Kotvení fotovoltaických panelů na ploché střeše

Kotvení fotovoltaických panelů na ploché střeše

V současné době se fotovoltaické panely stávají stále populárnějším způsobem využití sluneční energie. Abychom dosáhli nejlepšího výkonu a zajišťovali trvanlivost solárního systému, je důležité správně kotvit fotovoltaické panely na střechu.

Kotvení fotovoltaických panelů na šikmou střechu je obvykle provedeno pomocí montážních souprav, které jsou připevněny k nosným konstrukcím střechy. Tyto montážní systémy musí být navrženy tak, aby odolaly vlivu okolního prostředí, jako jsou vítr, sníh a dešťová voda.

Kotvení fotovoltaických panelů na plochou střechu vyžaduje jiný přístup. Zde se obvykle používají balastní systémy, které zajišťují stabilitu panelů pomocí váhy. Balastní systémy musí být pevně upevněny na střeše a zároveň zajišťovat nutnou ochranu proti pohybu a ztrátě panelů.

Při kotvení fotovoltaických panelů je také důležité dbát na správnou konstrukci a kvalitu nosných konstrukcí střechy. Je vhodné konzultovat s odborníky, kteří budou mít znalosti o správných metodách a materiálech pro kotvení fotovoltaických panelů.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Instalace solárních panelů na ploché střeše

Pro instalaci solárních panelů na plochou střechu se používá rám nebo konzole se zátěží. Tyto komponenty slouží k upevnění solárních panelů na plošinu střechy. Jako zátěž se nejčastěji využívá zemina nebo štěrk.

Pro instalaci solárních panelů na šikmou střechu se používá především montážní sada, která obsahuje střešní háky, kolejnice a držáky.

Upevňování solárních panelů na šikmé střeše se provádí pomocí střešních háků, které se připevňují krokvi a slouží jako základ pro následné upevnění kolejnic. Kolejnice se poté připevní na střešní háky a slouží jako nosiče panelů. Na kolejnice se pak upevňují držáky, které slouží jako koncové body pro upevnění solárních panelů.

V případě plochých střech se pro upevnění solárních panelů používá rám nebo konzole se zátěží. Rám je konstrukce podobná rámu, do kterého se umisťují solární panely. Konzole se zátěží jsou nosiče, které se připevňují na střechu a slouží jako podpora pro solární panely. Konzole se zátěží mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je například ocel nebo hliník.

Aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost solárních panelů, je důležité zvolit správnou velikost a typ montážní sady pro daný typ střechy. Montážní sady jsou obvykle navrženy tak, aby se přizpůsobily různým typům střech a umožnily optimální umístění panelů.

Pro ploché střechy může být také použito jako zátěž zemina nebo štěrk. Tyto materiály slouží ke zvýšení hmotnosti na střeše a zajištění stabilitu solárních panelů. Při použití zeminy nebo štěrku je však důležité provést odborný výpočet a zajistit, aby byla střecha dostatečně dimenzována pro danou zátěž.

Výběr správné montážní sady a způsobu upevnění solárních panelů je důležitý pro efektivní a bezproblémový provoz solárního systému. Při instalaci solárních panelů je vždy vhodné konzultovat s odborníky a dodržovat pokyny výrobce.

Instalace solárních panelů na střechu s vlnitým plechem

Postup při instalaci solárních panelů na střechu s vlnitým plechem je velmi podobný jako u střechy pokryté taškami či břidlicí. Hlavní odlišností je způsob upevnění kolejnic. V případě vlnitého plechu se používá zvláštní držák, který je specificky navržen pro tento typ střešní krytiny. Tento držák je tvarově přizpůsoben vlnám střechy a fixuje se pomocí kombinovaných šroubů nebo vrtů s gumovým těsněním.

Konstrukce pro ploché střechy pro uchycení solárních panelů

Pro zajištění stabilního připevnění solárních panelů na ploché střechy se často využívají svařované trojúhelníkové kovové rámy, které zabezpečují pevnou fixaci panelů. Tato hliníková nosná konstrukce je namontována na střechu a následně zatížena. Samotné solární panely jsou pak připevněny přímo na tento rám.

Dostupné varianty rámu

Trojúhelníkové rámy se pohybují v cenovém rozpětí od 600 do 1 000 Kč za cenově dostupnější modely a kolem 3 500 Kč za kvalitnější nosné konstrukce určené pro ploché střechy.

Podpěry pro zatížení

Pro fixaci na plochou střechu nebo přímo na zem se často využívají kvalitní a ekonomické podpěry, které umožňují montáž solárních panelů. Tyto podpěry jsou vyrobeny z plastu (polymeru) a představují žlaby s dlouhou životností, vyžadující minimální údržbu. Jednoduše se instalovaly a zajišťují proudění vzduchu pro chlazení panelů. Tyto žlaby mohou být naplněny materiály jako zemina, cihly nebo štěrk, což zajišťuje jejich stabilizaci a pevné uchycení.

Přizpůsobení zátěže

Množství potřebné zátěže závisí na konkrétní výšce, umístění a typu objektu. Solární panely jsou následně připojeny přímo k podpěrám pomocí montážních otvorů na zadní straně modulu.

Dimenzování rámu pro fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely nepředstavují žádnou extrémní zátěž pro střechu, ale přesto běžně váží kolem 15 kg na metr čtvereční. Takže při větším celkovém počtu a ploše panelů je potřeba počítat se zvýšenou zátěží střechy vašeho domu. Před instalací systému je tedy dobré se ujistit, že vaše střecha unese vyšší hmotnost. V naprosté většině případů (až v 90 %) se fotovoltaické panely instalují na střechy, které nevyžadují žádnou další konstrukční podporu.

Aby se předešlo tomu, že by fotovoltaické panely byly instalovány na jedné ze střech, které neunesou vyšší hmotnost FV instalace, je potřeba posoudit stav vaší střechy. V případě potřeby lze provést konstrukční zesílení.

Rozdíl v montážním systému pro šikmou a plochou střechu

Při instalaci solárních panelů na šikmou střechu se běžně využívá montážní sada, která zahrnuje střešní háky, kolejnice a držáky. Solární panely jsou fixovány na nosných konstrukcích, často ve formě krokve. Naopak, u plochých střech je typickým montážním prvkem rám nebo nosná konzole s možností přidání zátěže. Pro tuto zátěž se často používají materiály jako zemina nebo štěrk.

solární panely

Kotvení fotovoltaických panelů na šikmou a plochou střechu

Jaký je nejlepší způsob upevnění fotovoltaických panelů?

Upevnění fotovoltaických panelů na střechu závisí na typu střechy a úhlu sklonu.

Šikmá střecha:

Pro šikmé střechy se nejčastěji používají spony nebo nosníky, které jsou připevněny na trámy v podkroví. Panely jsou následně připevněny ke sponám nebo nosníkům.

Plochá střecha:

Pro ploché střechy se používá balastový systém, který zajišťuje stabilitu panelů. Panel je položen na střešní fólii a připevněn pomocí závaží, například betonových bloků.

Je nutné provést kotvení fotovoltaických panelů na střechu?

Ano, je nezbytné zajistit, aby se fotovoltaické panely na střeše pevně držely. Kotvení zajišťuje, že panely nebudou povolovat nebo se snadno odstraňovat vlivem silného větru nebo jiných elementů.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Pro instalaci solárních panelů na šikmou střechu se používá montážní sada.
– Montážní sada obsahuje střešní háky, kolejnice a držáky.
– Solární panely jsou upevněny v krokvích.
– Pro ploché střechy se používá rám nebo konzole se zátěží.
– Jako zátěž pro ploché střechy může sloužit zemina nebo štěrk.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *