Výkon solárních panelů v zimě, má smysl odmetat sníh?

Výkon solárních panelů v zimě, má smysl odmetat sníh?

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Zimy v Česku jsou dlouhé a sluneční svit často chybí po celé dny – to nás vede k otázce, jak výkonné jsou fotovoltaické panely během zimy. Podívejme se tedy na výkon elektrárny během roku a analyzujme, jaké faktory ovlivňují tento výkon v zimě.

V zimě se výroba elektřiny panelů třikrát snižuje oproti létu

Podle informací z evropského informačního portálu PVGIS vyprodukuje modelová fotovoltaická elektrárna umístěná v Česku zhruba 1097 kW za rok. Výpočty byly provedeny pro elektrárnu umístěnou na střeše domu v Praze s orientací na jih pod úhlem 35 ° a výkonem 1 kWp.

V letních měsících, kdy je nejvíce slunečního svitu, je samozřejmě výkon elektrárny nejvyšší. Vrchol dosahuje v období od dubna do srpna, kdy panely dokáží vyprodukovat 123 až 132 kWh za měsíc. V zimě se výkon snižuje, ale ani v nejchladnějších měsících není nulový. Nejslabšími měsíci jsou listopad, prosinec a leden, kdy výkon elektrárny činí 37 až 42 kWh měsíčně.

Období sníženého výkonu je relativně krátké a již od března se výkon fotovoltaické elektrárny výrazně zvyšuje a v dubnu dosahuje téměř maximální hodnoty.

Výkon panelů ovlivňuje nejen sluneční svit, ale také venkovní teplota. S rostoucí teplotou klesá výkon – panel s teplotou 50 °C má o 20 % nižší výkon než při teplotě 25 °C. Naopak v zimě nízká teplota přispívá k vyššímu výkonu i při nižším slunečním záření.

Výkon fotovoltaických panelů se samozřejmě může lišit v závislosti na konkrétní instalaci. Existují významné rozdíly v hodnotách slunečního svitu v různých částech České republiky – zatímco na severu Čech svítí slunce méně než 1200 hodin ročně, v Aši nebo na jižní Moravě je průměrný roční sluneční svit přes 1800 hodin.

Kromě lokality hrají významnou roli také další faktory, jako je orientace střechy na světovou stranu a sklon panelů. Míra zastínění okolními budovami nebo stromy, typ použitých panelů a jejich stáří jsou také důležité. Výkon fotovoltaických panelů během zimy (i během celého roku) nelze tedy stanovit obecně, ale vždy je nutné brát v úvahu konkrétní instalaci na konkrétním místě.

Zakryté panely vyprodukují méně energie

Je známo, že pokud jsou panely zakryté, vyprodukovaly méně elektřiny. To platí jak pro zakrytí způsobené ptáky, listím, tak i pro sníh. Mnoho lidí se v zimě ptá, zda by měli odstranit sníh z fotovoltaických panelů. V praxi je však tato otázka často zbytečná – i když sníh pokryje panely, většinou sám svislý povrch panelů a sklon způsobí sklouznutí

Vliv sněhu na výkon fotovoltaických panelů

Zakrytí fotovoltaických panelů sněhem má negativní vliv na jejich výkon. Sníh většinou sklouzne z hladkého povrchu panelů samovolně, a tak často není nutné sníh ručně odklízet.

Pokud se však rozhodnete odstranit sníh z panelů, je důležité dodržovat základní bezpečnostní opatření. Zvolte vhodné náčiní s hladkými násadami či košťaty, které nepoškodí povrch panelů. Při odstraňování sněhu je také důležité zajistit vlastní bezpečnost a mít na paměti, že padající sníh může ohrozit okolí.

Alternativou je instalace ohřívacího zařízení nebo použití zahradního fukaru nebo hadice s vlažnou vodou k rozmrazení sněhu.

Výhody fotovoltaiky v létě i v zimě

Fotovoltaická elektrárna je vhodná pro využití nejen v letním období, ale i v zimě. Její výkon sice v zimě klesá oproti letnímu období, ale stále dokáže produkovat elektřinu. Díky různým faktorům, jako je orientace střechy, sklon panelů a doba osvitu, se výkon panelů v jednotlivých lokalitách liší.

solární panely

Jakou elektřinu vytváří Kolik vyrobí elektřiny a má smysl odmetat sníh?

1. Jakou elektřinu vytváří Kolik vyrobí elektřiny?

Kolik vyrobí elektřiny je moderní a ekologická fotovoltaická elektrárna. Využívá solárních panelů k přeměně sluneční energie na elektrickou energii. Tato elektrárna je schopna dodávat elektřinu, která je 100% obnovitelná a přírodní.

2. Má smysl odmetat sníh z fotovoltaických panelů?

Ano, má smysl odmetat sníh z fotovoltaických panelů pro zajištění optimálního výkonu elektrárny. Pokud jsou solární panely pokryty sněhem, snižuje se jejich schopnost zachytit sluneční záření a výroba elektřiny se snižuje. Odmetáním sněhu z panelů je zajištěn jejich maximální výkon a efektivita.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Fotovoltaické panely mají nižší výkon během zimy než v létě.
– Nejslabšími měsíci jsou listopad, prosinec a leden.
– Výkon výrazně stoupá od března a dosahuje maximálních hodnot v dubnu.
– Venkovní teplota ovlivňuje výkon panelů, který klesá při vyšších teplotách a stoupá při nižších teplotách.
– Sluneční svit a délka doby osvitu se liší v různých částech České republiky.
– Další faktory ovlivňující výkon jsou orientace střechy, sklon panelů, zastínění okolními objekty a typ panelů.
– Zakryté panely vyrobí méně elektřiny, ale sníh obvykle samovolně sklouzne.
– Při ometání sněhu z panelů je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a používat vhodné náčiní.
– Alternativou je instalace ohřívacího zařízení nebo použití vlažné vody k rozpuštění sněhu.
– Fotovoltaika se vyplatí jak v létě, tak v zimě.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Podívejte se, jak fungují solární panely.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *