba rychlostí 1,0 % každý rok – nebo pomaleji, například rychlostí pouhých 0,25 % každý rok? Je to velký rozdíl?

Určitě může být. Faktem je, že těchto šest nebo sedm desetin procentního bodu v míře degradace může každý rok znamenat ztrátu tisíců kilowatthodin energie v závislosti na počtu panelů a době, po kterou vyrábějí elektřinu. To znamená, že nakonec můžete utrácet peníze tím, že budete muset odebírat energii ze sítě, a ne z instalovaných solárních panelů. V případě velké komerční instalace to může znamenat stovky tisíc dolarů za dobu životnosti systému.

Proto je důležité zvážit, zda by z dlouhodobého hlediska dávalo větší finanční smysl ušetřit předem na méně kvalitních panelech s vyšší mírou degradace, nebo investovat do kvalitnějších (a potenciálně dražších) panelů, které degradují pomaleji. Při vyhodnocování možností byste měli vždy předem porovnat potenciální úsporu nákladů.

Rozdíl v rychlosti degradace se může promítnout do značné částky peněz během následujících 10, 15 nebo 25 a více let.

Příčiny degradace solárních panelů – a jak udržet její míru co nejnižší

Solární panely jsou obecně velmi odolné a jsou konstruovány tak, aby odolaly silnému větru a velkému zatížení sněhem. Přesto je třeba dohlížet na komerční systém solárních panelů – a ujistit se, že je. dobře udržovaný-mohla by vést k nižší míře degradace každý rok a k vyšší produkci v dlouhodobém horizontu. Zde se podíváme na to, co způsobuje degradaci solárních panelů, a na několik tipů, jak tuto míru udržet na nízké úrovni:

  • V závislosti na kvalitě materiálů, z nichž jsou vaše panely vyrobeny, se více extrémní povětrnostní podmínky (např. silný vítr a vlhkost, spalující teploty na střeše, roční cykly mrazu a tání), tím rychleji se mohou znehodnotit. Pokud budou vaše panely instalovány v prostředí, kde by počasí mohlo být faktorem, zeptejte se na způsoby jejich ochrany před povětrnostními vlivy.
  • Každoročně kontrolujte panely, zda nedošlo k jejich fyzickému poškození, například když stromy nebo keře foukají ve větru a vytvářejí škrábance. Čím více povrchových škrábanců na panelech máte, tím rychleji degradují. Na stránkách . umístění solárních panelů – například na zemi, na střeše nebo na pozemku. přístřešek pro auto instalace – může také ovlivnit rychlost degradace panelů.
  • I když to není vždy nutné, čištění panelů může také hrát důležitou roli při zajištění toho, aby nedocházelo k jejich degradaci rychleji, než se očekávalo. Sledujte změny výkonu solárních panelů před čištěním a po něm a také v různých časových intervalech. Dělejte si poznámky a vyhodnocujte, co funguje. Možná zjistíte, že náklady na čištění mohou být ve skutečnosti vyšší než náklady spojené s nižší mírou degradace.

Klíčové poznatky o komerční míře degradace solárních panelů

Při porovnávání komerčních solárních panelů pro vaši organizaci uvádíme několik důležitých bodů týkajících se degradace:

  • Pochopte míru degradace panelů, které zvažujete, a také to, co by tento pokles energetického výkonu znamenal ve ztrátě energie – a v dolarech a centech – po celou dobu životnosti panelů.
  • Posuďte finanční dopad výběru panelu s nižšími počátečními náklady, ale vyšší mírou degradace, oproti panelu s vyššími počátečními náklady, ale nižší mírou degradace. Poskytovatelé, o kterých uvažujete, by vám měli být schopni poskytnout analýzu úspory nákladů za 10, 15 a 25 let.
  • Zjistěte, jaké kroky vaše poskytovatel doporučuje z hlediska umístění, průběžných kontrol, čištění a údržby, aby byla míra degradace solárních panelů co nejnižší.

s jistotou lze říci, že všechny solární panely časem degradují. Provedení důkladného průzkumu předem všaka kladení správných otázekvám pomůže vybrat nejlepší komerční solární panely pro vaši organizaci z dlouhodobého hlediska.

 

solarni panely

Degradace komerčních solárních panelů

Co je degradace solárních panelů?

Degradace solárních panelů je proces, při kterém se výkon panelů snižuje s časem. Tento jev je přirozený a vyskytuje se u všech typů solárních panelů.

Co způsobuje degradaci solárních panelů?

Existuje několik faktorů, které přispívají ke degradaci solárních panelů. Mezi hlavní patří sluneční záření, teplo, vlhkost a mechanické namáhání. Tyto přírodní faktory mohou postupně snižovat výkon panelů.

Existují způsoby, jak minimalizovat degradaci solárních panelů?

Ano, existují některé způsoby, jak minimalizovat degradaci solárních panelů. Jedním z nich je výběr panelů s vysokou účinnost. Důležitá je také správná instalace a údržba panelů.

Co dělat, pokud solární panely vykazují nadměrnou degradaci?

Pokud si všimnete, že vaše solární panely vykazují nadměrnou degradaci, měli byste kontaktovat svého poskytovatele solární energie. Profesionálové mohou provést kontrolu a diagnostiku, abyste zjistili, zda je potřeba nějaká oprava nebo výměna panelů. Ve většině případů by měla být degradace pokryta zárukou výrobce.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *