Průvodce hledáním závad solárního systému + řešení – Recenze čisté energie

Průvodce hledáním závad solárního systému + řešení – Recenze čisté energie

Tento průvodce slouží jako nápověda při hledání a řešení závad ve solárním systému. Solární systémy jsou jednou z nejefektivnějších forem využívání čisté energie a je důležité zajistit, aby jejich provoz probíhal bez problémů.

Při hledání závad je nutné si být vědom několika klíčových faktorů. Jedním z nich je sledování výkonu systému a porovnávání jej s očekávanými hodnotami. Tím lze snadno odhalit, zda došlo k narušení nebo poklesu výkonu a tím pádem i závadě v systému. Dále je důležité pravidelně kontrolovat stav a funkčnost jednotlivých komponentů solárního systému, například solárních panelů, regulátorů nabíjení, baterií a přípojek.

Pokud je zjištěna nějaká závada, je třeba přistoupit k jejímu řešení. To může zahrnovat opravu či výměnu poškozených komponent, či provedení údržby. Je také vhodné se obrátit na odborníka, který vám může poskytnout potřebnou technickou podporu a poradenství při opravách nebo údržbě solárního systému.

Využívání čisté energie je důležité pro ochranu životního prostředí a snižování negativního dopadu na klimatické změny. Solární systémy představují jednu z nejefektivnějších forem využívání této energie a jejich správný provoz je klíčový pro jejich efektivitu.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Pro ty, kteří jsou trochu technicky zdatnější a mají solární střídač s displejem, můžete často stisknout tlačítko a procházet různé informační obrazovky na displeji. Zkontrolujte, zda napětí v síti (AC) nepřekračuje 255 V, pokud ano, mohlo by to být součástí problému, protože většina střídačů sníží výrobu nad 255 V nebo se okamžitě vypne, pokud napětí v síti překročí 260 V.

Řešení

Možnost 1 – Přepojení transformátoru – Pokud se vyskytnou problémy s vysokým napětím v síti, je třeba nejprve kontaktovat místního provozovatele sítě a informovat ho o problému. Bohužel, pokud nejste elektrikář nebo instalatér solárních zařízení, může to být poněkud obtížné, takže je nejlepší požádat vaši solární společnost o formální žádost a poskytnout důkaz o problému s vysokým napětím, který lze získat z dataloggeru vašeho střídače nebo z online monitorovacího portálu. Po obdržení žádosti může provozovatel sítě často znovu připojit místní transformátor ve vaší oblasti, aby snížil napětí v síti. V některých případech nemusí být relativně jednoduché přepojení transformátoru z mnoha důvodů možné. V takovém případě lze přijmout jiná opatření ke snížení místního napětí, která jsou vysvětlena v následující části.

Možnost 2 – Omezení exportu – Zvýšení napětí ve vašem domě v důsledku exportu přebytečné solární energie obecně závisí na dvou hlavních faktorech, a to na vzdálenosti vašeho domu od místního transformátoru (velká ocelová skříň na sloupu) a na množství exportované solární energie. Zatímco svůj dům nemůžete posunout blíže k transformátoru, můžete omezit množství exportované energie pomocí zařízení omezujícího export, jako je například elektroměr (CT). Většina dodavatelů solárních střídačů nabízí volitelný měřič energie, který lze zakoupit a nainstalovat za účelem omezení exportu do sítě. Velikost nárůstu napětí v síti je přímo úměrná množství exportované solární energie, takže omezení množství exportu, například z 5 kW na 3 kW, může v některých případech problém vyřešit. Některé solární systémy, zejména ty s baterií, již mají nainstalovaný CT nebo elektroměr, protože ty jsou nutné pro sledování spotřeby domácnosti a kontrolu vybíjení baterie. Pokud nemáte CT měřič, pak vám ho obecně může nainstalovat profesionální solární technik za 250 až 1000 dolarů, v závislosti na značce a typu měřiče.

Možnost 3 – Zvýšení vlastní spotřeby – Pokud jsou možnosti 1 a 2 problematické nebo příliš obtížné, nejjednodušším způsobem, jak může majitel domu snížit problémy s vysokým napětím v síti, je vlastní spotřeba co největšího množství solární energie. Zvýšení vlastní spotřeby sníží množství exportované solární energie, a tím sníží napětí v síti; pomůže také ušetřit peníze tím, že se spotřebuje méně energie ze sítě. Jednoduchým (ale dražším) způsobem, jak toho dosáhnout, je přidat bateriový systém pro ukládání přebytečné energie během dne. Zdaleka nejefektivnějším způsobem je však provozovat energeticky náročné spotřebiče, jako jsou pračky, sušičky, ohřívače, nabíječky elektromobilů, klimatizace a čerpadla bazénů, uprostřed dne, čehož lze dosáhnout pomocí jednoduchých vestavěných časovačů nebo inteligentního řízení domácnosti.

solarni panely

Průvodce hledáním závad solárního systému + řešení

Co je solární systém a jak funguje?

Solární systém je zařízení, které využívá sluneční energii k výrobě elektrické energie. Je tvořen solárními panely, které přeměňují sluneční záření na elektrický proud. Tento proud je poté využit k napájení elektrických zařízení nebo k nabíjení baterií. Solární systémy jsou ekologickou a udržitelnou alternativou k tradičním způsobům výroby elektřiny.

Kde hledat závady solárního systému?

Pokud se vašemu solárnímu systému vyskytne nějaká závada, můžete si všimnout následujících příznaků:

 • Nižší produkce elektrické energie
 • Poruchy na displeji monitoringu
 • Poruchy přenosových kabelů nebo konektorů
 • Poškození solárních panelů
 • Problémy s funkčností inverteru

Jak řešit závady solárního systému?

Pokud si všimnete nějaké závady na svém solárním systému, doporučujeme vám postupovat následovně:

 1. Zkontrolujte stav solárních panelů a případně odstraňte nečistoty nebo poškození.
 2. Zkontrolujte stav přenosových kabelů a konektorů. Pokud je některý z nich poškozený, vyměňte ho.
 3. Restartujte inverter. V případě, že problém přetrvává, kontaktujte odborníka.
 4. Pravidelně sledujte monitorovací systém a zaznamenejte případné anomálie či období nižší produkce energie.
 5. Při větších problémech nebo nejasnostech kontaktujte specializovanou firmu, která se specializuje na opravy a údržbu solárních systémů.

Recenze čisté energie

Co je čistá energie a proč je důležitá?

Čistá energie je energie, která je vyráběna z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, vítr, voda nebo geotermální teplo. Je důležitá z důvodu snižování vlivu fosilních paliv na životní prostředí. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů neprodukuje emise škodlivých látek a přispívá k boji proti globálnímu oteplování a změně klimatu.

Výhody čisté energie

Používání čisté energie má několik výhod:

 • Snížení emisí skleníkových plynů
 • Podpora udržitelného rozvoje
 • Dlouhodobá úspora nákladů na energii
 • Nízké provozní náklady na výrobu elektřiny
 • Zvýšení energetické nezávislosti

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *