Tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch vs. tepelná čerpadla se zdrojem tepla země

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch vs. tepelná čerpadla se zdrojem tepla země

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která slouží k přeměně energie, a tím zajišťují vytápění a chlazení budov či prostorů. Existuje několik druhů tepelných čerpadel, přičemž mezi nejpopulárnější patří tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch a tepelná čerpadla se zdrojem tepla země.

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch využívají pro získávání tepla okolního vzduchu. Pomocí ventilátoru je vzduch nasáván a přiváděn do tepelného výměníku, kde je jeho energie využita k vytápění či chlazení. Tato čerpadla jsou vhodná pro menší objekty, kde není dostatek prostoru pro zemní vrt, a také tam, kde dominuje mírné podnebí.

Na druhou stranu tepelná čerpadla se zdrojem tepla země využívají geotermální energii uloženou v zemi. Pro získání tepla se provádí zemní vrt, do kterého je zavedeno potrubí s chladivem. Toto potrubí cirkuluje a přemísťuje teplo země do tepelného čerpadla. Tato čerpadla jsou vhodná pro větší objekty a tam, kde je k dispozici dostatek prostoru pro zemní vrt.

Obě druhy tepelných čerpadel mají své výhody i nevýhody. Tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch jsou snadněji instalovatelná a vyžadují menší investici. Naopak tepelná čerpadla se zdrojem tepla země mají vyšší výkon a vyšší účinnost, avšak vyžadují větší investici i odbornou instalaci.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Účinnost tepelného čerpadla se řídí teplotou „zdroje“, v tomto případě buď vzduchu, nebo země. Čím chladnější je zdroj, tím intenzivněji musí tepelné čerpadlo pracovat. To znamená, že při porovnávání účinnosti tepelných čerpadel se zdrojem země nebo vzduchu musíme vzít v úvahu, kde se dům nachází a v jakém ročním období.

Vzduchová tepelná čerpadla pracují s teplotami vzduchu, které se po většinu roku pohybují v rozmezí od -5 °C do 25 °C. Samozřejmě existují dny, kdy může být mnohem chladněji, ale pro většinu míst ve Velké Británii pokrývá toto teplotní rozmezí alespoň 95 % dnů v roce.

Zemní tepelná čerpadla získávají teplo z půdy, kde teplota nedosahuje tak vysokých hodnot, ale také neklesá pod bod mrazu. Za většiny okolností se teplota půdy udrží nad 5 °C po celý rok, pokud jsou zemní smyčky, které odebírají teplo z půdy, správně navrženy.

To znamená, že v některých obdobích během roku bude ASHP účinnější než GSHP, ale když se opravdu ochladí, bude tepelné čerpadlo se zdrojem tepla v zemi účinnější než tepelné čerpadlo se zdrojem tepla ve vzduchu.

Kromě toho, že je instalace ASHP levnější, je jeho další výhodou to, že nepotřebuje energii na čerpání kapaliny v potrubí venku, jako je tomu u GSHP. Takže ve dnech, kdy má vzduch stejnou teplotu jako země, může být ASHP stále o něco účinnější.

Celkově však GSHP mají tendenci být účinnější v průběhu celého roku, ale dodatečné úspory nákladů budou záviset na tom, kde se v zemi nacházíte, a na podmínkách prostředí. Čím severněji žijete, tím snadněji lze ospravedlnit dodatečné náklady na GSHP.

Vzduchová tepelná čerpadla obecně fungují i při teplotách kolem -15 °C, některá však mohou pracovat i při mnohem nižších teplotách. Pokud se však s takovými teplotami setkáváte pravidelně, možná zjistíte, že lepší volbou je buď GSHP, nebo hybridní tepelné čerpadlo.

tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch vs. tepelná čerpadla se zdrojem tepla země

1. Jaký je rozdíl mezi tepelnými čerpadly se zdrojem tepla vzduch a se zdrojem tepla země?

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch využívají teplo z okolního vzduchu jako zdroj energie pro vytápění, zatímco tepelná čerpadla se zdrojem tepla země získávají teplo z podzemního prostředí prostřednictvím zemních kolektorů nebo geotermálních sond.

2. Jaký je výkon a účinnost těchto dvou typů tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch mají obvykle nižší výkon a účinnost ve srovnání s tepelnými čerpadly se zdrojem tepla země. Tepelná čerpadla se zdrojem tepla země mají stabilnější zdroj energie a mohou dosáhnout vyššího výkonu a účinnosti.

3. Jaké jsou výhody a nevýhody těchto dvou typů tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch mají nižší pořizovací náklady a není potřeba vrtání hlubokých jam do země. Jsou vhodná pro menší objekty a prostředí s méně extrémními klimatickými podmínkami. Na druhou stranu, jejich účinnost je závislá na teplotě okolního vzduchu, která se mění v průběhu roku.

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla země mají větší pořizovací náklady kvůli potřebě zemních kolektorů nebo geotermálních sond. Jsou vhodná pro větší objekty a mohou být efektivní i v extremnějších klimatických podmínkách. Jejich účinnost je méně závislá na teplotě okolního prostředí.

4. Jaká je životnost a údržba tepelných čerpadel se zdrojem tepla vzduch a tepelných čerpadel se zdrojem tepla země?

Obě typy tepelných čerpadel mají obvykle dlouhou životnost, zhruba 20-25 let. Údržba tepelných čerpadel se zdrojem tepla vzduch je obvykle jednodušší a levnější. Vyžadují pravidelné čištění filtrů a kontrolu ventilátoru. Tepelná čerpadla se zdrojem tepla země vyžadují pravidelnou kontrolu zemních kolektorů nebo geotermálních sond a jejich údržba je složitější.

5. Jaké jsou ekologické přínosy těchto dvou typů tepelných čerpadel?

Oba typy tepelných čerpadel jsou ekologické alternativy vytápění, protože využívají obnovitelné zdroje energie. Tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch přispívají k nižším emisím oxidu uhličitého, protože nevyžadují spalování fosilních paliv. Tepelná čerpadla se zdrojem tepla země jsou ještě ekologičtější, protože zemní teplo je stabilní a čistý zdroj energie.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *