|

Informace o tepelných čerpadlech a fotovoltaice

Tepelné čerpadlo a fotovoltaika

Tepelné čerpadlo a fotovoltaika jsou dvě moderní technologie v oblasti vytápění a výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Na Tepelka.cz se dozvíte všechno, co potřebujete vědět o těchto inovativních systémech.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Trendem dnešní doby je snaha investorů o nezávislost na společných energetických zdrojích, jako je voda, plyn a elektrická energie. Získání vody z vlastní studny je možné, ale problém nastává s plynem. Naštěstí je možné získat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, například fotovoltaických elektráren. Současně je důležité snižovat uhlíkovou stopu a omezovat spotřebu tepla na vytápění a ohřev užitkové vody v domácnostech. Nejlepším řešením jsou tepelná čerpadla ve všech provedeních. Ale jaká je kombinace čerpadel a fotovoltaiky?

Pohon tepelného čerpadla je nejčastěji zajištěn elektromotorem, který pohání kompresor. Jeho spotřeba odpovídá přibližně 20 až 30% tepelné energie, kterou čerpadlo vyrobí. Spotřeba závisí na teplotě média, ze kterého se teplo odebírá, a na teplotě média, které se využívá k ohřevu vody. Čím menší je rozdíl těchto teplot, tím nižší je spotřeba elektrické energie pro pohon kompresoru. Důležitým faktorem je také použité chladivo, jeho výparná a kondenzační teplota a provozní tlak. Nová chladiva umožňují práci s teplotami až 70 °C a více. Nejrozšířenější tepelná čerpadla vzduch-voda jsou nejnáročnější na zdroj energie a lze je využít k letnímu chlazení s vysokými zisky z fotovoltaických elektráren. Tepelná čerpadla země-voda jsou náročná na hloubku vrtu nebo velikost kolektoru. Kombinace čerpadel voda-voda je nejméně využívaná kvůli náročnosti na množství primární vody, její chemické složení a schvalovací procesy.

V České republice jsou dnes povoleny fotovoltaické elektrárny pouze na střechy domů. Kvůli velikosti střech většiny rodinných domů lze na ně osadit fotovoltaické elektrárny s výkonem okolo 5 kWp (peak). Tato hodnota se však dosahuje pouze za specifických podmínek

Monitoring výroby a spotřeby elektrické energie

V současné době je možné monitorovat výrobu a spotřebu elektrické energie prostřednictvím speciálních zařízení. Tento monitoring umožňuje sledovat tok energií a optimalizovat jejich využití. Tím lze efektivněji využívat vyrobenou energii z fotovoltaické elektrárny a minimalizovat potřebu dodatečného odběru.

Uložení elektřiny

Pokud vlastníte domácí elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny, můžete ji v některých případech uložit do akumulátorového úložiště. Toto úložiště může být buď vlastní, umístěné ve vašem domě, nebo si můžete sjednat uložení přebytků elektřiny u správce sítě s možností odběru v době zvýšené spotřeby.

Využití energie pro ohřev teplé vody a další spotřebiče

Při přípravě teplé užitkové vody lze využít fotovoltaickou elektrickou energii. Spotřebu elektřiny na její ohřev lze snížit napětím 230/400 V ze střídače fotovoltaické elektrárny a použít ji buď přímo k ohřevu nebo k napájení dalších spotřebičů v domě, jako jsou pračky, sušičky, kuchyňské spotřebiče nebo dobíjení elektromobilu.

Návrh fotovoltaické elektrárny a výběr tepelného čerpadla

Pro správný návrh velikosti fotovoltaické elektrárny a kapacity akumulátorového úložiště je vhodné se poradit s odborníky. Stejně tak je důležité vybrat spolehlivého dodavatele zařízení s dostatečnými zkušenostmi a servisem. Při výběru tepelného čerpadla je potřeba zohlednit nejen jeho výkon, ale také hlukové parametry.

Umístění zařízení a fotovoltaických panelů

Tepelná čerpadla se mohou instalovat venku, děleně (část venku, část uvnitř) nebo celá uvnitř budovy. Je důležité zvolit vhodné umístění s ohledem na sousední objekty a okna domu, aby nedocházelo k rušení hlukem

solární panely

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Investorům v současné době záleží na nezávislosti na společných zdrojích energií
– Možnosti získání vody a plynu jsou omezené, ale elektrickou energii lze získat z obnovitelných zdrojů, jako je fotovoltaická elektrárna
– Tepelná čerpadla jsou nejlepším řešením pro snižování uhlíkové stopy a úsporu tepla
– Elektrická energie je nejdůležitější součástí pohonu tepelného čerpadla, ale spotřeba závisí na teplotě a použitém chladivu
– Existují různé typy tepelných čerpadel, jako je vzduch-voda, země-voda a voda-voda, každý s jinými nároky a výhodami
– Fotovoltaické elektrárny jsou povoleny pouze na střechách domů a jejich výkon závisí na klimatických podmínkách
– Využití fotovoltaické energie lze použít k ohřevu užitkové vody a pro další spotřebiče v domě
– Velikost fotovoltaické elektrárny a akumulátorového úložiště je důležité navrhnout odborníkem
– Volba a umístění tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů je rovněž důležitá
– Moderní panely jsou vybaveny diodami, které vyřadí zastíněné části a zajistí trvalý výkon
– Měnič a akumulátorové úložiště by měly být umístěny uvnitř domu a nainstalovány odborníkem.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *