Jakou velikost tepelného čerpadla potřebujete

Jakou velikost tepelného čerpadla potřebujete

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k přeměně energie z jednoho zdroje na teplo, které je následně využíváno pro vytápění nebo ohřev vody v domácnostech či průmyslových objektech.

Při výběru správné velikosti tepelného čerpadla je důležité zohlednit několik faktorů, jako je velikost a izolace objektu, potřebný vytápěný prostor, požadovaná teplota vytápění, použité zdroje tepla a také požadovaný komfort uživatele.

V praxi je například nějaký spotřebič nebo zařízení se specifikovanými výkonnostními parametry. Pokud znáte hodnoty těchto parametrů, můžete je použít pro výpočet potřebné velikosti tepelného čerpadla.

Samozřejmě je také vhodné konzultovat výběr tepelného čerpadla s odborníkem, který vám může pomoci najít optimální řešení pro vaše specifické požadavky.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Tepelné čerpadlo se zdrojem tepla ze vzduchu může být energeticky účinným a obnovitelným způsobem vytápění vašeho domova a výroba vlastního udržitelného tepla je skvělým způsobem, jak si zajistit pohodlí ve vašem domě po celý rok a pomoci ušetřit peníze za energie.

Vzduchová tepelná čerpadla musí být vhodně dimenzována pro prostor, který potřebují vytápět, a také musí mít výkon pro předpokládanou potřebu vytápění, chlazení a případně i ohřevu vody.

Obecné pravidlo pro dimenzování vzduchového tepelného čerpadla je 1 kW na každých 10 metrů čtverečních nebo 30 BTU na každý metr čtvereční. Při určování velikosti vzduchového tepelného čerpadla berte v úvahu počet místností a oken, dispozice a velikost domu, klimatické podmínky a úroveň izolace.

Naše vzduchové tepelné čerpadlo o výkonu 11,2 kW bylo dostatečně dimenzováno pro vytápění a ohřev vody v našem domě.

Zajištění správné velikosti vzduchového tepelného čerpadla je zásadní, protože použití tepelného čerpadla nesprávné velikosti může vést k dodatečným účtům za energii nebo nákladům na opravy.

V tomto článku probíráme a vysvětlujeme více o našem ASHP, jak tepelné čerpadlo se zdrojem tepla ze vzduchu funguje, jaké velikosti jsou obvykle k dispozici, co může nastat, pokud nainstalujete špatnou velikost, a jak odhadnout velikost a výkon vlastního tepelného čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu.

Jak velké by mělo být moje tepelné čerpadlo se zdrojem tepla vzduch?

Tepelná čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu (ASHP) vyrábějí teplo při nižší a konstantnější teploty než průměrný kotel.

Pomohou vám ušetřit další peníze za energie a zároveň vám poskytnou ekonomicky šetrný a udržitelný způsob výroby tepla a teplé vody pro váš domov.

Vzduchové tepelné čerpadlo funguje tak, že získává tepelnou energii přirozeně uloženou ve venkovním vzduchu, zvyšuje tlak a teplotu pomocí kompresoru a cirkuluje teplo po vašem domě, ať už je to prostřednictvím horkým vzduchem pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch nebo teplá voda pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda.

Vzduchová tepelná čerpadla využívají elektřinu jako jediný zdroj energie pro komponenty, jako jsou ventilátory a kompresor.

Podobně jako typická klimatizační jednotka mohou tepelná čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu v teplejších měsících vytvářet chladnější vzduch.

Typicky se jedná o větší plocha potřebná pro vytápění, jako je podlahová plocha v domě, tím je je zapotřebí většího výkonu tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu..

Vyšší výkony ASHPs, které mohou ze vzduchu odebírat více tepla pro uspokojení vyšší potřeby tepla na vytápění a/nebo ohřev teplé vody, jsou obecně větší rozměry ve srovnání s tepelnými čerpadly s nižším výkonem.

Naše vzduchové tepelné čerpadlo je dimenzováno přiměřeně pro náš dům s 5 ložnicemi., kde tepelné čerpadlo musí zajišťovat vytápění i ohřev vody pro náš dům.

Jedná se o Maximální výkon 11,2 kW spotřebiče pro vytápění, jak je uvedeno na informačním štítku na boku tepelného čerpadla.

Instalatér vybral toto tepelné čerpadlo na základě úroveň poptávky požadovaná v naší domácnosti, a podlahové plochy spolu s dalšími faktory.

Níže jsou pro srovnání uvedeny rozměry našeho ASHP.

Jako příklad jsou pro srovnání uvedeny rozměry našeho tepelného čerpadla se zdrojem tepla o výkonu 11,2 kW (model 112).

Dimenzování tepelných čerpadel se zdrojem vzduchu

Zatímco velikost tepelného čerpadla na bázi vzduchu obvykle závisí na několika proměnných faktorech, včetně stáří a velikosti nemovitosti, typu místností a počtu oken, existuje všeobecně přijímaná stupnice kterou můžete použít k odhadnout, jakou velikost tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu budete potřebovat..

Typ domu Doporučený výkon ASHP (kW)
2lůžkový dům / byt 5
Špatně izolovaný 3lůžkový dům 9
Dobře izolovaný 4lůžkový dům 9

Ve výše uvedené tabulce je vidět, že velikost se liší v závislosti na velikosti domu nebo bytu.

Podle Unique Heating and Cooling, ve většině států platí pravidlo, že na každých 500-600 čtverečních stop (46,45-55,74 m2) podlahové plochy připadá jedna tuna klimatizačního výkonu.

Velikost vzduchového tepelného čerpadla se obvykle rozděluje a odhaduje pomocí výše uvedených veličin, a to takto každý dům se bude mírně lišit.

Určení správné velikosti tepelného čerpadla se zdrojem tepla pro dům může být zdlouhavý a složitý proces, a proto se vždy doporučuje, aby návrh a instalaci jakéhokoli systému tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu provedl kvalifikovaný odborník.

Co se stane, když si pořídím tepelné čerpadlo se zdrojem tepla na bázi vzduchu nesprávné velikosti?

Pokud je jednotka tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu příliš velká nebo příliš malá pro potřeby vašeho domu, můžete se setkat s několika problémy.

Pokud je tepelné čerpadlo vzduchového zdroje příliš velké, může plýtvat zdroji a způsobit, že budete mít vyšší účty za energii. Nedostatečně dimenzované tepelné čerpadlo se zdrojem tepla na bázi vzduchu může být přetěžováno, což rovněž vede k vyšší spotřebě elektrické energie a potenciálně ke zvýšenému opotřebení dílů.

Zajištění správné velikosti tepelného čerpadla se zdrojem tepla na bázi vzduchu vám pomůže předejít problémům a pomůže udržet dlouhou životnost vašeho tepelného čerpadla se zdrojem tepla na bázi vzduchu.

Montážní firma bude schopna určit správnou velikost tepelného čerpadla se zdrojem tepla ze vzduchu pro váš dům a konkrétní požadavky.

Jak vypočítat velikost vzduchového tepelného čerpadla

Pokud jde o velikost, je u tepelného čerpadla se zdrojem tepla na bázi vzduchu důležité správné určení velikosti.

Bohužel přesné číslo pravděpodobně nezjistíte bez vhodného softwaru a potřebných znalostí, abyste ho mohli vypočítat.

Kontakt s certifikovaným technikem je vždy užitečný, protože vám může upřímně poradit na základě konkrétních údajů o vašem domě. Než mu dovolíte jednotku nainstalovat, ujistěte se, že máte jeho pověření, a zkontrolujte, zda je tepelné čerpadlo od registrovaného a renomované výrobní společnosti.

Než se však obrátíte na odborníka, můžete využít některé způsoby. odhadnout velikost vašeho tepelného čerpadla, které vám pomohou připravit místo, kam ji chcete nainstalovat nebo mějte ji na paměti jako budoucí výdaj.

Nejprve je třeba zjistit velikost vašeho domu v metrech čtverečních.. Můžete použít plány vašeho domu, nebo můžete měřit ručně. Nezapomeňte si také poznamenat počet oken a jejich umístění pro budoucí použití.

Pokud již máte v domě nainstalované topné zařízení, můžete si určit, kolik kilowattů je potřeba k vytápění celého domu na požadovanou teplotu.

V závislosti na tom, jaké zařízení máte, můžete často odečíst údaje z měřiče přímo na nádrži, nebo se můžete obrátit na společnost, která vám zařízení dodala, a ta vám sdělí měsíční spotřebu.

Většina odborníků se shoduje, že potřebujete 1kW na každých 10 metrů čtverečních (32,80 stop), ale výpočet se neomezuje pouze na tuto hodnotu a je třeba zohlednit další faktory. Například i počet osob, které v domě žijí a jejich preferované teplotní úrovně může ovlivnit velikost tepelného čerpadla.

Jakou velikost vzduchového tepelného čerpadla potřebuji?

Potřebnou velikost tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu lze do určité míry odhadnout, ale existuje řada faktorů, jako je podlahová plocha, dispozice, poptávka a místní klima, které mohou ovlivnit potřebný topný nebo chladicí výkon tepelného čerpadla, a tedy i jeho velikost.

V případě pochybností se obraťte na akreditovaného odborníka, který je členem místní uznávané organizace. Ten vám pomůže určit správný výkon a velikost tepelného čerpadla pro váš dům.

 

tepelné čerpadlo

Jakou velikost tepelného čerpadla potřebujete?

Skutečný příklad

Velikost tepelného čerpadla potřebného pro vaši domácnost závisí na různých faktorech, jako je velikost domu, izolace, klimatické podmínky a vaše teplonároky. Zde je skutečný příklad, který vám může pomoci orientovat se:

Předpokládejme, že jste vlastník rodinného domu o rozloze 150 m2 a dobře izolovaném. Dále předpokládejme, že v dané oblasti je průměrná roční venkovní teplota 10 °C.

Pro tento příklad je vhodné zvolit vzduch-voda tepelné čerpadlo. Pro zajištění dostatečného vytopení domu a ohřevu teplé vody budeme potřebovat tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW.

Jak již bylo zmíněno, každý případ je individuální. Pokud si nejste jisti jakou velikost tepelného čerpadla potřebujete pro váš konkrétní případ, doporučujeme konzultovat s odborníky.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *