| |

Náklady a úspory tepelných čerpadel

Náklady a úspory tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla jsou energeticky efektivní technologií, která využívá obnovitelné zdroje energie k vytápění a chlazení budov. Očekává se růst popularity těchto čerpadel díky jejich dlouhodobým úsporám a nižším nákladům na provoz.

Při výběru tepelného čerpadla je důležité zohlednit náklady na pořízení, instalaci a údržbu. Přestože jsou pořizovací náklady vyšší než u jiných způsobů vytápění, tepelná čerpadla poskytují velmi výhodné úspory ve spotřebě energie a návratnost investice je obvykle relativně krátká.

Provoz tepelného čerpadla se zdrojem tepla závisí na dostupnosti a typu zdroje energie, kterým může být vzduch, voda, zemní teplo nebo sluneční energie. Zdroj energie ovlivňuje efektivitu čerpadla, ale také jeho náklady a úsporu. Při použití obnovitelných zdrojů energie se tepelná čerpadla stávají ekologicky šetrným způsobem vytápění a mohou přispět k nižším emisím skleníkových plynů.

Výhody tepelných čerpadel se zdrojem tepla zahrnují nižší spotřebu energie, možnost získat dotace či finanční podporu, dlouhou životnost zařízení a možnost kombinovaného vytápění a chlazení. Investice do tepelného čerpadla se zdrojem tepla v roce 2023 je perspektivním krokem k udržitelnějšímu a ekonomičtějšímu vytápění budov.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zařízení HVAC určené k udržování tepla ve vnitřních prostorách. Funguje tak, že přenáší tepelnou energii z vnějšího vzduchu do svého vnitřního systému a poté ji uvolňuje v rámci domu. Tepelná čerpadla se stávají stále oblíbenějšími pro vytápění domácností díky své efektivitě a hospodárnosti. Lze je použít v kombinaci s tradičními systémy nebo jako alternativní samostatné řešení.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch vs. vzduch-voda: Jaký je mezi nimi rozdíl?

V rámci obecného rozsahu tepelných čerpadel vzduch-vzduch existují dvě hlavní podtřídy jednotek: vzduch-vzduch a vzduch-voda. Ačkoli obě plní stejnou funkci, každá z nich ji plní jiným způsobem. Níže uvádíme rozdělení těchto dvou typů, včetně vysvětlení, jak fungují, co vyžadují a proč si je majitelé domů pořizují.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch odebírají teplý vzduch zvenčí a přemísťují ho do interiéru pro účely vytápění. Tyto jednotky, které se také označují jako klimatizace, jednoduše čerpají vzduch zvenčí do vašeho domova, čímž účinně vytápějí prostor. Obvykle jsou poháněna elektřinou a nevyžadují žádný další zdroj paliva. Proto mohou být relativně nenáročným řešením pro domácnosti, které chtějí snížit své účty za energie.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda převádějí teplo z venkovního vzduchu do horké vody nebo chladicí kapaliny. Tato kapalina se pak používá buď k přípravě teplé vody pro koupelny a kuchyně, nebo k vytápění prostřednictvím radiátorů, podlahových systémů nebo vzduchotechnických zařízení. Tento typ systému se často používá při výměně běžných plynových kotlů, protože může zajišťovat jak vytápění prostor, tak ohřev teplé vody. Je také podstatně energeticky účinnější než tradiční systémy.

Kolik stojí vzduchové tepelné čerpadlo?

Bohužel neexistuje jediné číslo nebo odpověď na otázku, kolik stojí tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu. Cena těchto výrobků se může výrazně lišit v závislosti na řadě faktorů, z nichž každý budete chtít před nákupem pečlivě zvážit.

Značka

Ačkoli mnozí z nás byli naučeni, že značka je jen bezvýznamná značka, kterou společnosti používají k prodeji svých výrobků, ve světě tepelných čerpadel má skutečně hodnotu. Stejně jako u jakéhokoli jiného výrobku platí, že známější značky obvykle nabízejí výrobky a služby nejvyšší kvality za vyšší cenu. Jako příklad lze uvést rozdíl v cenách monoblokových jednotek Daikin a Yutaki, jejichž cena se pohybuje kolem 160 000 Kč.

Náklady na instalaci

Do celkové investice je třeba započítat také náklady na instalaci. Instalace tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu obvykle vyžaduje odborníka na vzduchotechniku, který zajistí správné zapojení a bezproblémový provoz jednotky. To se může v závislosti na složitosti práce vyšplhat na značnou částku.

Velikost a kapacita

Velikost a kapacita vaší jednotky bude také hrát roli v jejích nákladech. Větší jednotky bývají dražší než menší a systémy s vyšší kapacitou jsou obvykle dražší než jejich protějšky s nižší kapacitou.

Pokud máte absolutní potřebu čísel, vězte, že tepelná čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu stojí v Česku v průměru 120 000 až 600 000 korun. Částka, kterou nakonec zaplatíte, se může lišit v závislosti na výše uvedených faktorech a také na tom, zda jste se rozhodli využít dotací, které podrobněji popíšeme níže.

Je také důležité si uvědomit, že ačkoli některé z výše uvedených faktorů mohou jednotku prodražit, tyto dodatečné náklady jsou spojeny s přidanou hodnotou. Nakonec u vzduchových tepelných čerpadel dostanete to, za co zaplatíte – velké investice přinášejí velké zisky a naopak.

Dotace a finanční pomoc

Přestože se tepelná čerpadla využívající vzduch mohou zdát některým majitelům domů nedostupná, nejsou nedosažitelná.

Kompenzace

Pobídka na obnovitelné teplo pro domácnosti kompenzuje majitelům domů pravidelné platby na základě množství tepla z obnovitelných zdrojů, které jejich systém vyrábí.

Zohlednění nákladů na instalaci

Kromě jednorázových výdajů na nový systém tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu byste měli také zvážit cenu, kterou budete muset zaplatit za jeho instalaci. Pokud již nejste stavebním podnikatelem s příslušným vzděláním, bude pro zprovoznění jednotky nutné najmout odborníka. Náklady na instalaci, stejně jako náklady na výrobek, se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech a je třeba je posuzovat případ od případu. Abychom vám v tom pomohli, sestavili jsme níže uvedený seznam.

Typ nemovitosti

Typ vaší nemovitosti může mít zásadní vliv na náklady, které můžete očekávat za instalaci vzduchového tepelného čerpadla. Různé obytné prostory jsou různě velké a s různými potřebami produktů, nemluvě o typech infrastruktury. Následuje stručný přehled tří nejoblíbenějších typů domů ve Velké Británii spolu s průměrným rozsahem ceny instalace pro každý z nich.

Rodinný dům

Za samostatně stojící dům se považuje každý rodinný dům, který není připojen k jiné budově a/nebo pozemku. Tato obydlí jsou samostatně stojícími stavbami a zpravidla mají od sebe vzdálené dvory. Samostatně stojící domy mohou mít velikost od 10 metrů čtverečních až po stovky metrů, přičemž tato podlahová plocha je největším faktorem ovlivňujícím náklady na instalaci jejich tepelných čerpadel.

Dvojdomek a řadový dům

Dvojdomek lze definovat jako rodinný dům, který z jedné strany sousedí s jiným domem. Řadový dům naproti tomu na každé ze svých stran spojuje další domy. Protože se jedná o obecně menší nemovitosti, spadají obvykle do stejné kategorie, pokud jde o náklady na instalaci tepelného čerpadla.

Byt a apartmán

Pojmy byt a apartmán se často používají zaměnitelně a víceméně označují stejný typ obytného prostoru. Jedná se o jednu z mnoha jednotek ve vícepodlažních obytných budovách a jejich velikost se pohybuje od jedné do více než 5 osob. Byty i apartmány bývají menší než tradiční domy, a proto vyžadují méně rozsáhlý systém tepelného čerpadla. Jsou však hůře přístupné než samostatně stojící nemovitosti, což může ovlivnit náklady na instalaci.

Jednoduchost

Ne všechna tepelná čerpadla jsou stejná – jak jsme již uvedli, některá jsou větší než jiná a některé jednotky vyžadují jedinečnou infrastrukturu. Většina instalatérů zakládá své sazby na těchto faktorech, přičemž nejjednodušší produkty pro nastavení jsou nejlevnější.

Energetická účinnost a velikost domu

Tento faktor většinou nemůžete ovlivnit, ale přesto stojí za zmínku, protože může mít vliv na náklady na instalaci. Velikost i energetická účinnost hrají roli v tom, kolik energie bude dům od svého tepelného čerpadla potřebovat. Větší výkon obecně znamená větší velikost jednotky a větší jednotky znamenají vyšší náklady na instalaci. Pokud má váš dům velký prostor k vytápění nebo není efektivní při udržování vyrobené energie uvnitř, počítejte standardně s nákladnější instalací.

Stávající topné systémy

Stávající topná infrastruktura vašeho domu ovlivňuje náklady na instalaci vzduchové jednotky. Ve Velké Británii existuje několik typů, z nichž každý má specifické požadavky, pokud jde o přidání nového čerpadla.

Vzhledem k tomu, že většina nových tepelných čerpadel se zdrojem tepla ze vzduchu vyžaduje samostatný zásobník teplé vody; stávající kotel vašeho domu bude muset být vyměněn nebo rekonfigurován pro kompatibilitu. Nemovitosti se stávajícími kombinovanými kotli však budou vyžadovat nové potrubí, které umožní začlenění zásobníku. V obou případech to může znamenat dodatečné náklady, přičemž pozdější varianta je dražší.

Jaké faktory určují provozní náklady tepelného čerpadla se zdrojem tepla?

Náklady na provoz tepelného čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu ovlivňuje mnoho okolních a environmentálních faktorů. Žádné dvě domácnosti nebudou mít nikdy stejný účet – to jsou věci, které je třeba vzít v úvahu při sestavování rozpočtu na provozní náklady tepelného čerpadla.

Teplota a klima vašeho domu

Teplota vašeho domu a místní klima mohou ovlivnit náklady na provoz vašeho tepelného čerpadla se zdrojem tepla. Pokud žijete v oblasti s mírnými zimami, pravděpodobně nebudete potřebovat, aby vaše tepelné čerpadlo běželo na maximální výkon, a proto nebudete mít tak vysoký účet. Na druhou stranu ti, kteří žijí v chladnějším podnebí, budou muset své tepelné čerpadlo používat častěji a mohou očekávat vyšší náklady na provoz.

Velikost domu a vaše izolace

Stejně jako instalace, i velikost vašeho domu a jeho izolace hraje roli v provozních nákladech. Pokud máte jeden z větších domů, o kterých jsme hovořili dříve, počítejte s tím, že budete spotřebovávat více energie na vytápění – což vede k vyšším provozním nákladům. Špatná izolace může také vést k vyšším účtům, protože vaše tepelné čerpadlo bude muset pracovat více, aby nahradilo ztracenou energii.

Montážní firmy vám často pomohou vybrat správnou velikost tepelného čerpadla pro váš dům.

Hodnocení účinnosti vašeho tepelného čerpadla

Stupeň účinnosti tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu může ovlivnit náklady na jeho provoz. Vyšší stupeň účinnosti znamená, že se při provozu jednotky spotřebuje méně energie, a proto jsou účty nižší. Při nákupu tepelného čerpadla je vždy dobré hledat čerpadlo s nejvyšší dostupnou třídou účinnosti.

Kalkulačka nákladů na tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu

Potřebujete přesnější čísla? Internet je plný bezplatných kalkulaček, které lze použít k určení nákladů na provoz tepelného čerpadla ve vaší domácnosti. Ačkoli se liší konkrétními metodami, většina z nich, které najdete, je poměrně přesná a pomůže vám při plánování nákupu.

Velikost vašeho domu

Zahrnuje počet ložnic, koupelen a dalších obytných prostor, jako jsou kuchyně a obývací pokoje. Podlahová plocha je další metrikou, kterou je třeba mít po ruce – některé kalkulačky používají m2, zatímco jiné používají čtvereční stopu.

Spotřeba energie v domácnosti

Do kalkulačky musíte zadat odhadovanou měsíční spotřebu energie. Obvykle se uvádí jako počet kilowatthodin (kWh). Ne všechny nástroje to vyžadují, nicméně stojí za zmínku, že ty, které to vyžadují, bývají přesnější. Podle posledních údajů spotřebuje průměrná domácnost ve Velké Británii 12 000 kWh ročně.

Typ nemovitosti

Některé budovy potřebují k vytápění více energie než jiné kvůli své fasádě a izolaci, takže se kalkulačka může zeptat, jaký typ bydliště máte. Jedná se o byt? Bungalov? Rodinný dům? Před výpočtem čísla si zjistěte, do jaké kategorie váš dům spadá.

Stáří nemovitosti

Podobně jako typ nemovitosti jsou i domy různého stáří postaveny odlišně, a proto mají odlišné energetické požadavky. Starší domy mají například obvykle horší těsnění a izolaci, což znamená, že k vytápění potřebují více energie.

Požadovaný teplotní rozsah

Některé kalkulačky se ptají na požadovaný rozsah teplot. Jedná se o rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší teplotou, kterou byste chtěli mít během daného dne, měřený ve stupních Celsia. Jeho znalost může kalkulačce pomoci určit, kolik energie bude muset vaše čerpadlo dodat, aby ho dosáhlo.

Spotřeba teplé vody

Množství spotřebované teplé vody má také vliv na náklady na provoz tepelného čerpadla. Je to proto, že ohřev vody vyžaduje více energie než vytápění prostor, takže kalkulačka bude potřebovat vědět, kolik teplé vody vaše domácnost denně spotřebuje.

Srovnání provozních nákladů tepelných čerpadel a kotlů

Pokud zvažujete své možnosti pro nový topný systém, je pravděpodobné, že budete chtít porovnat tyto dva systémy. Vzduchová tepelná čerpadla jsou obecně účinnější a jejich provoz stojí méně než provoz kotlů. Kotle potřebují k ohřevu vody velké množství energie, zatímco tepelná čerpadla pracují tak, že přenášejí teplo z jednoho místa na druhé, a spotřebují přitom mnohem méně energie. Tepelná čerpadla bývají také spolehlivější a vyžadují méně údržby než kotle, což může časem přispět ke snížení nákladů. Odhaduje se, že tepelná čerpadla mají účinnost 400 %, což je o dost více než 98,5 % u kotlů.

Tepelné čerpadlo vs. kotel Kalkulačky

Kalkulačky tepelného čerpadla a kotle jsou skvělým způsobem, jak získat představu o tom, kolik můžete ušetřit při nákupu nového zařízení. Tyto nástroje jsou online a zcela zdarma, takže proces výzkumu je snadný pro každého, kdo chce porovnat návratnost investic mezi svými možnostmi. Ačkoli se přesný formát online kalkulaček tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu vs. kotle může lišit v závislosti na webové stránce, která je poskytuje, obecně budete potřebovat následující informace, abyste dospěli ke konečným číslům.

Typ tepelného čerpadla

Typ jednotky, o které uvažujete, bude hrát roli při výpočtu a porovnávání provozních nákladů s typickým kotlem. Některá vzduchová tepelná čerpadla, například monoblokové jednotky, jsou levnější na instalaci, ale jejich provoz bývá dražší než u jiných typů. Jiná, jako například multi-split systémy, jsou dražší zpočátku, ale mají konkurenceschopnější provozní náklady. Uvedení typu čerpadla, které plánujete používat, pomůže kalkulačce zjistit přesnější údaje.

Roční spotřeba plynu

Pro výpočet návratnosti investic potřebují kalkulačky tepelných čerpadel se zdrojem vzduchu údaj o roční spotřebě plynu ve vašem domě. Toto číslo se použije k zohlednění množství energie, které má vaše jednotka poskytovat, a spojí se s dalšími úvahami, jako je celková účinnost a provozní náklady. Obecně platí, že vyjdete-li ze spotřeby vašeho domu v kWh za posledních 12 měsíců plus nebo minus 5 %, získáte poměrně přesný výkon. Pokud si nejste jisti, jaká je vaše spotřeba, podívejte se do ročního vyúčtování spotřeby energie nebo určete hrubý odhad pomocí kalkulačky průměrné spotřeby energie v Česku.

Místní náklady na energii

Samozřejmě, že sazba, kterou vaše domácnost platí za energii, ovlivňuje, jak drahý je provoz tepelného čerpadla nebo kotle. Kalkulačky obvykle požadují jeden nebo více z následujících ukazatelů.

Cena plynu/kWh: To se týká ceny plynu za spotřebovanou kWh. Může se lišit podle místa bydliště – pokud si nejste jisti, jakou sazbu platíte, podívejte se na svůj účet za energie nebo na webové stránky místního dodavatele.

Cena elektřiny za kWh: Cena, kterou platíte za elektřinu, je zohledněna, aby se zjistilo, kolik bude stát napájení vašeho tepelného čerpadla. Cena elektřiny/kWh by měla být k dispozici také prostřednictvím vašeho účtu nebo online.

Při výběru kalkulačky je důležité si uvědomit, zda počítá s DPH. Daň z přidané hodnoty je národní daň, která se účtuje na většinu zboží a služeb, včetně účtů za energie. V současné době činí 5 %, takže je důležité ji zohlednit při posuzování celkových nákladů. Většina nástrojů má možnost zahrnout ji do svých výpočtů.

Sezónní výkonnostní faktor (SPF)

SPF je ukazatel účinnosti systému tepelného čerpadla. Čím vyšší číslo, tím méně energie bude vaše jednotka potřebovat k výrobě tepla. Tento údaj lze získat z online dokumentace jednotky a měl by být zadán do kalkulačky, abyste získali přesný výstup. Některé kalkulačky po vás mohou požadovat jak prostorový, tak teplovodní SPF.

Počet osob žijících v domácnosti

Kalkulačky tepelných čerpadel se zdrojem vzduchu potřebují také údaj o tom, kolik osob žije v nemovitosti, aby bylo možné přesně stanovit náklady na používání. Dvoučlenná domácnost bude vyžadovat jiné rozdělení vytápění a ohřevu teplé vody než dům s pěti lidmi. Zohlednění tohoto počtu pomůže při porovnávání možností získat přesnější údaje.

Jak vám může tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu vydělat peníze?

Tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu vám může pomoci ušetřit peníze několika způsoby. Za prvé, instalace jednotky od důvěryhodného výrobce a použití energeticky účinného modelu může snížit celkovou spotřebu energie ve vašem domě až o 40 %. To se projeví v úsporách na vašich měsíčních účtech i v případných daňových úlevách.

Za druhé, většina tepelných čerpadel se zdrojem tepla ze vzduchu se dodává s pětiletou zárukou a předpokládanou životností 10-15 let. To znamená méně peněz vynaložených na opravy, údržbu a servis v dlouhodobém horizontu.

A konečně, instalace tepelného čerpadla se zdrojem tepla vzduch může také zvýšit hodnotu vašeho domu – podle některých zpráv až o 7-10 %. To může být obzvláště výhodné, pokud chcete svůj dům v blízké budoucnosti prodat.

Všechny tyto úspory se v průběhu času sčítají, takže tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu je pro každého majitele nemovitosti rozumnou investicí.

Nejdůležitější faktory, které je třeba vzít v úvahu při nákupu tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu

Tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu jsou skvělá pro snížení účtů za energii a poskytují udržitelnou alternativu k tradičním možnostem vytápění a chlazení. Před investicí do něj je důležité zvážit několik faktorů, které ovlivní vaše celkové provozní náklady.

Typ tepelného čerpadla

Typ tepelného čerpadla se zdrojem tepla, který si vyberete, může mít velký vliv na provozní náklady. Různé modely mají různou úroveň účinnosti a efektivity, což znamená, že provoz některých může být mnohem dražší než jiných. Kalkulačky vám pomohou porovnat ceny různých typů tepelných čerpadel, což vám usnadní výběr toho správného pro váš dům nebo firmu.

Náklady na instalaci

Náklady na instalaci jsou dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při posuzování celkové ceny tepelného čerpadla. Kvalitní instalační práce jsou nezbytné pro zajištění toho, aby váš systém fungoval tak, jak má, takže je důležité zohlednit náklady na práci spojené s montáží vašeho systému.

Použití a účinnost

Tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu se obvykle dodávají s odhadem spotřeby v kWh, což je užitečné pro pochopení, kolik energie bude váš systém potřebovat k provozu. Kromě toho jsou některé systémy dodávány se sezónním výkonovým faktorem (SPF), který udává, jak efektivní je jednotka při výrobě tepla. To vám pomůže určit, jaké provozní náklady můžete při používání tepelného čerpadla očekávat.

Velikost domu

Velikost vašeho domu nebo kanceláře je také důležitým faktorem, který je třeba zvážit při nákupu tepelného čerpadla. Čím větší je nemovitost, tím více energie budete potřebovat k jejímu odpovídajícímu vytápění a chlazení. Kalkulačky vám pomohou odhadnout, kolik energie bude pro vámi zvolený systém potřeba, což vám umožní učinit informovanější rozhodnutí.

Velikost jednotky

Klíčovým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je také velikost jednotky tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu. Jednotky se dodávají v různých velikostech a výkonech, takže je důležité se ujistit, že jste vybrali takovou, která dostatečně vyhovuje vašim potřebám. Obecně platí, že větší jednotky jsou výkonnější, ale také vyžadují více energie na provoz, což může mít za následek vyšší účty.

Potřebná kapacita

Při zkoumání tepelných čerpadel se zdrojem tepla ze vzduchu můžete také zvážit kapacitu potřebnou k dostatečnému vytápění vašeho domu nebo kanceláře.

Tepelné ztráty nemovitosti

Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit, jsou tepelné ztráty nemovitosti. Jedná se o to, kolik energie se ztratí během procesů chlazení a vytápění, takže představa o tom vám může pomoci vybrat tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu, které je nejvhodnější pro vaše potřeby.

Umístění tepelného čerpadla

Klíčovým faktorem je také umístění tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu. Pokud chcete jednotku instalovat v oblasti, která je vystavena extrémním teplotám, může být nutné investovat do výkonnější jednotky. Tím zajistíte, že váš systém bude mít dostatečný výkon a kapacitu pro dostatečné vytápění nebo chlazení prostoru.

Jak je to s náklady na servis?

Při nákupu tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu je důležité zohlednit servisní náklady. Ty zahrnují pravidelné kontroly údržby i případné opravy, které mohou být časem nutné. Většina výrobců nabízí na své výrobky záruky, které se však mohou značně lišit, pokud jde o rozsah krytí a náklady na opravy. Je také důležité si uvědomit, že mnoho společností nabízí prodloužené záruky za příplatek, takže si to při rozhodování nezapomeňte dvakrát ověřit. Kromě toho je dobré zjistit, jaký zákaznický servis výrobce nabízí pro případ, že by se se systémem něco pokazilo. To vám může pomoci zajistit přístup k rychlé a účinné podpoře, kdykoli je potřeba.

Závěrečné shrnutí

Nákup vzduchového tepelného čerpadla je velkým rozhodnutím a před výběrem je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů. Od nákladů na instalaci až po účinnost jednotky je důležité pochopit všechny podrobnosti týkající se tohoto typu systému, abyste mohli provést informovaný nákup. Se správnými zdroji a odborníky na vaší straně si však můžete být jisti, že najdete ideální tepelné čerpadlo, které bude vyhovovat vašim potřebám.

Přesvědčili jste se o výhodách vzduchových tepelných čerpadel a jste připraveni začít? Najděte si ideální model pro svůj domov pomocí nástroje Výběr tepelného čerpadla. Jednoduše vyplňte formulář žádosti o cenovou nabídku a my vám nabídneme příslušné produkty a instalatéry z naší rozsáhlé sítě. Není to nic závazného ani zpoplatněného – tak proč nezačít ještě dnes?

 

tepelné čerpadlo

Náklady a úspory tepelných čerpadel se zdrojem tepla

1. Jaké jsou náklady na pořízení tepelného čerpadla se zdrojem tepla?

Náklady na pořízení tepelného čerpadla se zdrojem tepla se mohou lišit podle typu a výkonu tepelného čerpadla, typu zdroje tepla a konkrétních podmínek instalace. Cena tepelného čerpadla se pohybuje obvykle v řádově desítek tisíc až stovek tisíc korun.

2. Jaké jsou úspory při využívání tepelného čerpadla se zdrojem tepla?

Využívání tepelného čerpadla se zdrojem tepla může výrazně snížit náklady na vytápění a ohřev teplé vody ve srovnání s konvenčními systémy. Úspora závisí na velikosti domácnosti, izolačních vlastnostech budovy a energetické náročnosti (spotřebě) objektu. Očekává se, že tepelná čerpadla se zdrojem tepla budou do roku 2023 přinášet ještě větší úspory v důsledku technologického pokroku a zlepšení výkonu.

3. Jaké jsou další výhody tepelného čerpadla se zdrojem tepla?

Výhody tepelného čerpadla se zdrojem tepla zahrnují nejen úspory v provozních nákladech, ale také šetrnost k životnímu prostředí díky nižší emisím CO2. Tepelná čerpadla s využitím obnovitelných zdrojů energie jsou ekologicky a udržitelnější alternativou k fosilním palivům. Navíc tepelná čerpadla mohou sloužit i pro klimatizaci v letních měsících, což zvyšuje jejich flexibilitu a využitelnost.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *