Jak zapojit solární panely?

Jak zapojit solární panely?

Solární panely jsou účinným způsobem, jak využít energii Slunce pro výrobu elektřiny. Abychom je správně zapojili, je důležité dodržet následující kroky:

1. Vyberte vhodné místo: Umístěte panely na střechu, která je orientována směrem na jih a není překrytá stíny. To zajistí maximální absorpci sluneční energie.

2. Připojte solární panely k regulátoru nabíjení: Regulátor zabrání přetížení baterií a udrží vysokou účinnost solárního systému.

3. Připojte baterie k regulátoru: Baterie slouží k ukládání vyrobené elektřiny a poskytnou energii i při absenci slunečního svitu.

4. Propojte regulátor s měničem: Měnič transformuje stejnosměrnou energii z baterií na střídavou energii, kterou můžete využít pro různá elektrická zařízení ve vašem domě.

5. Připojte měnič k elektrickému rozvodu: Propojením měniče s elektrickým rozvodem zajistíte, že vyrobená energie bude dostupná v celém domě.

Sledováním těchto kroků a případně s pomocí odborníka zajistíte správné zapojení solárních panelů a využití jejich potenciálu k výrobě čisté a obnovitelné energie.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Sériové zapojení panelů

Sériové zapojení panelů nalézá využití v situacích, kdy je potřeba zvýšit výsledné napětí. V tomto uspořádání jsou panely propojeny za sebou, což znamená, že jednotlivé solární články pracují souběžně. Tím dochází k součtu napětí jednotlivých článků, přičemž proud zůstává neměnný. Tato konfigurace je často používána u síťových systémů, které přivádějí elektrickou energii do rozvodné sítě a vyžadují generování napětí až na úrovni několika set voltů. Skupina panelů spojených v sérii se označuje jako „řetězec“ nebo „string“. V tomto uspořádání je celkové napětí řetězce rovno součtu napětí na jednotlivých fotovoltaických panelych. Proud v řetězci zůstává stejný jako proud jednoho samostatného solárního panelu.

Příklad: 12V + 12V = 24V x 1A = 24W

Při sériovém zapojení je důležité, aby všemi články nebo panely procházel stejný proud. Pokud není osvětlení od slunce rovnoměrné, každý prvek může generovat odlišný elektrický proud a celkový proud celého systému bude ovlivněn nejslabším osvětleným prvkem. Například zastínění jednoho z článků ve skupině nebo jednoho panelu ve fotovoltaické elektrárně může způsobit ztrátu proudu nebo výkonu, i když ostatní prvky jsou osvětleny optimálně. Z tohoto pohledu je paralelní zapojení výhodnější.

Paralelní zapojení panelů

Paralelní zapojení se používá v situacích, kdy je zapotřebí zvýšit celkový protékající proud. V této konfiguraci jsou proudy jednotlivých článků sčítány, ale napětí zůstává konstantní.

Paralelní zapojení má uplatnění zejména v případech, kdy je solární elektřina využívána lokálně (tzv. ostrovní systémy), a kdy je třeba ukládat energii do akumulátorů s napětím 12 nebo 24 VDC. Tato konfigurace umožňuje zvýšit generovaný elektrický výkon při zachování nízkého výstupního napětí. Celkový výkon solární elektrárny, který je součinem napětí a proudu, není v tomto případě ovlivněn strukturou propojení.

Příklad: 1A + 1A = 2A x 12V = 24W

Sérioparalelní zapojení panelů

Pro dosažení zvýšeného celkového napětí i proudu jsou potřebné panely zapojeny do setů a tyto sestavy jsou následně spojeny. Proud a napětí v jednotlivých setech jsou sčítány.

Příklad: (12V + 12V = 24V) x 1A = 24W + (12V + 12V = 24V) x 1A = 24W = 48W (2x 24V/1A)

Při výpočtech postupujeme následovně:

Předpokládejme, že máme k dispozici dva fotovoltaické panely, které mají nominální napětí 12 V a maximální proud panelu je 1 A. Jestliže tyto fotovoltaické panely propojíme sériově, získáme na výstupu nominální napětí 2 x 12 V = 24 V a proud 1 A. Maximální výkon tak bude 24 V x 1 A = 24 W. Jestliže tyto panely propojíme paralelně, získáme na výstupu nominální napětí 12 V a proud 2 x 1 A = 2 A. Maximální výkon poté činí 12 V x 2 A = opět 24 W.

Důležité

Ideální je vzájemné propojování stejných solárních panelů, tedy panelů se shodnými technickými parametry, stejným výkonem a od stejného výrobce. Pokud například propojíme do série dva panely, z nichž jeden má menší výstupní proud a druhý panel je větší a má vyšší výstupní proud, systém bude mít maximální proud na úrovni maximum menšího panelu!

Při výpočtech postupujeme takto:
Počítejme, že máme dva fotovoltaické panely, s nominálním napětím 12 V a max. proud z panelu bude 1A. Pokud tyto fotovoltaické panely spojíme do série, získáme na výstupu nominální napětí 2 x 12 V = 24 V, a proud 1 A. Max. výkon bude tedy 24 V x 1 A = 24W. Pokud tyto panely spojíme paralelně, získáme na výstupu nominální napětí 12V a proud 2 x 1A = 2A. Max. výkon bude tedy 12 V x 2 A = opět 24 W.

 

solární panely

Jak zapojit solární panely?

Krok 1: Výběr vhodného umístění pro solární panely

Před zapojením solárních panelů je důležité vybrat vhodné místo jejich umístění. Ideální je volný prostor na střeše budovy, který není zastíněn stromy nebo jinými stavbami. Je také vhodné zvolit jižní nebo jihozápadní orientaci, která zajistí maximální sluneční expozici. Je třeba zajistit, aby panely nebyly vystaveny stínění během větší části dne.

Krok 2: Instalace montážního systému

Před zapojením je nutné nainstalovat montážní systém na střechu. Montážní systém zajistí pevné a bezpečné uchycení solárních panelů. Existuje několik typů montážních systémů, záleží na typu střechy budovy a preferencích.

Krok 3: Zapojení solárních panelů do elektrického systému

Po instalaci montážního systému je nutné zapojit solární panely do elektrického systému budovy. Nejlepší je nechat tuto práci na profesionálech, kteří mají zkušenosti s instalací solárních systémů. Solární panel je třeba připojit k měniči, který mění stejnosměrný proud, produkovaný panely, na střídavý proud, který je vhodný pro využití v elektrickém systému budovy.

Krok 4: Připojení k elektrické síti

Pokud chcete využívat i elektrickou síť jako záložní zdroj energie, je třeba připojit solární systém k hlavnímu rozvodu budovy. Tímto způsobem můžete využívat elektřinu získanou ze solárních panelů a v případě potřeby doplňovat energii z elektrické sítě.

Správná instalace solárního systému je klíčová pro jeho efektivní fungování. Doporučujeme obrátit se na profesionály, kteří vám pomohou s instalací a správným zapojením solárních panelů.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Fotovoltaické panely s nominálním napětím 12 V a maximálním proudem 1 A
– Při sériovém spojení získáme nominální napětí 24 V a proud 1 A
– Při paralelním spojení získáme nominální napětí 12 V a proud 2 A
– Max. výkon v obou případech je 24 W
– Je ideální propojovat solární panely s stejnými parametry a od stejného výrobce
– Pokud propojíme panely s různými výstupními proudy, dostaneme max. proud na úrovni menšího panelu

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *