| |

Jak dlouho vydrží tepelná čerpadla se zdrojem tepla vzduch?

Jak dlouho vydrží tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu?

Tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu jsou moderní a efektivní zařízení, která slouží k ohřevu a chlazení domů a budov. S jejich rostoucí popularitou se často ptáme, jak dlouho taková tepelná čerpadla vydrží.

Tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu mají obvykle dlouhou životnost a mohou fungovat až 20 let nebo i déle, pokud jsou správně instalována a pravidelně udržována. Je důležité zvolit kvalitní tepelné čerpadlo od renomovaného výrobce a zajistit odbornou instalaci.

Pravidelná údržba je také klíčová pro prodloužení životnosti tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu. Patří sem čištění filtračních systémů, kontrola tlaku a chladiva, a řádná péče o vnější jednotku, aby nedocházelo k přehřátí nebo zamrznutí.

Pokud je tepelné čerpadlo správně udržováno, může vám sloužit mnoho let a poskytnout spolehlivé vytápění a chlazení.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Vzduchová tepelná čerpadla se stávají stále oblíbenějším způsobem vytápění nebo ohřevu vody v domácnosti. Přestože tepelná čerpadla nejsou novinkou, většina majitelů domů pravděpodobně dosud tepelné čerpadlo se zdrojem tepla ze vzduchu nepoužívala ani si ho nenechala nainstalovat.

Vzduchová tepelná čerpadla jsou z dlouhodobého hlediska nákladově efektivnější, a proto vám informace o tom, jak dlouhou životnost tepelného čerpadla můžete očekávat, pomůže vypočítat náklady na celou dobu životnosti.

Vzduchová tepelná čerpadla mohou vydržet až 10 až 20 let v závislosti na faktorech, jako je značka a model, údržba a servis a to, jak intenzivně muselo tepelné čerpadlo pracovat. Obecně platí, že tepelná čerpadla mohou vydržet déle než většina ostatních běžných topných zařízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně moderní jednotku a každý rok ji necháváme servisovat, očekáváme, že vydrží minimálně dalších 10 až 15 let.

Skutečná životnost jakéhokoli tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu však může záviset na řadě faktorů, jako je značka, model, stáří, používání, záznamy o údržbě a další.

V tomto článku se budeme zabývat více informacemi o tepelných čerpadlech se zdrojem tepla ze vzduchu (ASHP) a jejich předpokládané životnosti a o tom, jakou údržbu lze provádět, aby se maximalizovala doba, po kterou může ASHP vydržet.

Jaká je očekávaná životnost tepelného čerpadla se zdrojem tepla vzduch?

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu je třeba považovat za dlouhodobou investici, aby byla co nejefektivnější.

Typicky vyšší pořizovací a instalační náklady u systémů tepelných čerpadel se zdrojem tepla vzduch. (viz náš článek o tom, kolik stojí instalace tepelných čerpadel se zdrojem tepla ze vzduchu) ve srovnání s jinými tradičnějšími systémy vytápění znamená, že se mohou v krátkodobém horizontu nejsou příliš nákladově efektivní..

. očekávaná délka života systému ASHP je proto důležitá při zvažování, zda se tepelná čerpadla na bázi vzduchu vůbec vyplatí.

Tepelná čerpadla vzduch-voda obvykle vyžadují méně údržby než spalovací zdroje tepla, jako jsou pece a kotle, což znamená, že mohou obvykle vydrží déle.

Podle McWilliams a syn HVAC společnost, novější vzduchová tepelná čerpadla vydrží kolem 10-15 let při pravidelné údržbě. Starší modely však bývají méně účinné a špatně navržené, takže jejich životnost může být maximálně deset let.

Některé modely však mohou vydržet i déle, ale skutečná životnost může záviset na řadě faktorů.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Například tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu sice nepotřebují velkou údržbu, ale pokud se o ně nebudete vůbec starat, mohou přestat fungovat mnohem dříve.

Mezi faktory, které mohou ovlivnit dobu životnosti tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu, patří např:

 • Kvalita provedení tepelného čerpadla.
 • Hodnocení účinnosti tepelného čerpadla.
 • věk tepelného čerpadla a použité technologie.
 • Zda bylo tepelné čerpadlo zda bylo správně nainstalováno a nastaveno.
 • Poptávka po vytápění a/nebo teplé vodě, a tedy jak často ASHP musí být v provozu.
 • Místní klima.
 • Rozdíl teplot mezi venkovním a vnitřním vzduchem, a tedy i jak tvrdý ASHP musí pracovat.
 • Ať už se jedná o roční režim údržby zda byly dodrženy a zda byly opotřebované díly vyměněny dříve, než došlo k poruše.
 • Úroveň péče poskytované majitelem mezi servisními prohlídkami.

Bylo také pravidelně servisováno v souladu s pokyny výrobce, a proto bylo udržován co nejlépe a nejčastěji. Naše stránky poptávka po vytápění a teplé vodě je také relativně nízká, a proto naše tepelné čerpadlo není v provozu po celou dobu.

Proto očekáváme, že naše tepelné čerpadlo vydrží 15 a více let než bude nutné jej vyměnit. Nyní funguje dobře přes 5 let a doufám, že vydrží dalších 10 nebo více let.

Až přijde čas vyměnit náš ASHP, může to být jednoduše případ. výměna externí jednotky tepelného čerpadla jako všechny vnitřní zařízení je již nastaveno pro použití s tepelným čerpadlem..

Jak může mít vzduchové tepelné čerpadlo dlouhou životnost

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu jsou v domácnostech stále běžnější a jsou navržena tak, aby poskytovala alternativní způsob vytápění domu.

Tam, kde jiné systémy využívají k přímé výrobě tepla elektřinu nebo zdroje energie (plyn, olej), vzduchová tepelná čerpadla nevyrábějí vlastní teplo..

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu se naopak chovají jako reverzibilní chladiče s několika dalšími kroky a přesouvají tepelnou energii přirozeně uloženou ve venkovním vzduchu do domu pro vytápění a v případě potřeby i pro ohřev teplé vody.

Jak tato čerpadla fungují, je poměrně složitý proces, který probíhá v několika krocích:

 1. Kapalné chladivo absorbuje tepelnou energii zvenčí a díky nízkému bodu varu. se mění na plyn.
 2. Plyn je stlačený, a zvýšený tlak způsobuje, že je úměrně teplejší.
 3. Tento horký stlačený plyn prochází výměníku tepla, čímž se vzduch nebo voda horká.
 4. Ventilátory rozvádějí nově ohřátý vzduch po celém domě nebo ohřátou vodu v závislosti na typu tepelného čerpadla (vzduch-vzduch nebo vzduch-voda).

Pokud tento typ topného systému neznáte, je nezbytné promluvit si s odborníkem na instalaci a klást mu otázky, abyste věděli, co máte doma dělat. Pokud například nevíte, jak fungují, nemusíte vědět, na které části se při čištění zaměřit.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Údržba tepelného čerpadla se zdrojem tepla vzduch

Přestože obvykle vyžadují méně údržby než pece nebo plynové topné systémy, jsou tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu stále elektrickými zařízeními. a proto je třeba se o ně starat, aby fungovala co nejdéle.

Zanedbání údržby může snížit účinnost a životnost tepelného čerpadla..

I když je obvykle nutný odborný servis, existují některé věci můžete udělat sami aby vaše tepelné čerpadlo fungovalo co nejdéle.

Údržba ASHP může zahrnovat:

 • Pořiďte si jednou ročně provést servis tepelného čerpadla kvalifikovanými odborníky – nejlépe před zimou a před létem.
 • Pravidelně kontrolujte a vyměňujte všechny vzduchové filtry – standardně jednou měsíčně.
 • Udržujte čerpadlo bez překážek listím, pavučinami, špínou, prachem a jinými nečistotami.
 • Pokud je venkovní jednotka velmi znečištěná, otřete ji hadicí a otřete vnější mřížky.
 • Udržujte cívky bez ledu, nečistot a prachu, které snižují schopnost čerpadla produkovat teplo.

Výhody tepelných čerpadel se zdrojem tepla vzduch

Stejně jako každý zdroj vytápění nebo chlazení mají i tepelná čerpadla využívající vzduchové zdroje výhody a nevýhody. Pro informované rozhodnutí o koupi je nezbytné zvážit obě.

Energeticky účinné

Vzduchová tepelná čerpadla využívají k výrobě tepla pouze elektřinu, takže jsou obvykle energeticky účinnější než jiné systémy vytápění.

Dlouhá životnost

Systémy tepelných čerpadel se zdrojem vzduchu nemusí vyžadovat tak pravidelnou údržbu jako tradiční topné systémy, ale přesto by měly být alespoň jednou ročně zkontrolovány odborníkem.

Většina jednotek vydrží až 10 nebo 15 let, případně i déle, v závislosti na řadě faktorů, které jsme probrali výše.

Bezpečnější než spalovací systémy

Na rozdíl od jiných systémů vytápění kotli nebo pecemi je zde. žádné spalování ve vzduchovém tepelném čerpadle.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Může chladit i vytápět

Na rozdíl od jiných systémů vytápění jsou vzduchová tepelná čerpadla schopna také chladit.

Pořízení čerpadla, které zároveň chladí, může být levnější a účinnější variantou než instalace samostatného systému pouze pro chlazení. Mějte na paměti, že nemusí být tak efektivní, pokud žijete v oblasti s extrémními teplotami.

Nevýhody vzduchových tepelných čerpadel

Přes všechny své dobré vlastnosti nejsou ASHP ideální pro všechny situace. Jak již bylo zmíněno, nefungují tak efektivně při extrémních teplotách.

Když venku mrzne nebo je pod nulou, musí vzduchová tepelná čerpadla pracovat intenzivněji, aby dosáhla stejného účinku a spotřebují tak více elektřiny.

Zvýšený tlak na tepelné čerpadlo při výrobě stejné požadované úrovně tepla může také snížit jeho životnost..

Může špatně fungovat ve špatně izolovaných domech

Pokud vaším domem táhne nebo je jinak špatně izolovaný, nemusí být vzduchové tepelné čerpadlo pro vás vhodné.

Pro optimální výkon potřebují tato tepelná čerpadla pro začátek dobrou izolaci. Dodavatelé mohou během konzultací posoudit, zda izolace vašeho domu odpovídá správnému standardu.

V opačném případě budete možná muset zaplatit za přestavbu, aby tepelná čerpadla mohla pracovat co nejefektivněji.

Nevyrábějí tolik tepla jako jiné systémy

Vzduchová tepelná čerpadla nevyrábějí tolik tepla nebo dokonce stejné okamžité teplo, jako systémy založené na spalování nebo jiné systémy.

Vzduchová tepelná čerpadla proto musí být spojena s správné nastavení vnitřního vytápění, jako např. velké radiátory a podlahové vytápěním a nechat je zapnuté po delší dobu, aby se dosáhlo stejné požadované vnitřní teploty.

Obtížná a drahá instalace

Instalace tepelných čerpadel se zdrojem vzduchu může být dražší než u topných systémů založených na spalování, a to ani nebereme v úvahu, zda se instalují také podlahové systémy nebo potrubí.

I když se vám ušetřené peníze v dlouhodobém horizontu mohou vyplatit, měli byste si být vědomi zvýšených počátečních nákladů.

Podívejte se na náš hlavní článek o všech výhodách a nevýhodách tepelných čerpadel se vzduchovým zdrojem tepla.

Jak dlouho vydrží vzduchová tepelná čerpadla?

Vzduchová tepelná čerpadla jsou skvělými topnými systémy pro mírné podnebí nebo jako doplňkové zdroje vytápění v chladnějších místech. Při pravidelné péči mohou vydržet až 10 nebo 15 let..

Některá vzduchová tepelná čerpadla mohou vydržet i déle, a to v závislosti na řadě faktorů, včetně toho, jak intenzivně musela pracovat, jak často byla v provozu a jak byly dodržovány postupy údržby a servisu.

 

tepelné čerpadlo

Jak dlouho vydrží tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu?

Zdrojové tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu mají obvykle životnost kolem 15 až 20 let. Je však důležité vzít v úvahu různé faktory, které mohou ovlivnit jejich trvanlivost.

Jedním z těchto faktorů je správná instalace a pravidelná údržba tepelného čerpadla. Pokud je tepelné čerpadlo správně nainstalováno a pravidelně se provádí údržba, může to výrazně prodloužit jeho životnost.

Dalším faktorem je kvalita tepelného čerpadla a jeho výrobců. Výběr spolehlivého a kvalitního tepelného čerpadla od renomovaného výrobce je důležitým krokem k zajištění dlouhé životnosti zařízení.

Také je důležité vzít v úvahu provozní podmínky. Extrémní teploty, pravidelné přetížení čerpadla nebo chybné používání mohou ovlivnit životnost tepelného čerpadla.

Vzhledem ke všem těmto faktorům je obtížné přesně určit, jak dlouho tepelné čerpadlo vydrží. Avšak správná instalace, pravidelná údržba, výběr kvalitního zařízení a vhodné provozní podmínky mohou výrazně prodloužit jeho životnost.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *