Co se musí u budovy vyřešit před instalací fotovoltaiky

Co by měl objekt vyřešit před instalací fotovoltaiky

Před instalací fotovoltaického systému je důležité provést několik analýz a vyřešit některé otázky. Objekt by měl mít dostatečnou plochu na umístění solárních panelů a zajištění dostatečného množství slunečního záření. Je také nutné zjistit, zda jsou v objektu dostatečné elektrické rozvodné sítě a možnost připojení fotovoltaiky k nim. Dále je potřeba vyřešit otázku financování a získání povolení pro instalaci fotovoltaického systému. V neposlední řadě je také důležité provést energetickou analýzu a zjistit, zda je fotovoltaika efektivním řešením pro daný objekt.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Technická prohlídka

Po výběru dodavatele přijde ke vám technik, který posoudí a naplánuje elektroinstalační práce. Jeho úkolem je najít nejvhodnější místo pro umístění panelů, aby to vypadalo esteticky příjemně. Také navrhne trasu kabelů a umístění komponent fotovoltaického zařízení (zejména střídač, baterie, bojler), které se nejčastěji umisťují do speciální technické místnosti nebo prostor ve střeše, nebo například pod schody. Je potřeba vytvořit průchod, skrz který povedou kabely k solárním panelům. Technik se s vámi individuálně domluví, aby zásah do domu byl co nejmenší.

V této fázi je důležité zajistit povolení umístit panely na střechu a konzultovat s odborníky na solární energii, zda je střecha dostatečně pevná a dobře osvětlená, aby bylo nasazení fotovoltaiky co nejefektivnější. Je také vhodné usnadnit přístup na střechu a do společných prostorů pro techniky instalující fotovoltaický systém.

Správce by měl informovat instalační firmu o stavu elektrických rozvodů a střechy, například o nosnosti a stavu zatížení. Obvykle se doporučuje před instalací provést revizi stávajících elektrických rozvodů a pozvat statického inženýra, který aktualizuje posudek o stavu střechy.

Souhlas vlastníků

Od ledna 2023 již není nutné získat souhlas všech vlastníků při instalaci fotovoltaického systému na bytový dům. Podle příslušného nařízení o Pravidlech trhu s elektřinou postačuje souhlas nejméně dvou třetin vlastníků nebo podílníků družstva. Toto nařízení také uvádí možnost požádat o status „energetického společenství“ pro vlastníky nebo družstvo. Tento status umožňuje instalaci fotovoltaického zařízení bez nutnosti stavebního povolení (s výjimkou památkových zón) nebo licenci od Energetického regulačního úřadu. Jednotlivá společenství si následně účtují faktury interně, a dodavatel je považuje za jednoho odběratele, který má možnost přebytky energie zpětně prodávat do sítě.

Jednotný fakturační elektroměr (JOM/RJOM)

Elektrickou energii z fotovoltaického systému můžete využívat ve společných prostorách i v jednotlivých bytech. Po vytvoření jednotného fakturačního místa budete platit pouze za jediný elektroměr pro fakturaci. Původní fakturační elektroměry budou převedeny na vedlejší elektroměry, kterými se bude měřit spotřeba elektrické energie.

Prohlídka technika

Po výběru dodavatele k vám přijde technik, aby zjistil, jak budou probíhat elektroinstalační práce. Vymyslí způsob, na jaké místo namontovat panely, aby to bylo esteticky co nejvzhlednější. Navrhne, kudy povedou kabely a kam se uloží komponenty k fotovoltaice (hlavně střídač, baterie, bojler), které se ukládají nejčastěji do vyhrazené technické místnosti, anebo v prostorech v podkroví nebo např. pod schody. Odtud se musí vyvrtat prostup, kudy povedou kabely k FVE. Technik s Vámi řeší vše individuálně za tím účelem, aby byl zásah v domě co nejmenší.

V této době je potřeba vyřešit případné povolení na umístění panelů na střechu a zároveň je vhodné včas konzultovat s odborníky na FVE, zda má střecha dostatečnou nosnost a zda je dostatečně osvětlena tak, aby FVE byla maximálně efektivní. Dále je vhodné usnadnit přístupnost na střechu a do společných prostor pro techniky firmy, která bude FVE instalovat.

Zodpovědností správce je informovat realizátorskou firmu o stavu elektrických rozvodů a střechy, např. o jejím zatížení a nosnosti. Zpravidla se doporučuje provést před instalací jak revizi stávajících elektrických rozvodů, tak pozvat do bytového domu statika, aby aktualizoval posudek o stavu střechy.

solární panely

Často kladené dotazy

Co by měl objekt vyřešit před instalací fotovoltaiky?

Před instalací fotovoltaického systému by měl majitel objektu zvážit následující:

  • Zkontrolovat stav střechy a potřebného nosného systému pro solární panely.
  • Zjistit, zda je střecha vhodně orientována ke slunci a nemá překážky, které by mohly stínit panely.
  • Zjistit, zda je střecha ve správném stavu a nevykazuje žádné poškození, které by mohlo ovlivnit bezpečnou instalaci.
  • Zjištění případných překážek, jako jsou komíny, antény nebo stromy, které by mohly ovlivnit efektivitu solárních panelů.
  • Případně získat povolení od místních úřadů nebo správců nemovitostí, pokud je to vyžadováno pro instalaci fotovoltaiky.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Prohlídka technika je důležitá před instalací fotovoltaických panelů
– Technik navrhne umístění panelů, trasy kabelů a uložení komponent
– Je třeba vyřídit povolení a zkontrolovat nosnost střechy
– Je vhodné usnadnit přístup na střechu pro techniky
– Správce musí informovat firmu o stavu elektrických rozvodů a střechy
– Od ledna 2023 je potřeba souhlas alespoň 2/3 vlastníků pro instalaci FVE
– Energetické společenství umožňuje instalaci bez stavebního povolení nebo licence
– Elektřinu z FVE lze využívat ve společných prostorech i v bytech
– Po vytvoření společného odběrného místa se platí za jediný fakturační elektroměr

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *