Bytový dům může využít solární panely k úsporám či k prodeji energie

Bytový dům a solární panely

Bytový dům může využít solární panely k úsporám či k prodeji energie. Solární panely jsou vybaveny fotovoltaickými články, které přeměňují sluneční energii na elektrickou energii. Tato elektrická energie může být využívána ke zdroji elektřiny pro bytový dům a tak snižuje náklady na energie. Navíc, pokud je vyprodukována nadbytečná energie, lze ji prodat zpět do sítě a tím získat peněžní příjem.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Jak a čím optimálně ohřívat teplou vodu s ohledem na vysokou míru komfortu, pokud žijete v panelovém nebo činžovním domě? Některá společenství vlastníků a bytová družstva našla způsob, jak propojit ekonomický zájem s ekologickým a to kombinací stávajících zdrojů tepla s obnovitelnými zdroji energie, především solárními panely.

Zdroj: Fotolia.com - majorosl66

K vyšší úspoře motivuje hlavně rostoucí cena tepla

Zateplení fasády domu a výměna oken, aby unikalo méně tepla a snížila se energetická náročnost budovy, optimalizace provozu topných soustav, výměna radiátorů a tím snížení teplotního spádu, vyregulování topné soustavy – to jsou dnes již běžná opatření a zároveň nejčastější způsoby, jak dosáhnout určité úspory energie v bytových domech. S postupným růstem cen energií se stávají zajímavými i další technologie, které umožňují úsporu energie a zároveň snížení emisí.

„Když rostou ceny plynu a elektřiny, je logicky větší zájem o nová řešení,“ vysvětluje Jan Vysloužil ze Svazu českých a moravských bytových družstev, který spravuje přibližně pětinu bytových jednotek v Česku. Používání alternativních zdrojů energie, jako jsou solární panely pro ohřev teplé vody, tepelná čerpadla nebo fotovoltaické elektrárny, je dnes nevyhnutelné z finančního hlediska udržitelnosti.

Zelené technologie jako vhodný doplněk hlavních zdrojů tepla

Cena tepla z tepláren se rok od roku zvyšuje. V Česku je na centrální zásobárny teplem napojených až 2 miliony odběratelů. Podle Vysloužila jsou obnovitelné zdroje energie v případě teplárenských zdrojů i dalších zdrojů tepla ideální možností pro úsporu. Před instalací bytových domů je však třeba zvážit efektivnost využití a možnosti kombinace s stávajícími zdroji.

Stejný postup použilo i bytové družstvo Škodovák v Plzni. „Na střeše areálu družstva Škodovák najdete velkou fotovoltaickou elektrárnu. Při rozhodování o použití fotovoltaického nebo termického systému jsme se rozhodli pro fotovoltaiku kvůli relativně malé spotřebě energie pro ohřev teplé vody v celém areálu družstva. V rozhodování bychom postupovali jinak v případě panelového domu nebo lázeňského provozu, kde jsou spotřeby teplé vody vyrovnané s náklady na vytápění,“ vysvětluje Vysloužil.

Slunce svítí zdarma, ale návratnost investice je klíčová

Bytový dům může získat od 40 do 60 procent energie pro ohřev teplé vody ze sluneční energie po celý rok. Pro bytové domy je zajímavé, že ceny „zelených technologií“ postupně klesají, což zkracuje dobu návratnosti investice a zvyšuje atraktivitu pro ty, kteří uvažují o úsporách. Dotace mohou snížit dobu návratnosti na pouhých 10 let.

Při výpočtu návratnosti je důležité zohlednit všechny náklady spojené s investicí a také s běžným provozem, opravami a nezbytnými revizemi. Je třeba být opatrný, pokud firma „garantuje“ návratnost investice do dvou nebo tří let. Vysloužil doporučuje k rozhodnutí o instalaci „zeleného“ zdroje ve svém domě vyžádat posudek od energetického specialisty nebo auditora. Spoléhat se pouze na doporučení firem, které nabízejí jednotlivé technologie na trhu, může být zavádějící.

Jak a čím optimálně ohřívat teplou vodu s ohledem na vysokou míru komfortu, když žijete v panelovém nebo činžovním domě? Některá společenství vlastníků a bytová družstva našla způsob, jak propojit ekonomický zájem s tím ekologickým, a sice kombinací současných zdrojů tepla s obnovitelnými zdroji energií, především těmi solárními.

Zdroj: Fotolia.com - majorosl66

K šetrnosti motivuje především narůstající cena za teplo

Zateplení fasády domu a výměna oken, aby neunikalo teplo a snížila se energetická náročnost budovy, optimalizace chodu otopných soustav, výměna radiátorových těles, a tím snížení teplotního spádu, vyregulování topné soustavy, to jsou dnes již zcela běžná opatření a zároveň nejčastější způsoby, jak mohou bytové domy dosáhnout určitých úspor energií. Díky postupnému vývoji cen energií se do popředí dostávají i další technologie, pomocí kterých je možné uspořit. A ještě výrazně přispět ke snížení emisního zatížení.

„Ve chvíli, kdy stoupá cena za plyn a elektřinu, je zájem o nová řešení logicky větší,“ vysvětluje Jan Vysloužil ze Svazu českých a moravských bytových družstev, který spravuje přibližně pětinu bytového fondu v Česku. Trend využívání alternativních zdrojů energií, např. solárních panelů pro ohřev teplé vody, tepelná čerpadla či fotovoltaické elektrárny, je tak podle Svazu z pohledu finanční udržitelnosti dnes již nevyhnutelný.

Zelené technologie nabízí vhodný doplněk hlavních zdrojů tepla

Meziroční nárůst cen tepla se dotkl i teplárenských zdrojů. Na centrální zásobárny teplem (CTZ) jsou u nás přitom napojeny až 2 miliony odběratelů. Podle Vysloužila představují právě obnovitelné zdroje energie nejen v případě CZT, ale i dalších zdrojů tepla ideální možnost, jak uspořit. Než se ale bytové domy pustí do instalace, měly by zvážit efektivitu využití a možnosti kombinace se současnými zdroji.

Stejně postupovalo i bytové družstvo Škodovák v Plzni. „Na střeše areálu bytového družstva Škodovák najdete relativně velkou fotovoltaickou elektrárnu. Při rozhodování, zda využít systém fotovoltaický nebo termický, byla vzhledem k využitelnosti zvolena fotovoltaika, a to z důvodu relativně malé spotřeby energie pro ohřev teplé vody v celém areálu družstva. Rozhodování by bylo jiné v případě, že by se jednalo o panelový dům nebo lázeňský provoz, kde jsou spotřeby teplé vody a náklady na její ohřev vzhledem k vytápění přibližně vyrovnané,“ upřesňuje Vysloužil.

Slunce svítí zdarma, ale návratnost investice je klíčová

Energií ze slunce přitom může bytový dům v celoročním provozu získat od 40 do 60 procent energie pro potřebu na ohřev teplé vody. Pro bytové domy může být lákavé, že ceny „zelených technologií“ postupně klesají, čímž se podle Svazu zkracuje i návratnost vložených investic, a tedy zvyšuje atraktivnost pro ty, kteří o takové možnosti úspor uvažují. Dotace pak mohou snížit doby návratnosti na pouhých 10 let.

Při výpočtu návratnosti je třeba zvážit veškeré náklady spojené nejen s vlastní investicí, ale i se zajištěním běžného provozu, oprav a nezbytných revizí. Pokud firma „garantuje“ návratnost investice do dvou tří let, je na místě zvýšená obezřetnost. Rozhodnutí jaký „zelený“ zdroj v domě instalovat (a jestli vůbec nějaký) je proto podle něj vhodné podložit posudkem zpracovaným energetickým specialistou či auditorem. Spoléhat se pouze na doporučení firem, které jednotlivé technologie nabízejí na trhu může být zavádějící.

solární panely

Časté otázky o solárních panelech v bytových domech

1. Jak bytový dům může využít solární panely k úsporám energie?

Solární panely mohou být nainstalovány na střechu bytového domu a sloužit k přeměně sluneční energie na elektrickou energii. Tato energie může být využívána pro napájení společných prostorů, jako je osvětlení, výtahy, čerpadla apod., čímž se snižují náklady na elektřinu.

2. Může bytový dům prodávat energii vyrobenou solárními panely?

Ano, bytový dům může být zapojen do sítě a prodávat přebytečnou energii vyrobenou solárními panely. Tím lze dosáhnout dalších finančních úspor. Je však třeba mít na paměti, že prodej energie je vázán na určité zákonné požadavky a regulace.

3. Jaká je životnost solárních panelů a jaká je jejich údržba?

Solární panely mají obvykle životnost kolem 25 až 30 let. Je důležité pravidelně provádět jejich údržbu, která spočívá v odstraňování nečistot a prachu z jejich povrchu. Doporučuje se provádět tento zákrok alespoň jednou ročně, aby se zajistila optimální funkčnost a výkon panelů.

4. Jaká je návratnost investice do solárních panelů v bytovém domě?

Návratnost investice do solárních panelů v bytovém domě závisí na mnoha faktorech, jako je cena instalace, množství vyrobené energie, výše prodávané energie a úspory na elektřině. Obvykle se očekává, že návratnost investice nastane za 5 až 10 let, což však může být různé v závislosti na specifických podmínkách každého bytového domu.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Existuje způsob, jak spojit ekonomický a ekologický zájem ohřevem teplé vody pomocí obnovitelných zdrojů energie.
– Ceny energií stoupají, což motivuje k úsporám a využívání alternativních zdrojů energie.
– Obnovitelné zdroje energie jsou ideální možností pro úsporu energie, především v oblasti vytápění.
– Rozhodnutí o instalaci obnovitelných zdrojů energie by mělo být založeno na efektivitě využití a možnostech kombinace s současnými zdroji.
– Investice do obnovitelných zdrojů energie se vrací v průměru za 10 let.
– Při rozhodování je důležité zvážit veškeré náklady a nejen vlastní investici, ale i zajištění běžného provozu a revizí.
– Rozhodnutí o instalaci obnovitelných zdrojů energie by mělo být podloženo posudkem energetického specialisty nebo auditora.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *