Účinnost tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu

Účinnost tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu

Účinnost tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu je klíčovou vlastností, která nám ukazuje, jak efektivně čerpadlo využívá energii ze vzdušného prostředí k vytápění nebo chlazení. Tepelná čerpadla se vzduchovým zdrojem se stávají stále populárnějšími v moderních budovách díky své energetické účinnosti a ekologickému provozu.

Reálným příkladem účinnosti tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu je následující situace: Představte si, že chcete vytápět svůj dům. Namísto tradičního topení na plyn nebo elektrického vytápění se rozhodnete instalovat tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu.

Tepelné čerpadlo s vyšší účinností může získat až 4krát více energie, než je spotřebováno elektrickou energií. To znamená, že při spotřebě 1 kW elektrické energie můžete získat až 4 kW teplého vzduchu k vytápění domu. To je značnou úsporou energie a vede ke snížení nákladů na vytápění a chlazení.

Účinnost tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu je tedy klíčovou hodnotou, kterou je třeba zvážit při výběru a nákupu tepelného čerpadla pro vaši domácnost nebo budovu. Při správném výběru a instalaci může tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu poskytnout účinné a ekonomické vytápění či chlazení, přičemž minimalizuje negativní vliv na životní prostředí.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu lze použít k vytápění i chlazení domu a lze je považovat za nejlepší způsob v dohledné budoucnosti díky řadě výhod, přičemž jednou z nich je, že účinnost.

Na papíře mohou být vzduchová tepelná čerpadla velmi účinná, ale faktory, jako je venkovní teplota vzduchu, mohou významně ovlivnit účinnost vzduchového tepelného čerpadla v reálném světě.

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu jsou velmi účinná zařízení pro vytápění a chlazení, protože nevytvářejí teplo jako mnoho tradičních topných zařízení, ale přenášejí ho z jednoho místa na druhé. Nižší teploty venkovního vzduchu však mohou účinnost vytápění snížit.

Náš dům je vybaven moderním vzduchovým tepelným čerpadlem a zajišťuje vytápění i ohřev vody pro náš dům, ale není nastaven na chlazení.

Toto tepelné čerpadlo je účinný model, který dokáže vyrobit mnohonásobně více tepelné energie než spotřebované elektrické energie. S poklesem venkovní teploty vzduchu na bod mrazu a níže se však může účinnost výrazně snížit, pokud je k vytvoření stejné vnitřní teploty zapotřebí více příkonu.

Níže podrobněji rozebíráme vše o účinnosti vzduchových tepelných čerpadel a vysvětlujeme, jak přesně může být účinnost našeho tepelného čerpadla ovlivněna v průběhu roku.

Jak pracují tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch pro dosažení maximální účinnosti

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu (ASHP) jsou všestranná energetická řešení pro domácnosti. Mohou váš domov vytápět nebo chladit v závislosti na ročním období a vašich potřebách.

Vzduchová tepelná čerpadla přenášejí teplo z jednoho místa na druhé pomocí chladiva jako média.

Nejsou to nejsložitější spotřebiče, ale musí mít efektivní design aby byly jako co nejefektivnější. V režimu vytápění pracují jednotky ASHP tak, že:

  • Pomocí fanoušci k prohánění venkovního vzduchu přes řadu cívky ve kterých proudí chladivo.
  • Na adrese chladivo absorbuje teplo ze vzduchu a díky nízkému bodu varu se mění na plyn.
  • Elektrický kompresor dále zvyšuje tlak chladiva a následně i teplotu, čímž napomáhá k vyššímu tlaku chladiva. vytvářet co největší množství tepla..
  • Chladivo se pohybuje uvnitř, kde vnitřní cívka vyměňuje teplo a předává teplo vnitřnímu topnému systému, buď do vzduchu, nebo do vody, v závislosti na systému, který se používá k vytápění domu.
  • Při uvolňování tepla chladivo kondenzuje zpět na kapalinu a cyklus se opakuje.

Vysvětlení účinnosti tepelného čerpadla se zdrojem tepla vzduchového typu

Vzduchová tepelná čerpadla se liší od standardních řešení vytápění, protože nespalují fosilní paliva pro výrobu tepla.; elektřinu používají pouze k přenosu tepla z jednoho místa na druhé.

Na adrese režim vytápění tepelné čerpadlo se zdrojem tepla ze vzduchu odebírá teplo z venkovního vzduchu a dodává ho do interiéru.

Na adrese režim chlazení ASHP bude pracovat v opačném režimu a bude odebírat teplo z interiéru a vypuzovat ho ven, čímž bude efektivně chladit domácnost.

Vzduchová tepelná čerpadla jsou v podstatě reverzním chladicím systémem a jsou považována za efektivní z několika důvodů.

Vzduchová tepelná čerpadla mají obvykle vysoký poměr energetické účinnosti, který se vztahuje k množství tepla, které lze vyrobit z elektřiny. Na vyšší počet, tím účinnější tepelné čerpadlo může být.

Čísla energetické účinnosti, na která je třeba se zaměřit, mohou zahrnovat:

Naše vlastní tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu poskytuje informace o účinnosti tím, že poskytuje své COP/EER při různých teplotách venkovního vzduchu.

Při vyšších teplotách venkovního vzduchu je náš ASHP schopen generovat stejnou úroveň vnitřních teplot při nižší spotřebě elektrické energie, než je tomu u modelu rozdíl teplot je nižší.

To tedy dává vyšší COP protože z každé jednotky elektrické energie lze vyrobit více jednotek tepelné energie. Například průměrné vzduchové tepelné čerpadlo může mít SCOP 2,5, což znamená, že na každý 1 kW elektrické energie se vyrobí 2,5 kW tepla.

Lze očekávat, že tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu budou mít následující parametry s výkonnostním koeficientem mezi 2 a 4 nebo více.v závislosti na modelu.

. COP nebo EER se může vztahovat k energetické účinnosti tepelného čerpadla v jakémkoli časovém okamžiku. Na adrese SCOP nebo SEER poskytuje přehled o účinnosti ASHP během topné nebo chladicí sezóny.

Může být důležité pochopit rozdíl mezi těmito dvěma způsoby, protože vzduchové tepelné čerpadlo spotřebuje více elektřiny v chladnějších měsících roku.

Například COP našeho tepelného čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu se sníží ze 4 na 3, když se venkovní teplota vzduchu sníží ze 7 °C (A7) na 2 °C (A2), protože zatímco výkon se nezměnil, výkon se snížil ze 4 na 3. elektrický příkon se zvyšuje pro dosažení stejné výstupní teploty vody 35 °C (W35).

Příkon vzduchového tepelného čerpadla
COP se snižuje při vytápění při nižších teplotách venkovního vzduchu, protože příkon se zvyšuje v důsledku většího teplotního rozdílu mezi teplotou venkovního vzduchu a požadovanou teplotou v interiéru.

Přestože účinnost vzduchových tepelných čerpadel klesá s klesající teplotou venkovního vzduchu, jsou stále velmi účinná zařízení pro vytápění a chlazení. a mohou dodávat více tepelné energie, než kolik se spotřebuje elektrické energie.

I když se účinnost může snížit, tepelná čerpadla mohou stále fungovat a vyrábět teplo pro domácnost při velmi nízkých teplotách venkovního vzduchu.

Naše tepelné čerpadlo může pracovat až do -20°C (-4°F) a vytvářet dostatečnou úroveň vnitřní teploty vody.

Provozní teploty tepelných čerpadel se zdrojem tepla vzduch
Rozsahy teplot venkovního vzduchu, ve kterých naše tepelné čerpadlo zaručeně pracuje.

Pro další ukázku toho, jak může venkovní teplota vzduchu ovlivnit účinnost ASHP, ukazuje následující graf, jak klesá výstupní teplota našeho tepelného čerpadla s klesající teplotou venkovního vzduchu.

Účinnost tepelného čerpadla se snižuje, protože může být obtížnější generovat stejné výstupní teploty, když venkovní teploty vzduchu klesnou velmi nízko.

Při těchto velmi nízkých teplotách venkovního vzduchu bude vzduchové tepelné čerpadlo mnohem méně účinné ve srovnání s tím, když jsou teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu a ideálnější.

Jsou vzduchová tepelná čerpadla účinná?

Vzduchová tepelná čerpadla jsou velmi účinná zařízení pro vytápění a chlazení. Ze spotřebované elektrické energie mohou vyrobit několikanásobně více tepelné energie, ale účinnost může klesat s klesající teplotou venkovního vzduchu.

Při optimálních, vyšších teplotách venkovního vzduchu může mít tepelné čerpadlo se zdrojem tepla ze vzduchu velmi vysoký koeficient účinnosti (COP) nebo ukazatel energetické účinnosti (EER), protože teplotní rozdíly mezi vnitřním a venkovním vzduchem jsou nižší a je třeba spotřebovat méně elektrické energie.

Při nižších venkovních teplotách však může účinnost tepelných čerpadel se zdrojem tepla ze vzduchu klesat, protože vzduch teplotní rozdíly zvyšují a je zapotřebí více vstupní energie.

Sezónní energetická účinnost tepelného čerpadla se zdrojem tepla (SCOP nebo SEER) by proto měla být zvážena, aby bylo možné pochopit výkonnost jakéhokoli tepelného čerpadla během celé topné nebo chladicí sezóny, kdy se venkovní teploty vzduchu mohou měnit.

Vzduchová tepelná čerpadla mohou být účinnější ve srovnání s jinými topnými zařízeními na palivo, jako je plyn, kde může být jejich účinnost nižší než 100 %. Při COP/EER 3 lze tepelné čerpadlo se zdrojem tepla ze vzduchu považovat za 300% účinné.

Věci, které je třeba zvážit, aby váš ASHP pracoval efektivně

Pokud uvažujete o instalaci vzduchového tepelného čerpadla, měli byste vzít v úvahu následující skutečnosti, které vám pomohou zajistit jeho co nejefektivnější provoz:

  • Instalace. Objednejte si odborníka na instalaci. Pokud již máte ve svém domě nainstalovaný systém HVAC, ujistěte se, že je schopen pojmout tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu.
  • Náklady. Náklady na pořízení a instalaci tepelných čerpadel se zdrojem vzduchu mohou být vyšší než náklady na standardní topný systém. Prozkoumejte různé typy tepelných čerpadel, které jsou k dispozici, a nechte si vypracovat nabídky od různých dodavatelů, abyste se ujistili, že dostanete nejlepší možnou nabídku, a zároveň zvážili nejúčinnější dostupné jednotky.
  • Údržba. Aby tepelná čerpadla fungovala efektivně, je třeba je udržovat a každoročně (nebo v intervalech podle pokynů výrobce) provádět jejich servis. Rovněž byste měli zajistit správnou úroveň izolace domu, která vám pomůže udržet teplo uvnitř.
  • Umístění a krajina. Umístění tepelných čerpadel se zdrojem tepla ze vzduchu může být omezenější než u jiných systémů vytápění. Je třeba zvolit místo mimo dům, které je ideálně mimo dosah přímého slunečního záření a větru a zároveň je na otevřeném prostranství, aby bylo umožněno dostatečné proudění vzduchu.
  • Klimatické podmínky. Vzduchová tepelná čerpadla jsou při nižších teplotách méně účinná. Jejich účinnost může začít klesat, když venkovní teplota vzduchu klesne pod 0 °C. V případě chladnějšího podnebí zvažte instalaci ASHP mimo zem nebo hybridní topný systém, kdy záložní topný systém může zajistit teplo, pokud venkovní teploty klesnou příliš nízko.

V neposlední řadě nezapomeňte zohlednit velikost vašeho domu. Vzduchová tepelná čerpadla se často dimenzují podle velikosti domu.

Větší domy by vyžadovaly více tepla, ale to lze vyřešit podlahovým vytápěním, většími radiátory nebo větším počtem vzduchotechnických jednotek. Pokud je tepelné čerpadlo dimenzováno na příliš malou velikost to může ohrozit účinnost pokud je to nutné pracovat přesčas, aby se to vyrovnalo..

 

tepelné čerpadlo

Co je tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu?

Tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu je zařízení, které využívá teplou venkovní nebo vnitřní vzdušnou masu k přenosu tepla do vytápěných prostor nebo ke zajištění teplé užitkové vody.

Jak funguje tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu?

Tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu získává tepelnou energii z okolního vzduchu. Tato energie je poté pomocí kompresoru zesílena a přenesena do vytápěných prostor nebo k přípravě teplé užitkové vody.

Jaká je účinnost tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu?

Účinnost tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu se udává pomocí tzv. koeficientu účinnosti (COP). Ten vyjadřuje poměr mezi množstvím získané tepla a množstvím spotřebované energie. Čím vyšší je hodnota COP, tím účinněji tepelné čerpadlo pracuje.

Reálný příklad účinnosti tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu

Představme si rodinný dům s tepelným čerpadlem se zdrojem vzduchu. V průběhu topné sezóny tepelné čerpadlo získává tepelnou energii z venkovního vzduchu. Při běžném provozu tepelné čerpadlo dosahuje COP kolem 4, což znamená, že za jednu spotřebovanou jednotku elektřiny tepelné čerpadlo vyprodukuje čtyři jednotky tepla. To znamená, že tepelné čerpadlo je 4krát účinnější než tradiční topení na elektrický proud, které produkují jen jednu jednotku tepla při spotřebě jedné jednotky elektřiny.

 

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *