Tepelné čerpadlo voda-voda, kompletní informace

Tepelné čerpadlo voda-voda: co musíte vědět

Tepelné čerpadlo voda-voda je zařízení, které využívá tepelnou energii vody pro vytápění a chlazení objektů. Principem čerpadla je cyklus přenosu tepla mezi dvěma vodními zdroji, které slouží jako teplý a studený zdroj energie.

Voda-voda tepelná čerpadla mají vysokou účinnost a ekologičnost, jelikož využívají obnovitelný zdroj energie – vodu. Jsou ideální pro využití v objektech s přístupem k vodě, jako jsou studně, jezera nebo řeky.

Při výběru tepelného čerpadla voda-voda je důležité zohlednit parametry vodního zdroje, jako je teplota vody, průtok a kvalita vody. Je také nutné zvážit kapacitu a velikost čerpadla pro optimální vytápění či chlazení objektu.

Celkově je tepelné čerpadlo voda-voda energeticky efektivní a ekonomicky výhodné řešení pro vytápění a chlazení objektů, které zajišťuje komfortní prostředí a šetří náklady na energii.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

V důsledku rostoucích cen energií hledají lidé úspornější způsoby vytápění svých domácností. Tepelná čerpadla se stávají stále více zajímavou variantou, protože využívají teplo z okolního prostředí. Jak funguje tepelné čerpadlo voda-voda?

Co znamená označení voda-voda?

Tepelná čerpadla se označují podle toho, odkud získávají teplo. Označení voda-voda znamená, že tepelné čerpadlo odebírá teplo z podzemní vody (obvykle z vrtu), teplo je předáno skrze výměník tepelného čerpadla a poté se ochlazená voda vrací zpět do země (do vrtu nebo absorpční jámy).

Výhody tepelného čerpadla voda-voda

  • Dosahuje vyššího topného faktoru ve srovnání s jinými systémy tepelných čerpadel.
  • Má nižší nároky na prostor a pořizovací náklady ve srovnání s čerpadly s vrty.
  • Může být využito zpětného využití odpadního tepla v různých technologických procesech.

Nevýhody tepelného čerpadla voda-voda

  • Náročná instalace.
  • Složitá legislativa.
  • Může být použito pouze na místech, kde je dostatek vody (studna nebo povrchové vodní plochy).
  • Vyžaduje pravidelný servis (čištění filtrů a výměníků), což zvyšuje provozní náklady.

Spodní nebo povrchová voda?

Spotřeba vody při využití tepelného čerpadla voda-voda je relativně vysoká. Musíte počítat minimálně s 0,3 m3/hod na 1 kW tepelných ztrát domu. V případě běžného rodinného domu to znamená 2–5 m3/hod.

V České republice je málo studní s takovým množstvím vody, proto je použití čerpadla do studny poměrně vzácné. Navíc je potřeba vrácení odčerpané vody ze studny zpět do země do stejné vodní vrstvy, ze které byla čerpána. Pokud se tak nestane, porušujete vodní zákon a můžete být pokutováni.

Pokud chcete čerpat vodu z povrchových vodních ploch, musíte získat souhlas vlastníka. Povrchová voda je čerpána přímo do tepelného čerpadla a po ochlazení je opět vypouštěna, což se některým majitelům nemusí líbit.

Kolik to stojí a jaké jsou úspory?

Provádění tepelného čerpadla voda-voda se pohybuje v rozmezí 180 000 Kč až 350 000 Kč. Pořizovací náklady jsou tedy poměrně vysoké. Nicméně tento systém je nejúčinnější na trhu a vysoký topný faktor může přinést úsporu až 90 %.

Jaké odpadní teplo lze využít?

Tepelné čerpadlo voda-voda se hodí zejména pro komerční nebo obecní objekty, které jsou pravidelně sledovány. Tento systém také dokáže využívat teplo z různých zdrojů. Například z chladicí technologické vody z průmyslových procesů (odpadní voda z bazénů, hotelů, chlazení hydrauliky při výrobě vína nebo chlazení serverů apod.)

 

Tepelné čerpadlo voda-voda se hodí především do komerčních nebo obecních objektů, které jsou pod pravidelným dozorem. Tento systém navíc umí využívat teplo z mnoha různých zdrojů. Například z chladící technologické vody z průmyslových procesů (odpadní voda z bazénů, hotelů, chlazení hydrauliky při výrobě vína nebo z chlazení serverů apod.)

tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo voda-voda: co musíte vědět

Fungování tepelného čerpadla voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda je zařízení, které využívá energii uloženou ve vodě, například ve studni, jezeře nebo potoku, k vytápění domu. Jeho základní funkcí je přenášet teplo z vody na vytápěcí systém v domě.

Výhody tepelného čerpadla voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda má několik výhod oproti jiným typům tepelných čerpadel. Některé z těchto výhod zahrnují:

 • Velká účinnost: Tepelná čerpadla voda-voda mají obvykle vyšší účinnost než jiné typy, protože voda má vysokou tepelnou kapacitu.
 • Stabilní výkon: Díky tomu, že voda má stabilní teplotu i v průběhu různých ročních období, má tepelné čerpadlo voda-voda stabilní výkon po celý rok.
 • Ekologická volba: Tepelná čerpadla voda-voda využívají přírodní zdroj energie, což je šetrné k životnímu prostředí.

Výběr tepelného čerpadla voda-voda

Při výběru tepelného čerpadla voda-voda je důležité zvážit několik faktorů, jako je velikost a izolace domu, potřebný výkon a dostupnost vody z vhodného zdroje. Je také dobré provést energetický audit domu, který pomůže určit správnou velikost a typ tepelného čerpadla.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Tepelná čerpadla jsou úspornějším způsobem vytápění domácnosti
– Tepelné čerpadlo voda-voda získává teplo ze spodní vody a předává ho dál do země
– Tepelné čerpadlo voda-voda dosahuje nejvyššího topného faktoru
– Má nižší nároky na prostor a nižší pořizovací náklady
– Je nutný pravidelný servis a čištění filtrů a výměníků
– Spotřeba vody je poměrně velká (2-5 m3/hod)
– Čerpadlo do studny je vzácný systém
– Povrchová voda se čerpá přímo do tepelného čerpadla
– Cena tepelného čerpadla voda-voda se pohybuje mezi 180 000 Kč až 350 000 Kč
Úspora může být až 90%
– Tepelné čerpadlo voda-voda umí využívat odpadní teplo z různých zdrojů

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *