Fotovoltaika na plochou střechu – instalace, podmínky, výhody, cena

Fotovoltaika na plochou střechu

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Při rozhodování o instalaci solárních panelů je důležitým faktorem tvar střechy. Mnoho domů v České republice má klasickou sedlovou střechu, a proto je instalace panelů na sedlovou střechu nejčastější. Ale je možné umístit fotovoltaické panely i na plochou střechu? Ano, ale musí se zvážit několik aspektů.

Důležité jsou volba sklonu panelů a způsob instalace. Efektivita panelů je větší, když jsou nakloněny pod určitým úhlem (obvykle 10 – 35°). Při volbě sklonu pro plochou střechu je nutné zohlednit skutečnost, že jednotlivé řady panelů budou stínit jeden druhého, a proto je optimální sklon nižší než u sedlové střechy. Je také důležité, aby panely připojené k jednomu střídači měly stejný sklon a směr.

Nejjednodušší instalace: Plastové konzole se zátěží

Pro upevnění panelů na plochou střechu existují dvě možnosti. První je použití plastových konzolí. Do konzolí se vloží zátěž, například písek, štěrk, cihly nebo jiný materiál, a na vrchol se umístí solární panel, který skryje konzoly. Výhodou je, že tyto plastové konzole lze použít i na nerovné ploché střechy a není nutné je kotvit do střechy a narušovat tak hydroizolaci.

Nosné konstrukce nabízejí řadu možností

Druhou možností je použití nosných konstrukcí – buď z hliníku, dřeva, kovu nebo jiného materiálu. Na rozdíl od plastových konzolí lze tyto konstrukce lépe přizpůsobit konkrétnímu místu a požadavkům, například zvolit libovolný sklon pro optimální výkon solární elektrárny. Konstrukce může být kotevní (připevněná ke střeše) nebo nekotevní. Kotvení zajišťuje stabilitu konstrukce, ale vyžaduje pečlivou hydroizolaci střechy kolem kotvy, aby nedocházelo k pronikání vody.

Také jsou k dispozici kompletní montážní systémy určené pro instalaci na ploché střechy, které umožňují připevnit najednou více solárních panelů.

Panely na ploché střeše musí být odolné

Katodová část panelů je přímo připevněna na střešní krytinu u sedlových střech, což jim poskytuje ochranu. Při montáži na plochou střechu jsou však panely vystaveny většímu vlivu vnějších faktorů, zejména větru. Je proto důležité vzít v úvahu odpovídající zavětrování, které zajistí, že panely zůstanou na místě i při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Je také doporučeno prověřit stav střechy, zda je schopna unést dodatečné zatížení panelů a jejich instalace bez poškození – v některých případech je vhodné nainstalovat chodníky.

Je také důležité zkontrolovat hydroizolaci. Při kotvení konstrukce do střechy dochází k jejímu narušení, které musí být pečlivě ošetřeno, aby nedocházelo k pronikání vody pod střechu.

Profesionální instalace je v každém případě nutností

Instalace fotovoltaických panelů na plochou střechu má svoje specifika, a proto doporučujeme se obrátit na profesionální odborníky s předchozími zkušenostmi. Pokud máte zájem o cenovou kalkulaci instalace solárních panelů na vaší ploché střeše, neváhejte nás kontaktovat.

Při úvahách o instalaci solárních panelů je zásadním parametrem tvar střechy. Řada českých domů má klasickou sedlovou střechu, a proto i montáž panelů na sedlovou střechu patří mezi nejčastější. Lze ale fotovoltaiku umístit i na plochou střechu? Ano, jen je při tom třeba zvážit několik aspektů.

Těmi zásadními jsou volba sklonu panelů a způsob instalace. Panely totiž mají větší efektivitu, když jsou přizvednuté do určitého úhlu vůči zemi (většinou se využívá sklonu 10 – 35°). Při volbě sklonu u ploché střechy je potřeba brát v úvahu také fakt, že si jednotlivé řady fotovoltaických panelů budou vzájemně stínit, a proto bude optimální sklon nižší než u sedlové střechy. Také platí, že panely připojené na jeden střídač musí mít stejný sklon a musí být natočené stejným směrem.

solární panely

Často kladené otázky o fotovoltaice na plochou střechu – Genius FVE

1. Jak funguje fotovoltaický systém na plochou střechu?

Fotovoltaický systém na plochou střechu využívá sluneční energii ke generování elektrické energie. Fotovoltaické panely, umístěné na střeše, přeměňují sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud, který je následně převeden na střídači na střídavý proud vhodný pro domácí spotřebiče.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Při instalaci solárních panelů je důležitým parametrem tvar střechy.
– Montáž panelů na sedlovou střechu je nejčastější volbou pro české domy.
– Fotovoltaika může být umístěna i na plochou střechu, ale je potřeba zvážit několik aspektů.
– Volba sklonu panelů a způsob instalace jsou zásadními faktory.
– Panely na ploché střechy by měly mít nižší sklon než u sedlových střech.
– Panely připojené na jeden střídač musí mít stejný sklon a směr.
– Existují dvě možnosti upevnění panelů na plochou střechu: plastové konzole s zátěží nebo nosné konstrukce.
– Plastové konzole lze využít i na členité ploché střechy.
– Nosné konstrukce umožňují volbu libovolného sklonu pro optimální výkon.
– Montážní systémy jsou také dostupné pro instalaci na rovné střechy.
– FV panely na plochých střechách musí odolat větru, je důležité zajistit odpovídající zatížení.
– Je nutné prověřit stav střechy a hydroizolaci.
– Pro instalaci na rovné střechy je vhodné svěřit se odborníkům.
– Cena FV elektrárny na plochou střechu je možné získat na vyžádání.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *