Solární panely pro firmy: Výhody a náklady

Solární panely pro firmy: Výhody a náklady

Solární panely poskytují firmám jedinečnou příležitost využít obnovitelnou energii a snížit náklady spojené s elektrickou energií. Tyto inovativní zařízení využívají sluneční energii ke generování elektřiny, což je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také ekonomicky výhodné.

Existuje mnoho výhod, které solární panely nabízejí firmám. První a nejzřejmější výhodou je snížení nákladů na elektřinu. Solární panely mohou generovat dostatek elektřiny k pokrytí potřeb firmy, což znamená, že její závislost na dodavateli elektřiny se sníží. To se projeví v nižších měsíčních účtech za energii a celkově pomůže snížit provozní náklady.

Další výhodou je udržitelnost. Solární panely využívají obnovitelnou zdroje energie, což je šetrné k životnímu prostředí. Snížením emisí uhlíku může firma přispět ke snížení negativního dopadu na klimatické změny a podpořit udržitelnost v podnikání.

Náklady spojené se solárními panely jsou investicí, která se vyplatí. I když počáteční náklady mohou být vysoké, dlouhodobé úspory na elektřině způsobí, že se investice vrátí výrazně rychleji. Navíc existují různé daňové výhody a podpůrné programy, které mohou snížit náklady a zvýšit atraktivitu investice do solárních panelů.

Zvolení solárních panelů pro vaši firmu může přinést řadu výhod a ušetřit provozní náklady. Využití obnovitelných zdrojů energie pomáhá snižovat náklady na elektřinu a současně přispívá ke zlepšení životního prostředí. Nezapomeňte vzít v úvahu náklady, daňové výhody a podpůrné programy, které mohou zvýšit atraktivitu investice do solárních panelů pro vaši firmu.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Solární fotovoltaické panely umožňují tisícům domácností ve Velké Británii vyrábět vlastní elektřinu zdarma, snižovat účty za energie, získávat příjmy prodejem elektřiny do sítě a snižovat dopad na životní prostředí, ale ze solárních panelů mohou těžit nejen majitelé domů.

Pokud vlastníte firmu a vaše prostory jsou vhodné (tj. na střechu lze umístit solární panely), může být instalace solárních panelů skvělým krokem pro vaši budoucnost. Zde se zabýváme výhodami a náklady na solární panely pro podniky v Česku.

Komerční vs. solární panely pro firmy

Je důležité si uvědomit, že pokud jde o instalaci solárních panelů na nebytových budovách, existuje mírný rozdíl v terminologii. Pod pojmem „komerční“ solární zařízení se obvykle rozumí velká solární pole instalovaná například na zemědělských budovách, průmyslových skladech, továrnách, školách, nemocnicích nebo výrobních závodech.

Solární panely pro podniky jsou obvykle nejvíce spojovány s malými a středními podniky (MSP), které působí v kancelářských prostorách. Většina malých a středních podniků by proto obvykle vyžadovala systém solárních panelů, který by byl z hlediska velikosti a návratnosti investic podobný systému pro domácnosti.

Proč investovat do solárních panelů pro vaši firmu?

Instalace solárních panelů je možností pro podniky jakékoli velikosti v jakémkoli odvětví, které chtějí snížit náklady, získat dodatečné příjmy, snížit závislost na rostoucích cenách energie a minimalizovat uhlíkovou stopu. Čím více energie potřebujete ke svému provozu, tím více bude instalace solárních panelů prospěšná pro váš podnik i pro celou planetu.

Ušetřete peníze díky nižším nákladům na energii

Elektřina vyrobená solárními panely je bezplatná energie. Za každou kWh energie, kterou panely vyprodukují, je to o jednu kWh méně, než musíte koupit od dodavatele. Uvážíte-li, že průměrná cena jedné kWh elektřiny je přibližně 14 pencí, je snadné pochopit, jak může využívání bezplatné elektřiny ze solárních panelů snížit vaše režijní náklady.

Menší závislost na rozvodné síti a rostoucí ceny energie

Ceny energií se již několik let postupně zvyšují a očekává se, že se budou zvyšovat i nadále, protože fosilní paliva (která se tradičně používají k výrobě elektřiny) je stále obtížnější získat. Výrobou vlastní elektřiny ze solárních panelů můžete snížit svou závislost na národní rozvodné síti a kolísajících cenách. Díky tomu by mělo být sestavování rozpočtu a prognózování mnohem jednodušší.

Podniky mohou zaznamenat vyšší návratnost investic

Potenciální problém majitelů domů se solárními panely spočívá v tom, že elektřina se vyrábí pouze za denního světla. Pokud během dne nejsou většinou doma, aby ji mohli využívat, většina jejich solární elektřiny zůstane nevyužita a bude exportována do sítě. Naproti tomu většina podniků spotřebovává elektřinu ve dne, nikoli v noci, a měla by tak být schopna dosáhnout vyšších úspor.

Nicméně i v případě, že váš podnik funguje ve večerních a/nebo nočních hodinách, můžete svou solární energii využít. Mnoho majitelů domů a podniků si vedle solárních panelů instaluje solární akumulátor, který jim umožňuje ukládat nevyužitou elektřinu na jinou dobu, tj. mimo denní dobu, kdy panely nevyrábějí.

Vydělávejte se zárukou chytrého exportu

Pokud solární elektřinu nevyužíváte a rozhodnete se ji neukládat do baterie, můžete prostřednictvím svých solárních panelů získat další příjem prostřednictvím záruky Smart Export. Systém Smart Export Guarantee (SEG) je otevřen majitelům domů a podnikům, kteří vyrábějí vlastní elektřinu pomocí obnovitelných technologií.

Veškerá elektřina, kterou nespotřebujete, bude exportována (prodána) dodavateli energie. Exportní měřič bude sledovat, kolik jste vyvezli. Přesná cena, kterou dodavatel zaplatí za kWh, bude záviset na dodavateli energie, kterého jste si vybrali, protože každý nabízí jiný tarif s různými podmínkami. Dodavatel pak může elektřinu prodávat dál za vyšší maloobchodní sazbu. Průměrná sazba je přibližně 3,5-4 penny za kWh.

Snižte uhlíkovou stopu svého podniku

Používání elektřiny, která byla vyrobena tradičními metodami, tj. spalováním fosilních paliv, znamená, že do atmosféry naší planety nepřímo přidáváte další emise uhlíku. Pokud snížíte svou závislost na národní síti ve prospěch využívání obnovitelné solární energie, můžete výrazně snížit uhlíkovou stopu svého podniku a pomoci v boji proti globálnímu oteplování.

Zlepšete svou image na veřejnosti

Spotřebitelé si více než kdy dříve uvědomují, jaký dopad máme na planetu, a často zvažují udržitelnost a úroveň společenské odpovědnosti podniku, než se rozhodnou utratit u něj své peníze. Instalace solárních panelů ukáže, že váš podnik dbá na ochranu životního prostředí, což může vést ke zlepšení image na veřejnosti a dokonce i ke zvýšení příjmů.

Kolik bude váš podnik stát instalace solárních panelů?

Instalace solárních panelů je levnější než kdykoli předtím, protože technologie udělala v posledních letech obrovský skok ve výrobě a trh je konkurenceschopnější. Přesné náklady na solární panely pro vaši firmu ovlivní to, kolik solárních panelů potřebujete, jaký typ a značku solárních panelů potřebujete a kde budou instalovány.

V průměru bude malý až středně velký podnik potřebovat systém o výkonu 5-9 kW, který bude stát 200000-50000 korun. Komerční instalace, která pokrývá větší prostor, by mohla potřebovat systém o výkonu 25 kW-200 kW.

Velikost solárního systému (výkon) Průměrné náklady
5-9kW 200000-500000 Kč
10kW 400000 – 700000 Kč
25kW 700000 – 1100000 Kč
50kW 1000000 a více

Pokud vás zajímá menší systém nebo solární panely pro domácnost, podívejte se na článek Kolik stojí solární panely?

Některé solární společnosti nabízejí finanční nabídky, které vám umožní rozložit náklady na instalaci, abyste se vyhnuli vysoké platbě a pomohli si řídit peněžní tok vašeho podniku. V případě komerčních instalací existují ujednání, která umožňují instalaci solárních panelů bez počátečních nákladů, ale za elektřinu byste pak platili dodavateli solárních panelů za sníženou sazbu. To znamená, že získáte solární panely zdarma a levnější energii.


solarni panely

Solární kalkulačka
Solární panely pro firmy: Výhody a náklady

1. Jaké jsou výhody solárních panelů pro firmy?

Existuje mnoho výhod, které solární panely mohou přinést firmám:

  • Snížení nákladů na elektřinu: Solární panely mohou snížit náklady na provoz firmy tím, že vyrábí levnou a čistou elektřinu ze sluneční energie.
  • Udržitelnost a ekologický přínos: Solární energie je obnovitelný zdroj energie, který nezpůsobuje žádné emise oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek.
  • Nezávislost na energetickém systému: Vlastní solární panelový systém umožňuje firmě získávat část nebo dokonce veškerou potřebnou elektřinu nezávisle na veřejném energetickém systému.
  • Snížení daňové povinnosti: V některých zemích existují daňové úlevy a stimuly pro firmy, které investují do solárních panelů, což může snížit daňovou povinnost.

2. Jaké jsou náklady spojené se solárními panely pro firmy?

Náklady na solární panely pro firmy se mohou lišit v závislosti na několika faktorech:

  • Velikost instalace: Čím větší instalace solárních panelů je potřeba, tím vyšší jsou náklady na pořízení.
  • Kvalita a typ solárních panelů: Vyšší kvalita a výkon solárních panelů obvykle znamenají vyšší pořizovací náklady.
  • Umístění instalace: Umístění solárních panelů může ovlivnit náklady, například pokud je nutné provést stavební úpravy nebo posílit střešní konstrukci.
  • Regulace a povolení: V některých zemích a oblastech může být nutné získat povolení a plnit regulační požadavky, což může zvýšit náklady.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *