Dotace na tepelná čerpadla pro 2023

Dotace na tepelná čerpadla

Chcete-li využít výhod tepelného čerpadla, můžete požádat o dotaci. Dotace na tepelná čerpadla jsou poskytovány různými institucemi a programy, které podporují využívání obnovitelných zdrojů energie.

Navštivte naše webové stránky, abyste se dozvěděli více o tepelných čerpadlech a možnostech získání dotace.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Od září 2024 bude zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy, zákonem povinný. Ministerstvo životního prostředí ČR poskytuje dotace na jejich výměnu od roku 2015 a díky úspěšnému programu kotlíkových dotací bylo již vyměněno více než 103 tisíc kotlů a vyplaceno přes 11 miliard korun.

Všechny kraje vyhlásí výzvy do konce června 2023 a žádosti začnou být elektronicky přijímány postupně od letních prázdnin.

O finanční podporu na výměnu kotle mohou žádat i ostatní domácnosti, které obdrží 50 % podporu ze programu Nová zelená úsporám. Tento program umožňuje každému podat žádost bez prokazování výše příjmů a navíc nabízí možnost kombinovat výměnu kotle s dalšími úspornými opatřeními, jež ještě zvýší celkový úsporný efekt.

 

Program Nová zelená úsporám poskytuje finanční podporu na výměnu kotle také pro ostatní domácnosti, které nejsou zahrnuty ve výše zmíněných dotacích. Tato podpora činí 50 % nákladů na výměnu kotle. Žadatelé nemusí prokazovat výši svých příjmů a mají navíc možnost kombinovat výměnu kotle s dalšími úspornými opatřeními, která ještě zvýší konečný úsporný efekt.

Všechny kraje budou výzvy na žádosti o dotace vyhlašovat do konce června 2023 a postupně budou přijímat žádosti elektronicky od letních prázdnin. Od září 2024 pak začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.

Ministerstvo životního prostředí ČR již od roku 2015 poskytuje dotace na výměnu starých kotlů a díky úspěšnému programu kotlíkových dotací bylo dosud vyměněno více než 103 tisíc kotlů a vyplaceno přes 11 miliard korun.

tepelné čerpadlo

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Od září 2024 bude platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.
– MŽP ČR poskytuje dotace na výměnu těchto kotlů od roku 2015.
– Bylo vyměněno přes 103 tisíc kotlů a vyplaceno přes 11 miliard korun.
– Všechny kraje vyhlásí výzvy do konce června 2023 a žádosti začnou být přijímány elektronicky postupně od letních prázdnin.
– Finanční podpora na výměnu kotle je dostupná také pro ostatní domácnosti, které mají 50% podporu z programu Nová zelená úsporám.
– V rámci tohoto programu si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů a může kombinovat výměnu kotle s dalšími úspornými opatřeními.

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *