Vytápění domu fotovoltaikou

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Lidé se nejčastěji rozhodují pořídit si fotovoltaickou elektrárnu jako výhodný zdroj elektřiny pro provoz domácnosti. Nicméně často dostáváme dotazy ohledně využití fotovoltaiky pro ohřev vody nebo vytápění domu. Nelze se tomu divit, protože vytápění tvoří většinu spotřeby energie průměrné domácnosti (cca 60 %), zatímco ohřev vody zhruba 20 % a provoz spotřebičů zbývajících 20 %. V tomto článku se tedy podíváme blíže na vytápění domů fotovoltaickou elektrárnou a zhodnotíme, zda se tato volba vyplatí.

Existují různé způsoby vytápění domu pomocí fotovoltaiky. Jedná se o vytápění elektřinou, která je vyrobena z fotovoltaického systému. Existují různé typy vytápění elektřinou, například elektrický přímotop, elektrické podlahové topení nebo elektrokotel. Elektrokotel je nejméně úsporný způsob vytápění, protože spotřebuje o 70 % více elektřiny než tepelné čerpadlo. Elektrické podlahové topení a sálavé zdroje tepla jsou oblíbenou volbou. Tepelné čerpadlo funguje také na elektřinu, která pohání čerpadlo a získává teplo ze země, vzduchu nebo vody.

Je důležité si uvědomit, že fotovoltaika nezajistí vytápění domu zdarma, ale pouze sníží náklady na vytápění. Solární energie je nejnižší během zimy, kdy jsou potřeby na vytápění nejvyšší. Spotřeba elektřiny pro vytápění závisí na mnoha faktorech, jako jsou parametry fotovoltaického systému, typ vytápění a počasí. Například, výkon 5,4 kWp fotovoltaické elektrárny v ČR vyrobí přes zimu průměrně kolem 200 kWh elektřiny za měsíc. To ale není dost na pokrytí spotřeby elektřiny na vytápění. Elektrokotel sám spotřebuje od 700 kWh (u energeticky úsporného domu) až po 1600 kWh (u staršího nezatepleného domu) měsíčně.

Vytápění domu fotovoltaikou se vyplatí především u novějších, nízkoenergetických domů s efektivním způsobem vytápění, jako je elektrické podlahové topení nebo sálavé zdroje tepla. U starších domů lze také uvažovat o kombinaci fotovoltaiky s tepelným čerpadlem, které spotřebuje méně energie než ostatní způsoby vytápění. Je však důležité plánovat fotovoltaiku a vytápění společně, aby se předešlo budoucím složitostem a nákladům.

solární panely

Fotovoltaická elektrárna

1. Jak funguje vytápění domu fotovoltaikou?

Vytápění domu fotovoltaikou je založeno na využití solární energie z fotovoltaických panelů k ohřevu vody nebo vzduchu pro vytápění domu. Fotovoltaické panely slouží k přeměně sluneční energie na elektřinu, která je následně využita pro provoz tepelného čerpadla.

2. Jaké jsou výhody vytápění domu fotovoltaikou?

Vytápění domu fotovoltaikou přináší řadu výhod. Patří sem:
Snížení nákladů na elektřinu a vytápění, díky vlastní výrobě elektrické energie.
– Ekologičtější a udržitelnější způsob vytápění, jelikož je založen na obnovitelné energii ze slunce.
– Možnost účastnit se příspěvku na vyrobenou elektřinu v rámci systému prodeje elektřiny zpět do sítě.
– Zvýšení hodnoty domu díky instalaci fotovoltaické elektrárny.
– Možnost získat státní dotace nebo zvýhodněné úvěry pro financování solárních systémů.

3. Jaká je životnost a výkon fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna je vysoce kvalitní zařízení s dlouhou životností. Její životnost je obvykle alespoň 25 až 30 let. Výkon elektrárny závisí na velikosti instalovaných panelů a orientaci/stínění domu. Pro maximální výkon je důležité vybrat vhodné solární panely a umístit je tak, aby byly co nejvíce vystaveny slunečnímu záření.

4. Jaká je údržba fotovoltaické elektrárny?

Fotovoltaická elektrárna ve většině případů nevyžaduje složitou údržbu. Doporučuje se pravidelně čistit solární panely od prachu a jiných nečistot, aby se snížila ztráta výkonu. Rovněž je vhodné kontrolovat napětí a případně provádět malé opravy v případě potřeby. O pravidelné údržbě a servisu by se však měl postarat odborník.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Fotovoltaická elektrárna se nejčastěji pořizuje pro získání výhodného zdroje elektřiny na provoz domácnosti.
– Často se také používá pro ohřev vody nebo vytápění domu.
– Vytápění domu fotovoltaikou závisí na typu vytápění použitém.
– Elektrické přímotopy, elektrické podlahové topení a sálavé topné panely jsou elektrické typy topení, které mohou být napojeny na fotovoltaický systém.
– Elektrokotel patří mezi nejméně úsporné způsoby vytápění.
– Elektrické podlahové topení a sálavé topné panely mají nižší spotřebu a pořizovací náklady než elektrokotel.
– Tepelné čerpadlo je další možnost vytápění, která funguje na elektřinu.
– Fotovoltaika nezajistí vytápění zdarma, ale pouze sníží náklady na vytápění.
– Vytápění domu fotovoltaikou se vyplatí u nových nízkoenergetických domů s efektivním způsobem vytápění nebo u starších domů s napojeným tepelným čerpadlem.
– Důležité je řešit vytápění a fotovoltaiku společně již při projektování domu.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *