Tepelná čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země-voda jsou inovativní technologií vytápění a chlazení, která využívají zemi jako zdroj tepelné energie. Teplo je přenášeno z půdy do vnitřních prostor pomocí speciálního čerpadla a poskytuje účinné a ekologicky šetrné řešení pro domácnosti a podniky.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

 

Kolektor

Možnost čerpat teplo z plošného kolektoru nebo vrtu po celý rok, včetně letních měsíců, kdy je tepelné čerpadlo převážně využíváno k ohřevu teplé vody. Při použití geotermálního vrtu je možné využít i jeho chladicího výkonu.

Pod povrchem zahrady jsou umístěny plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá energii ze země ze všech směrů. Teplo se získává ze 3,5 metrů od potrubí, a to z horních, spodních a bočních částí zeminy. Tím je zajištěno, že se energie nikdy nevyčerpá, protože je vždy doplňována v létě. Při výběru plochy pro plošný kolektor je třeba vyloučit místa, kde je plánována jakákoli výstavba, a posoudit kvalitu zeminy. Kolektor je vhodné umístit do roviny nebo mírného svahu směrem od kotelny pro snadné odvzdušnění.

Při výběru geotermálního vrtu je možné využít jeho chladícího výkonu. V případě, že se pod povrchem zahrady nachází plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, tepelné čerpadlo s plošným kolektorem může odebírat energii ze všech směrů. Potrubí zemního kolektoru dokáže odebírat energii až ze vzdálenosti 3,5 metru od potrubí, z horních, spodních i bočních částí zeminy. Díky tomu se nemůže energeticky vyčerpat ani v dlouhodobém horizontu, protože se během léta vždy regeneruje.

Při výběru plochy pro plošný kolektor je důležité vyloučit plochy, kde plánujete jakoukoli výstavbu, například bazén nebo garáž. Je také nutné zvážit kvalitu zeminy, protože komplikace mohou nastat v oblastech s velkými kameny, skálou nebo pískem. Pro snadné odvzdušnění je vhodné, aby kolektor byl umístěn v rovině nebo mírně na svahu, směrem od kotelny. V opačném případě je nutné provést odvzdušnění na nejvyšších místech.

Další možností je využití vrty pro tepelné čerpadlo, kde je plastová sonda zapuštěna do vrtu naplněného nemrznoucí směsí. Podle velikosti vytápěné budovy a místních geologických podmínek se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 250 metrů. Vrty jsou umísťovány v okolí budovy, a u novostaveb je možné je umístit dokonce i pod základovou desku. Vrtné práce se obvykle provádějí před výstavbou budovy a zkušené vrtné firmy s moderní technikou dokážou vrtat bez velkého poškození zahrady a blízkosti budov.

Zemní tepelné čerpadlo je díky své nezávislosti na venkovních klimatických podmínkách vhodné pro použití téměř kdekoliv, včetně drsných horských oblastí s venkovními teplotami pod -25°C.

tepelné čerpadlo

Často kladené otázky o Tepelných čerpadlech země-voda

1. Jak fungují Tepelná čerpadla země-voda?

Tepelná čerpadla země-voda využívají přírodní tepelnou energii uloženou v zemi, aby zahřála nebo ochladila interiér budovy. Tepelná energie se získává prostřednictvím zemních kolektorů nebo sond umístěných v zemi, které absorbují teplo. Toto teplo je pak přeneseno na chladicí médium a distribuováno do vytápěných prostor.

2. Jakou úsporu energie mohu očekávat s Tepelným čerpadlem země-voda?

Díky využívání přírodních zdrojů tepla dosahují Tepelná čerpadla země-voda vysoké účinnosti. Očekávaná úspora energie je závislá na několika faktorech, jako je velikost budovy, izolační vlastnosti, požadavky na vytápění a regionální klima. Obecně však může Tepelné čerpadlo země-voda snížit spotřebu energie na vytápění až o 50% ve srovnání s tradičními vytápěcími systémy.

3. Jsou Tepelná čerpadla země-voda vhodná pro každou budovu?

Ano, Tepelná čerpadla země-voda jsou vhodná pro většinu nových i stávajících budov. Nicméně je důležité provést analýzu, zda je vaše budova vhodná pro instalaci tepelného čerpadla země-voda. Odborný technik vám může pomoci zhodnotit parametry budovy a navrhnout nejvhodnější řešení.

4. Jaká je životnost Tepelných čerpadel země-voda?

Typická životnost Tepelných čerpadel země-voda se pohybuje mezi 15 až 20 lety, s pravidelným údržbou a servisem. Nicméně, správná instalace, použití kvalitních komponentů a dodržování výrobcem doporučených postupů mohou prodloužit životnost tepelného čerpadla.

5. Jakou roli hraje cena při pořizování Tepelných čerpadel země-voda?

Cena pořízení Tepelného čerpadla země-voda se liší v závislosti na různých faktorech, jako je výkon, kapacita a složitost instalace. Je důležité vybrat si kvalitní tepelné čerpadlo od renomovaného výrobce a dbát na to, aby instalace proběhla správně. Investice do Tepelného čerpadla země-voda se však obvykle vyplácí dlouhodobě díky úspoře energie a nižším provozním nákladům.

6. Je potřeba mít speciální povolení pro instalaci Tepelného čerpadla země-voda?

Ano, pro instalaci Tepelného čerpadla země-voda je obvykle vyžadováno povolení. Příslušné povolení je nutné získat od místních úřadů nebo stavebního úřadu. Je také důležité dodržovat legislativu a předpisy týkající se instalace a provozování tepelných čerpadel.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Kolektor a vrt pro tepelné čerpadlo umožňují odebírat teplo ze země po celý rok
– Kolektor odebírá energii ze všech směrů a umí odebírat energii až ze 3,5 metrů od potrubí
– Kolektor se nemůže energeticky vyčerpat, protože se regeneruje během léta
– Při výběru plochy pro kolektor je nutné vyloučit plochy plánované pro výstavbu
– Kolektor je vhodné umístit v rovině nebo mírně z kopce pro snadné odvzdušnění
– Vrty pro tepelné čerpadlo umožňují odebírat teplo z hloubky pod povrchem země
– Velikost vrtu závisí na velikosti domu a místních geologických podmínkách
– Vrty lze umístit i pod základovou desku novostaveb
– Vrtání je obtížnější v oblastech s měkkým podložím
– Zemní tepelné čerpadlo je nezávislé na venkovních klimatických podmínkách

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *