Návratnost fotovoltaické elektrárny v bytovém domě

Návratnost fotovoltaické elektrárny v bytovém domě

Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které využívá sluneční energii k produkci elektřiny. V bytovém domě může být tato elektrárna nainstalována na střechu nebo fasádu. Investice do fotovoltaické elektrárny datuje návratnost na základě nákladů na pořízení a provoz elektrárny vzhledem k úspoře za energii. Návratnost fotovoltaické elektrárny v bytovém domě může záviset na faktorech jako je orientace střechy, velikost elektrárny, průměrná sluneční radiace v daném místě a mnoho dalších. Je důležité provést důkladnou analýzu, abyste mohli zhodnotit, zda je fotovoltaická elektrárna výhodná pro váš bytový dům.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Návratnost závisí na velkém množství faktorů

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny (FVE) závisí na mnoha různých faktorech. Tyto faktory zahrnují velikost elektrárny – tedy počet solárních panelů a výkon těchto panelů, kvalitu osvětlení na střeše, možnost akumulace energie do baterií, případné dotace z programu Nová zelená úsporám a budoucí cenu elektřiny z distribuční sítě. Důležitým faktorem je také to, jak plánujete využít elektřinu vyrobenou z vlastní fotovoltaické elektrárny. Zda ji plánujete využít pouze pro osvětlení společných prostor, nebo i pro jednotlivé bytové jednotky, nebo možná i pro ohřev teplé vody, nebo pokud máte zájem o nabíjecí stanici pro elektromobily. V případě FVE se obecně odhaduje návratnost investice mezi 7 a 15 lety.

Velikost elektrárny

Velikost FVE je omezena vhodným prostorem pro umístění solárních panelů. U rovných střech musíme počítat s plochou cca 10 m² na 1 kWp, zatímco u šikmých střech stačí plocha cca 5 m² na 1 kWp. S rostoucími cenami energie a zájmem lidí o FVE bylo potřeba upravit parametry pro instalaci a provozování fotovoltaických elektráren. V letošním roce dochází k legislativním změnám týkajícím se FVE, které mohou výrazně ovlivnit návratnost investic. Klíčová je změna stropu pro povolený instalovaný výkon, který se zvyšuje z dosavadních 10 kWp na limit 50 kWp. Konkrétní instalovaný výkon, který můžete nakonec využít, závisí také na nosnosti střechy.

Výkon panelů

V oblasti fotovoltaiky dochází k prudkému vývoji a výkonnost solárních panelů se neustále zvyšuje. Dnes je běžným standardem výkon panelů 450 Wp a více.

Akumulace energie do baterií

Pro efektivní návratnost investice je důležité mít dostatečnou kapacitu baterií pro akumulaci energie. Stejně jako výkonnost panelů se také zvyšuje kapacita baterií a jejich životnost. V průměru je potřeba 2 až 3 kWh kapacita baterií na každých 1 kWp. Množství energie, která zůstane v bateriích, závisí na přesné spotřebě energie v domácnosti, včetně spotřeby různých spotřebičů. Silnější baterie mohou zkrátit dobu, za kterou se investice vrátí.

Osvětlení střechy a orientace panelů

Kolik elektřiny vaše FVE dokáže vyrobit, závisí také na orientaci panelů na střeše vzhledem k světovým stranám. Nejvýhodnější je jižní strana, zatímco severní strana je méně výhodná. Počasí také hraje roli a může ovlivnit výrobu elektřiny až o 20%. Je také důležité zohlednit případné stínění z okolních budov, stromů, kopců nebo komínů. Podcenění tohoto faktoru může snížit výrobu elektřiny o třetinu. Výrobu elektřiny mohou negativně ovlivnit i znečištění panelů nebo pokrytí sněhem.

Pokrytí nákladů prostřednictvím dotací

Porovnáme-li inflaci zvyšující ceny FVE s nestabilními cenami energie a státními dotacemi z programu Nová zelená úsporám s garantovanou návratností až 500 000 Kč pro bytové domy, je získání dotace a pokrytí počátečních nákladů velmi výhodné.

Konkrétní nabídku spočítá firma realizující FVE

Cena zařízení a přibližná doba návratnosti by měly být zahrnuty v projektu na výstavbu fotovoltaické elektrárny a zohledněny v kalkulaci nákladů. Dalším faktorem, který je těžko předvídatelný, je budoucí vývoj cen elektřiny na trhu. Při správném projektování a maximálním využití výhod FVE lze dosáhnout výnosu kolem 20% díky úspoře nákladů na elektřinu. Toto investiční zhodnocení nelze dosáhnout ani s akciemi nebo kryptoměnami. Hlavní výhodou investice do FVE je možnost dosáhnout větší nezávislosti na dodavatelích energie.

Jedním z prvních faktorů je velikost vaší FVE

Velikost je omezena vhodným prostorem, kam lze panely umístit. U rovné střechy musíme počítat s plochou cca 10 m² pro 1 kWp, u šikmé střechy stačí pro 1 kWp cca 5 m². Se zvyšováním cen za energie a tím i zvýšeným zájmem lidí o FVE byla potřeba dosavadní parametry pro její pořízení a provozování upravit. V letošním roce tak prochází fotovoltaické elektrárny legislativní změnou, která může výrazně ovlivnit také návratnost investic. Zásadní je úprava stropu pro povolení instalovaného výkonu ze současných 10 kWp až do limitu 50 kWp. Jakou kapacitu budete moci nakonec využít, záleží také na nosnosti střechy.

solární panely

Návratnost fotovoltaické elektrárny v bytovém domě

1. Jaká je návratnost investice do fotovoltaické elektrárny v bytovém domě?

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny v bytovém domě závisí na několika faktorech, jako jsou instalovaný výkon, orientace a sklon střechy, intenzita slunečního záření, lokální státní podpora a úspora na nákladech za elektřinu. Obecně se očekává, že návratnost investice se pohybuje kolem 7 až 12 let.

2. Jaké jsou hlavní výhody instalace fotovoltaické elektrárny v bytovém domě?

Instalace fotovoltaické elektrárny v bytovém domě má několik výhod. Zaprvé vám umožňuje produkovat vlastní elektřinu a snížit tak vaše náklady na energii. Díky tomu můžete snížit svou závislost na dodavateli elektřiny a chránit se proti budoucím zvýšením cen elektřiny. Zároveň také přispíváte k ochraně životního prostředí a snižujete emise skleníkových plynů.

3. Jakou velikost fotovoltaické elektrárny bych měl zvolit pro bytový dům?

Velikost fotovoltaické elektrárny v bytovém domě závisí na vaší spotřebě elektřiny a prostoru dostupném pro instalaci panelů. Je vhodné nechat profesionála provést analýzu vaší spotřeby a navrhnout optimální velikost a konfiguraci systému. Obecně lze říci, že výkon fotovoltaické elektrárny by měl být dostatečný k pokrytí alespoň 70-80 % spotřeby elektřiny v domě.

4. Jak dlouho trvá instalace fotovoltaické elektrárny v bytovém domě?

Délka instalace fotovoltaické elektrárny v bytovém domě závisí na různých faktorech, včetně velikosti a složitosti systému, přístupnosti střechy a povolení od místních úřadů. Obecně se předpokládá, že instalace může trvat několik týdnů až měsíců.

5. Jaký typ údržby vyžaduje fotovoltaická elektrárna v bytovém domě?

Fotovoltaická elektrárna v bytovém domě vyžaduje minimální údržbu. Pravidelně je třeba odstraňovat nečistoty, jako jsou listy a prach, z povrchu panelů. Je také důležité kontrolovat výkon a stav baterií (v případě, že jsou součástí systému) a provádět preventivní kontroly jednou za čas. Doporučuje se také uzavřít smlouvu na pravidelné technické servisní prohlídky.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny závisí na velkém množství faktorů
– Jedním z faktorů je velikost FVE, která je omezena dostupným prostorem na střeše
– Výkon panelů se neustále zlepšuje, dnes je běžný výkon 450 Wp a vyšší
– Akumulace energie do baterií je důležitá pro zvýšení efektivity návratnosti
– Orientace panelů na střeše a osvětlení střechy ovlivňuje produkci elektřiny
– Možnost pokrytí nákladů dotacemi z programu Nová zelená úsporám
– Konkrétní nabídku a návratnost vám spočítá firma realizující FVE

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *