Mohou tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu fungovat s radiátory?

Zdrojové tepelné čerpadlo

Mohou tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu fungovat s radiátory? Ano, tepelná čerpadla s vzduchovým zdrojem mohou být účinně využívána s radiátory pro vytápění domů. Díky moderním technologiím a inovacím jsou tyto systémy schopny efektivně vytápět prostor i pomocí radiátorů.

 

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Vzduchová tepelná čerpadla jsou v současné době oblíbeným zdrojem vytápění v mnoha domácnostech. Potenciální kupující často chtějí potvrzení o tom, jakých výkonových teplot mohou tato zařízení dosáhnout a zda mohou spolupracovat s radiátory.

Vzduchová tepelná čerpadla mohou pracovat s radiátory. Počet a velikost radiátorů použitých ve spojení se vzduchovým tepelným čerpadlem však musí být propočítány, aby bylo zajištěno efektivní uvolňování tepla do domu.

Náš dům využívá kombinaci radiátorů a podlahového vytápění k uvolňování tepla generovaného naším vzduchovým tepelným čerpadlem.

Tepelné čerpadlo bylo instalováno již při stavbě domu, a proto byl navržen a instalován správný počet a velikost radiátorů. Systémy tepelných čerpadel odebírají a uvolňují teplo pomaleji ve srovnání s tradičními systémy vytápění, a proto je důležité správně navrhnout systém radiátorů.

tepelné čerpadlo

Mohou vzduchová tepelná čerpadla fungovat s radiátory?

Tepelná čerpadla vzduch-voda musí být v rámci systému ústředního vytápění doplněna radiátory a/nebo podlahovým vytápěním s velkou plochou, aby se teplo do domu uvolňovalo co nejefektivněji. Malé radiátory s malou plochou nemusí být vhodné.

Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo z venkovního vzduchu a předávají je do systému ústředního vytápění a případně také do zásobníku teplé vody pro použití jako teplá voda pro domácnost.

Toto teplo cirkulující v domě v rámci systému ústředního vytápění musí být účinným způsobem uvolněno do domu.

V závislosti na venkovní teplotě mohou tepelná čerpadla využívající vzduch (ASHP) produkovat vodu o nižší teplotě, a proto, aby byla stejně účinná jako tradiční systémy ústředního vytápění s kotlem, musí být spojena s velkoplošnými spotřebiči jako je podlahové vytápění a moderní radiátory.

Tepelná čerpadla vzduch-voda tedy nejen pracují s radiátory ale radiátory jsou nutné pro uvolňování tepla do domu, pokud se nepoužívá podlahové vytápění..

V našem domě pracuje tepelné čerpadlo vzduch-voda společně se systémem ústředního vytápění, který k rozvodu tepla využívá jak podlahové vytápění, tak četné (a velké) radiátory.

Radiátor tepelného čerpadla se zdrojem tepla vzduch

Pokud chcete instalovat vzduchové tepelné čerpadlo do domu se stávajícím nastavením radiátorů, pak vám instalatér pomůže pochopit, zda bude nutné zvětšit velikost vašich radiátorů nebo zda bude nutné přidat další radiátory.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch přenášejí teplý vzduch do domu prostřednictvím řady dmychadel a/nebo potrubí a nemusí fungovat s radiátory. Další informace naleznete v našem článku porovnávajícím tepelná čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch.

Vysvětlení vztahu tepelného čerpadla vzduch-voda a radiátorů

Radiátory přenášejí teplo z jednoho média do druhého. Jsou navrženy tak, aby odebíraly teplo z páry nebo vody a využívaly ho k ohřevu okolního vzduchu. Pokud má radiátor správnou velikost, může tímto způsobem efektivně vytápět místnost.

Radiátory jsou jedním z nejefektivnějších způsobů vytápění domácnosti. Jsou stále oblíbené v mnoha domácnostech díky své jednoduchosti a tomu, jak zajišťují rovnoměrné vytápění prostoru.

Na druhou stranu tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou modernější jednotky, které fungují jako standardní klimatizace, ale v opačném směru. Přivádějí horký vzduch zvenčí a využívají ho ke zvýšení teploty ve vašem domě.

Na vzduchové tepelné čerpadlo může pracovat intenzivněji v situacích, kdy je rozdíl teplot uvnitř a venku větší.

Pomáhá bojovat proti spotřebě většího množství elektřiny v takových situacích, kdy ASHP pracuje intenzivněji, a tím pomáhá maximalizovat účinnost, by měla být vzduchová tepelná čerpadla spojena s radiátory s větší plochou..

Malé radiátory s menší plochou budou potřebovat vyšší teplotu vody pro stejný topný účinek a tepelné čerpadlo tak bude muset pracovat intenzivněji a spotřebovávat více elektřiny, snižuje se koeficient výkonu (COP)..

Podlahové vytápění lze použít i vedle radiátorů nebo místo nich při použití vzduchového tepelného čerpadla, protože mají standardně velkou plochu. Více informací naleznete v našem článku o použití vzduchových tepelných čerpadel s podlahovým vytápěním.

Kombinace vzduchových tepelných čerpadel se správnou velikostí a počtem radiátorů maximalizuje rovnoměrné a účinné vytápění v každé místnosti.

Kombinace vzduchových tepelných čerpadel s radiátory

Někteří instalatéři se mylně domnívají, že vzduchová tepelná čerpadla mohou fungovat pouze v případě, že máte v domě podlahové vytápění a celkovou izolaci. Nevěří, že tato zařízení mohou fungovat s radiátory, a tím ovlivnili mnoho majitelů domů tímto názorem. To však není skutečnost.

Mnozí instalatéři však vědí, jak kombinovat tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu, jejichž výkon se pohybuje v rozmezí 40-60 °C (100-140 °F) s radiátory k vytvoření účinný systém vytápění.

Tito odborníci vypočítají vaši potřebu vytápění v souladu s hodnotou R vašeho domu, aby mohli navrhnout správnou konfiguraci radiátorů a tepelného čerpadla. Použití rozptýleného přístupu při instalaci může vést k plýtvání energií.

Kombinací vašeho tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu se správnou velikostí a počtem radiátorů, můžete prodloužit životnost jednotlivých komponentů. Vaše tepelné čerpadlo a radiátory nebudou muset pracovat tak intenzivně, aby udržely požadovanou teplotu. v důsledku toho.

Vzduchové tepelné čerpadlo Radiátor

Teplota primárního průtoku tepelného čerpadla je obecně nastavena na 120 °F (50 °C), takže může zásobovat radiátory. Stávající radiátory mohou vyžadovat změnu velikosti aby odpovídaly teplotám tepelného čerpadla. Korekční faktor se bude lišit v závislosti na velikosti radiátoru.

Mohou vaše staré radiátory fungovat se vzduchovými tepelnými čerpadly?

Stávající radiátory mohou fungovat se vzduchovým tepelným čerpadlem. Mohou však být příliš malé na to, aby systém doplnily. V takovém případě může instalatér doporučit větší tepelné čerpadlo, zvětšit velikost radiátorů a přidat další radiátory, aby se dosáhlo požadované úrovně účinnosti.

Každá instalace se bude lišit, proto je nejlepší nechat instalatéra, aby rozhodl, co je pro váš konkrétní případ vhodné.

V některých případech může být přidání druhého radiátoru cenově výhodnější než kombinace tepelného čerpadla se vzduchovým zdrojem tepla a radiátoru. Odborný průzkum vám ukáže dostupné možnosti a instalatér vám poradí, jakou variantu zvolit.

Nezapomeňte, že cílem je zajistit, aby vytápění vašeho domu bylo dostatečné a poskytovalo právě takové množství tepla, které potřebujete k udržení tepla, a aby se přitom jen málo nebo vůbec neplýtvalo energií. Dokonalé uspořádání také zajistí, že vaše jednotky nebudou pracovat příliš tvrdě.

Vaše vzduchové tepelné čerpadlo má několik pohyblivých částí. Pokud se musí příliš namáhat, aby udrželo teplo ve vašem domě, opotřebují se tyto části mnohem rychleji, než by měly.

Údržba radiátorů pro použití se vzduchovými tepelnými čerpadly

Abyste zajistili co nejvyšší účinnost radiátorů, musíte je pravidelně udržovat. V ideálním případě byste je měli udržovat jednou ročně. Existuje několik aspektů údržby, které byste měli provádět:

Odvzdušnění chladiče

Trubky v chladiči jsou uzavřené, ale vzduch může občas unikat z vody. Vzduch bude stoupat k horní části jednotky, protože je lehčí než voda.

Vzduchu se budete muset pravidelně zbavovat, aby nenarušoval proces ohřevu radiátoru. Zde je uveden postup, jak tento proces dokončit:

  • Vypněte systém a počkejte, až vychladne. To nebude ideální, pokud se nacházíte uprostřed zimy, takže je lepší dokončit údržbu před příchodem zimy.
  • Otevřete ventil v horní části radiátoru. Otevřením tohoto ventilu se uvolní vzduch. K otevření ventilu budete potřebovat odvzdušňovací klíč. Můžete si ho objednat v každém železářství. Případně můžete použít plochý šroubovák, pokud je to možné.
  • Pod ventil položte misku nebo hadr. Jakmile otočíte odvzdušňovacím klíčkem, uslyšíte, jak vzduch uniká. Jakmile začne do misky stékat trochu vody, zavřete ventil, abyste proces dokončili. Voda v misce může vypadat špinavá, ale to nemusí být důvod k obavám.

Kontrola tlaku

Po dokončení odvzdušnění kotle je třeba v dalším kroku zkontrolujte tlak v systému. Nejlépe je zkontrolovat tlak před zapnutím jednotky, protože teplota jej změní.

Měřič tlaku najdete vedle měřiče teploty v oblasti servisního panelu.

Mohou vzduchová tepelná čerpadla fungovat s radiátory?

Vzduchová tepelná čerpadla mohou pracovat s radiátory. Konfigurace závisí na proměnných, jako je velikost radiátoru a maximální teplota dodávaná tepelným čerpadlem vzduch-voda.

Radiátory větších rozměrů s větší plochou jsou nejvýhodnější ve spojení se vzduchovým tepelným čerpadlem, protože při použití radiátorů menších rozměrů může čerpadlo pro zvýšení teploty vody pro stejný topný efekt potřebovat větší výkon, což zvyšuje náklady na energii.

Nejrychlejší cenová nabídka bez závazků

 

 

Mohou tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu fungovat s radiátory?

Ano, tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu mohou být účinně využívána s radiátory. Pro tento typ vytápění je nutné zvolit vhodný typ tepelného čerpadla a vhodně dimenzovat celý systém.

Zdrojové tepelné čerpadlo

Zdrojové tepelné čerpadlo využívá teplotu vzduchu jako zdroj tepla pro vytápění domácnosti. Správná instalace a údržba tepelného čerpadla je klíčem k jeho úspěšnému fungování.

 

 

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *