|

Tepelné čerpadlo vzduch voda: Jak funguje a kolik stojí?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda: Jak funguje a kolik stojí?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zařízení, které využívá energii obsaženou v okolním vzduchu k vytápění domu a ohřevu teplé vody. Jeho fungování spočívá v tom, že získané teplo z venkovního vzduchu se pomocí speciálního chladícího média přenáší do vnitřního prostoru a následně se tím zahřívá voda nebo vzduch vytápěného objektu.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je ekologickým a energeticky úsporným řešením, protože využívá obnovitelný zdroj energie – vzduch. Navíc, díky vysoké účinnosti, dokáže poskytnout teplo i při nízkých venkovních teplotách.

Cena tepelného čerpadla vzduch-voda se může lišit v závislosti na výkonu zařízení, značce a dodavateli. V průměru se pohybuje v rozmezí od 150 000 Kč do 350 000 Kč včetně instalace. Je však třeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo nedává jenom teplo, ale také poskytuje chlazení v letním období, což může být navíc výhodou.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Domácnost

Pokud plánujete stavět nebo rekonstruovat dům, určitě už jste uvažovali o možnostech vytápění. Ceny energií každý rok rostou, proto je výhodné vybrat řešení s co nejnižšími náklady. V posledních letech se stále více rozšiřují tepelná čerpadla vzduch-voda. Přečtěte si, jak fungují a kolik stojí.

Princip fungování tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo je zařízení, které pracuje na principu přeměny energie z vnějšího prostředí na teplo pro vytápění domácnosti. V případě tepelného čerpadla vzduch-voda potřebuje k fungování pouze přívod vzduchu. Jak je ale možné přeměnit chladný vzduch na teplo pro vytápění v mírném klimatu? Důležitou roli zde hraje speciální chladící médium, které má extrémně nízký bod varu. Chladivo prochází v uzavřeném okruhu čtyřmi fázemi:

1. Výparník – získává energii ze vzduchu
V první fázi se chladivo v kapalném stavu přivádí do výparníku, kde se ohřívá díky okolnímu vzduchu. Kvůli nízkému bodu varu začne chladivo vypařovat.

2. Kompresor – stlačení chladiva
Vzniklá pára chladiva je stlačena v kompresoru, čímž se zvýší teplota.

3. Výměník – předání energie do topného systému
Teplý plyn pak vstupuje do výměníku (kondenzátoru), kde předává tepelnou energii do topného systému. Chladivo se ochlazuje a mění se zpět na kapalinu.

4. Expanzní ventil – snížení tlaku
Chladivo projde expanzním ventilem, což sníží jeho tlak a teplotu. Teplota chladiva se tak sníží pod teplotu okolního vzduchu a může znovu přejít do výparníku, kde odebírá tepelnou energii vzduchu. Tento cyklus se neustále opakuje.

Až 75 % energie zdarma získáno z vnějšího prostředí

Tepelné čerpadlo vzduch voda je zařízení, které funguje na principu přeměny energie z vnějšího prostředí na zdroj tepla pro domácnost. Pro svou činnost potřebuje pouze přívod vzduchu. To je možné díky speciálnímu chladivu, které má extrémně nízký bod varu. Výparník přijímá vnější energii ze vzduchu a ohřívá ji. Následně vzniklá pára je stlačena v kompresoru, čímž se zvýší teplota. Poté prochází pára do výměníku, kde předává tepelnou energii do topné soustavy a chladící médium se zpět změní na kapalinu. Nakonec se chladivo dostane k expanznímu ventilu, kde se sníží tlak a teplota. Tímto cyklem se tepelné čerpadlo nepřetržitě opakuje.

Tepelné čerpadlo vzduch voda dokáže využít až 75 % energie z vnějšího prostředí. Zbytek energie musí být dodáván elektřinou. Díky této vlastnosti tepelné čerpadlo funguje jako násobitel energie – za 1 kWh elektřiny získá až 4 kWh tepelné energie. Účinnost tepelného čerpadla se měří pomocí topného faktoru COP (Coefficient of Performance), který udává poměr topného výkonu k příkonu při různých teplotách.

Účinnost tepelného čerpadla je závislá na venkovní teplotě vzduchu. Čím je venku tepleji, tím je vyšší výkon tepelného čerpadla. Většina vzduchových čerpadel na trhu pracuje do teploty -20 °C až -25 °C. Při ještě nižších teplotách se často používá doplňkový zdroj tepla, například elektrokotel.

Tepelné čerpadlo vzduch voda patří mezi nejlevnější typy tepelných čerpadel, zejména díky jednoduché a levné instalaci. Pro běžný rodinný dům se pohybuje cena této technologie přibližně mezi 150 000 až 250 000 Kč. Při výběru tepelného čerpadla je důležité zohlednit tepelnou ztrátu objektu.

Návratnost investice do tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 5 až 6 lety. Pokud se rozhodnete využít dotace Nová zelená úsporám, můžete získat příspěvek od státu až 75 000 Kč (ve spojení se zateplením) nebo 60 000 Kč (bez zateplení).

tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch voda: Jak funguje a kolik stojí?

Jak tepelné čerpadlo vzduch voda funguje?

Tepelné čerpadlo vzduch voda je zařízení, které využívá energii získanou z venkovního vzduchu k ohřevu vody pro domácnost nebo vytápění interiéru. Principem je přeměna tepelné energie obsažené ve vzduchu na teplou vodu. Tepelné čerpadlo odebírá vzduch pomocí venkovního ventilátoru a provede jeho stlačení a následné ohřátí. Teplo je potom předáváno vodnímu okruhu, který zajišťuje ohřev vody v nádrži nebo její přenos do topných těles. Kromě vytápění je tepelné čerpadlo vzduch voda také schopné chladit prostor, což je výhodou zejména v letních měsících.

Kolik tepelné čerpadlo vzduch voda stojí?

Cena tepelného čerpadla vzduch voda závisí na různých faktorech, jako je výkon zařízení, složitost instalace, dodavatel a případné doplňkové součásti. Obecně lze říct, že pořizovací náklady na tepelné čerpadlo vzduch voda jsou vyšší než u jiných typů tepelných čerpadel. Orientačně se ceny pohybují od několika desítek tisíc korun až po statisíce korun. Před koupí je vždy vhodné konzultovat s odborníkem, který Vám poradí nejen s výběrem vhodného modelu, ale i odhadem nákladů na instalaci a provoz.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

Pokud chcete stavět nebo rekonstruovat dům, je důležité zvážit způsob vytápění s co nejnižšími náklady. V posledních letech získávají na oblibě tepelná čerpadla vzduch-voda. Tepelné čerpadlo je zařízení, které přeměňuje energii z vnějšího prostředí na zdroj tepla pro domácnost. Princip fungování spočívá ve výměně tepelné energie mezi vzduchem a topným systémem v domě. Čerpadlo používá speciální chladicí médium, které prochází čtyřmi fázemi: výparník, kompresor, výměník a expanzní ventil. Při tomto procesu se vytvoří až 75% energie zdarma, zbytek musí být dodán elektřinou. Účinnost tepelného čerpadla se udává pomocí ukazatele COP (Coefficient of Performance), který se počítá jako poměr topného výkonu k příkonu při různých úrovních teploty. Účinnost tepelného čerpadla se mění v závislosti na venkovní teplotě vzduchu. Systém vzduch-voda patří k nejlevnějším typům tepelných čerpadel a stojí přibližně 150 až 250 tisíc korun. Investice do tepelného čerpadla se obvykle vrátí během 5-6 let a můžete získat dotaci od státu. Při výběru tepelného čerpadla se nedívejte jen na cenu, ale vybírejte z nabídek prověřených dodavatelů.

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *