Vše, co potřebujete vědět o tepelných čerpadlech typu země-voda

Vše, co potřebujete vědět o tepelných čerpadlech typu země-voda

Tepelná čerpadla typu země-voda jsou efektivní a udržitelné zařízení, které využívá energii uloženou v zemi a vody pro vytápění a chlazení vašeho domu.

Tepelná čerpadla tohoto typu fungují tak, že odebírají teplo z okolního prostředí, jako je země a podzemní vody, a přenášejí ho do vašeho domu. Tím, že využívají přístupnou energii, tepelná čerpadla země-voda jsou energeticky efektivním řešením pro vytápění vašeho domova.

Při instalaci tepelného čerpadla země-voda je nutné vykopat potřebné zemní a vodní zdroje. Následně jsou potřebné komponenty a vybavení instalovány a propojeny. Celý proces je prováděn kvalifikovanými odborníky, kteří zajistí, že vaše tepelné čerpadlo bude fungovat optimálně.

Tepelná čerpadla typu země-voda mají nejen pozitivní vliv na životní prostředí, ale také vám mohou pomoci snížit náklady na energii. Pokud využíváte takovéto tepelné čerpadlo správně, můžete výrazně snížit emise skleníkových plynů a zároveň si ušetřit na energii.

Pokud hledáte způsob, jak vytápět nebo chladit váš domov šetrněji k životnímu prostředí a zároveň snížit náklady na energii, tepelná čerpadla typu země-voda jsou skvělou volbou. Zjistěte více o této energeticky úsporné technologii a jejích výhodách pro vaši domácnost!

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

V předchozím článku jsme se soustředili na tepelná čerpadla vzduch-voda a vysvětlili jsme si důvody jejich oblíbenosti, zejména v České republice a v celé Evropě. Nicméně konkurenční systém země-voda je stále populárnější než vzduch-voda v mnoha vyspělých zemích. Obě typy tepelných čerpadel prošly rychlým technologickým vývojem a představují budoucnost moderního vytápění a chlazení rodinných domů i velkých objektů. Jaké výhody nabízí tepelné čerpadlo země-voda?

Fyzikální princip fungování tepelného čerpadla země-voda a vzduch-voda je shodný, ale jejich provoz se liší více, než by se na první pohled zdálo. Důvodem je, že tepelné čerpadlo země-voda má stabilní, prakticky nezávislý a vydatný zdroj tepla – zemi. Naopak tepelné čerpadlo vzduch-voda musí se vyrovnávat s většími teplotními rozdíly vzduchu a změnami jeho vlhkosti. Tím se podobá jízdě v členitém terénu s častým používáním plynu a občasným zastavením a couváním (analogie odtávání výparníku). Díky těmto rozdílům získává systém země-voda vyšší účinnost a delší životnost.

Tepelné čerpadlo země-voda odebírá teplo země pomocí plastového kolektoru, ve kterém cirkuluje nemrznoucí kapalina. Existují dva typy kolektorů. Horizontální kolektor vyžaduje větší plochu, zatímco vertikální kolektor je tvořen svislým vrtem. Vertikální kolektor umožňuje pasivní chlazení v letním období.

Účinnost tepelných čerpadel se hodnotí pomocí topného faktoru COP, který vyjadřuje poměr získaného tepla vůči energii spotřebované na chod zařízení. Porovnání sezónního topného faktoru tepelných čerpadel země-voda a vzduch-voda ukazuje, že tepelné čerpadlo země-voda dosahuje vyšší hodnoty SCOP. Velkým plusem je také absencí odtávání výparníku, stabilní a vysoká vypařovací teplota chladiva a nižší nebo nulové nároky na bivalentní zdroj tepla.

Tepelné čerpadlo země-voda má několik výhod oproti tepelnému čerpadlu vzduch-voda. Hlavním rozdílem je stabilní a vydatný zdroj tepla, kterým je země. To znamená, že tepelné čerpadlo země-voda nemusí řešit velké rozdíly teploty vzduchu ani změny vlhkosti, na rozdíl od vzduch-voda. To umožňuje tepelnému čerpadlu země-voda dosáhnout vyšší účinnosti a delší životnosti.

Existují dva základní typy kolektorů pro tepelné čerpadlo země-voda. Horizontální kolektor je náročnější na plochu pozemku, ale nabízí vysokou účinnost. Vertikální kolektor se skládá z vrtu a potrubí a je výhodný pro malé pozemky. Oba typy mají své výhody a nevýhody.

Účinnost tepelných čerpadel se měří topným faktorem COP nebo sezónním topným faktorem SCOP. Porovnání tepelných čerpadel země-voda a vzduch-voda ukazuje, že tepelné čerpadlo země-voda dosahuje vyšší hodnoty SCOP. Důvody jsou absence odtávání výparníku, vyšší a stabilní vypařovací teplota chladiva a nižší nebo žádné nároky na bivalentní zdroj tepla. To znamená, že provozní náklady tepelného čerpadla země-voda jsou o 20-30 % nižší než u vzduchového čerpadla.

Tepelné čerpadlo země-voda také umožňuje chlazení interiéru. Tepelné čerpadlo může plnit jak funkci vytápění, tak chlazení. Kromě reverzačního chlazení, které je běžné u tepelných čerpadel, tepelné čerpadlo země-voda umožňuje pasivní chlazení pomocí zemního výměníku. To znamená, že chlad země může být přímo přiveden do objektu bez potřeby práce kompresoru.

Při dimenzování tepelného čerpadla země-voda se musí zohlednit tepelná ztráta vytápěného objektu. Pokud není použit bivalentní zdroj tepla, musí tepelné čerpadlo pokrýt celou tepelnou ztrátu. Pokud je použit bivalentní zdroj, jeho podíl by neměl přesahovat 20-25 %.

tepelné čerpadlo

Vše, co potřebujete vědět o tepelných čerpadlech typu země-voda

Co jsou tepelná čerpadla typu země-voda?

Tepelná čerpadla typu země-voda jsou zařízení, která využívají energii uloženou v půdě, konkrétně ve zemním tepelném výměníku, k ohřevu vody nebo vytápění objektů. Tepelná energie z půdy je přenášena do čerpadla a následně využita pro potřeby vytápění.

Jak tepelná čerpadla typu země-voda fungují?

Tepelná čerpadla typu země-voda fungují na principu využití geotermální energie obsažené v zemi. Zemní tepelný výměník, který je zahrabaný ve zemi, odebírá teplo ze země a přenáší ho do čerpadla. V čerpadle je vytvořená vhodná teplota pro ohřev vody nebo pro vytápění objektů.

Co jsou výhody tepelných čerpadel typu země-voda?

Tepelná čerpadla typu země-voda mají několik výhod. Patří mezi ně nízké provozní náklady, dlouhá životnost, příznivý vliv na životní prostředí (snížení emisí CO2) a možnost kombinace s dalšími vytápěcími systémy. Tento typ čerpadel také dobře funguje všude tam, kde je dostatek prostoru pro zemní tepelný výměník.

Jaká je údržba tepelných čerpadel typu země-voda?

Údržba tepelných čerpadel typu země-voda je zpravidla minimální. Je doporučeno pravidelně kontrolovat a čistit zemní výměníky od nečistot, které by mohly ovlivnit jejich výkon. Je také vhodné pravidelně provádět servisní prohlídky, které ověří správnou funkčnost celého systému.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Tepelné čerpadlo země-voda má stabilní a vydatný zdroj tepla
– Je účinnější a má delší životnost než tepelné čerpadlo vzduch-voda.
– Existují dva typy kolektorů: horizontální a vertikální.
– Vertikální kolektor je menší a umožňuje pasivní chlazení.
– Účinnost tepelného čerpadla země-voda je vyšší než vzduch-voda.
– Tepelné čerpadlo země-voda může být využito i k chlazení.
– Chlazení pomocí tepelného čerpadla země-voda je účinnější a úspornější než klasická klimatizace.
– Tepelné čerpadlo země-voda umožňuje pasivní chlazení pomocí zemního výměníku.
– Návrh výkonu tepelného čerpadla země-voda je jednodušší než u systému vzduch-voda.
– Tepelná čerpadla země-voda mají vyšší efektivitu, vyšší spolehlivost a delší životnost než čerpadla vzduch-voda.

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *